- Без Лого - https://bezlogo.com -

Една държава, една банка, милиони „клиенти“ по принуда

[1]Налагало ли ви се е скоро да си внесете осигуровките, които работодателят ви е откраднал като ви е назначил без договор?  Ако да, тогава сте минали поне през две места – НОИ и НАП. Направило ли ви е впечатление коя е банката, която печели от парите ви? Дали сте се запитвали защо именно тази банка? Истината е, че е спечелила правото си да оперира с вашите пари чрез конкурс.  За тези, които не взимат „официалното“ за чиста монета са следващите няколко връзки – можете да ги прегледате, а коментарите оставям на вас:

Връзка 1 [2]

Връзка 2 [3]

Връзка 3 [4]

Връзка 4 [5]

Връзка 5 [6]