- Без Лого - https://bezlogo.com -

СТИВЪН ХОКИНГ: БОГ НЕ Е СЪЗДАВАЛ ВСЕЛЕНАТА

[1]Съвременната физика не остави място на Бог в устройството на вселената, твърди ученият Стивън Хокинг в своята нова книга „Великият замисъл” (The Grand Design), откъси от която публикува списание Eureka.

В книгата, написана в съавторство с американския физик Леонард Млодинов, се подлага на разгромителна критика представата на Исак Нютон, че Вселената не е могло да възникне от хаоса благодарение само на законите на природата, а непременно е била създадена от Бог. „Големият взрив”, според Хокинг е бил неизбежно следствие от законите на физиката, а не изключително събитие, състояло се по Божие благоволение.

„ Така както има закон за гравитацията, Вселената може и създава себе си от нищото. Самопроизволното възникване – ето причината да съществува нещо, а не нищо, така съществува Вселената, така съществуваме и ние.“

Книгата „Великият замисъл”, която непременно ще се превърне в повод за ожесточени интелектуални спорове, ще се появи по книжарниците в САЩ и във Великобритания на 9 септември.