- Без Лого - http://bezlogo.com -

Призив на Жълтите жилетки към мобилизация за манифестациите на първи май!

Това е част 7 от 9 в серията Жълти жилетки [1]

[2]

От 130 години, навсякъде по света, работниците и народните класи правят от Първи май момент на борба и на социални искания.

Първи май представя колективната сила на народните маси, когато те се обединят спрямо техните шефове/палачи.

В този смисъл, движението на Жълтите жилетки има пълното си място в този ден за борба. Рамо до рамо със синдикатите, или по скоро пред синдикатите. Защото от четири месеца именно анонимните Жълти жилетки носят на плещи социалната борба и много от които го заплатиха на висока цена.

Затова за този 1ви май 2019 ние призоваваме всички граждани, които желаят действително да преборят политическата, икономическа и финансова власт, да заемат челната позиция на парижкото шествие, снабдени с жълта жилетка.

Нека покажем нашата решителност и нашата мъдрост на този президент на богатите. И нека да покажем, че можем да бъдем солидарни между всички социални сили решени да се борят.

<< Четирите призива от Сен-Назер [3]Призив на творците за солидарност с Жълтите Жилетки >> [4]