- Без Лого - https://bezlogo.com -

Политика, базирана на вяра

[1]Не можеш да спориш с някой, който е избрал да вярва, а не да знае. Не можеш да използваш рационални аргументи в спор, където убеждението е формирано и се търсят емоционални доводи, за да бъде поддържано. Неприятно е за хора, но е недопустимо от Европейската комисия, която нарича този тип решения „политически“. EDRI илюстрира проблема [2] с позицията между филтрирането на интернет и блудството.

Допълнение: След като Европейската комисия вярва, че нефилтрирания достъп до Интернет по неведоми пътища увеличава посегателствата върху деца и знае [3], че достъпа до Църквата води пряко до прояви на педофилия и блудство с малолетни. Очаквам предложение на ЕК да забрани достъпа на свещениците до деца, което е не толкова лоша идея.