- Без Лого - http://bezlogo.com -

Едно друго бъдеще за Кюрдистан?

[1]Едно друго бъдеще за Кюрдистан?

Анархистическите Комуни и демократичният конфедерализъм

Такова е заглавието и подзаглавието на книга от 400 стр., издание на френското анархистическо издателство “ЧЕРНО и ЧЕРВЕНО” от февруари 2017 г. Нейният автор Пиер Банс, доктор по правни науки, анархист и синдикалист, е бил директор на издателство “Общество и право” от 1985 до 2008 година. По-долу поместваме негови бележки, увод към материята, следвани от съдържанието на книгата в три части с един анекс и послеслов, които мисля ще заинтересуват читателите, следящи събитията в Кюрдистан. Един превод на български би бил приветстван.

[2]В пресата, между левите активисти и политолозите, се говори много за подвизите на кюрдските бойци.
Защо успяват там, където другите губят? Защото отвъд защитата на тяхната идентичност, една нова идея им дава надежда за едно друго бъдеще: демократичният конфедерализъм – нещо за което избягват да говорят.
В началото на новия век Кюрдската Работническа Партия (ПКК) изостави маркс-ленинизма и амбицията си за създаване на една национална кюрдска държава. Тя възприе идеята и стратегията на демократичният конфедерализъм, следвайки мисълта на своя лидер Абдула Йочалан, силно повлиян от анархокомунизма на американския философ Мъри Букчин, който разглежда социалната екология като мотор на революцията. Организациите на гражданското общество (асоциации, синдикати, партии, кооперативи, етнически и религиозни общности…) създават мрежа, без да изключват в стратегията си овладяването на общините и дори избора на парламентаристи. Целта е да се маргинализира държавата, като я направят излишна, както и капитализма. Демократичният конфедерализъм не се ограничава само в Кюрдистан, той има универсално призвание.
В Турция ПКК възнамерява да изостави въоръжената борба, за да се посвети на създаването на Федерацията на кюрдските общности в рамките на една нова турска конституция. Мирният процес, бидейки прекъснат в 2015 година от турското правителство, доведе до продължението на една безмилостна военна, социална и политическа борба.

[3]В Северна Сирия, Рожава под контрола на Партията на Демократичния Съюз (ПДС), се организира в демократична автономия – предварителна фаза на  Демократичния конфедерализъм. Едно “правителство”, наричащо се демократично самоуправление, осигурява управлението на региона. Изникват ред въпроси: Тази власт ще се разтвори ли в конфедералното гражданско общество или ще се превърне в държава? Другояче казано, ще бъде ли анархистическият федерализъм достатъчно силен, за да победи политическия федерализъм, който съществува и е оправдаван от воденето на една несигурна война? Не всичко е перфектно в Рожава, държавата не е изчезнала, пряката демокрация е далече от това да бъде всеобща и анархистическият федерализъм на самоуправляващите се Комуни е в зародиш. Въпреки това, можем ли да намерим другаде подобна радикална воля за промяна в един толкова неблагоприятен политически, културен и военен контекст? Революциите не се извършват за един ден, тогава защо да се съмняваме в успеха на кюрдите да построят една друга еманципация на бъдещето? Техният опит е един пример, а не един модел, за  излизане от безизходицата, в която се намира социалното движение.

Съдържание
[4]Ще бъде ли демократичният конфедерализъм последния шанс за социализма?

Докато почти навсякъде в света се водят дебати за демокрацията (представителна, в съучастие или директна), върху организацията (партия, автономия или федерализъм), за стратегията (завземане на властта или действие без нея), върху друго бъдеще (демократична държава или общество без държава), революцията, която извършват кюрдите в Турция и Сирия дава конкретни отговори, особено в Рожава, освободена от Башар ал-Асад и Ислямска Държава.

Тези отговори водят до много други въпроси:

На тези въпроси книгата дава елементи на отговори, както на основа на теориите на анархокомунизма и демократичния конфедерализъм, така и върху действията им в институциите и обществото, за да може всеки да си състави мнение.

Книгата можете да поръчате на френски език от тук – Un Autre Future Pour le Kurdistan [5]