ГИ „Справедливост“ депозира в СГС колективен иск срещу МВР

Гражданска инициатива „Справедливост” депозира в СГС  колективен иск срещу МВР за причинени на гражданите неимуществени вреди при издаване на лични документи.
Размерът на неимуществените вреди е оценен на 50 /петдесет/ милиона лева, като на този етап искът е предявен като частичен.
От съда се иска признаване незаконността на действията и бездействията на МВР при издаването на лични документи, да се плати обезщетение за неимуществени вреди и да се осъди МВР да приведе дейността си в съответствие с искванията на закона.
Атакувани са пред Върховния административен съд и таксите за издаване на български лични документи като противоречащи на принципа за разходооправданост на таксите по чл.2 от Закона за държавните такси.
Сдружението предостави информация за двете съдебни процедури, както и за предприетите действия срещу незаконните комисиони, събирани от СИБАНК при подаването на заявления за лични документи, на специална пресконференция в петък, 27 август.

Адрес на статията
Етикети: 

Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*
*