Съвместна декларация на участниците
По света студенти, ученици, учители, родители и служители протестираме срещу засилващата се комерсиализация и приватизация на общественото образование; от едно десетилетие ние се борим за безплатно и независимо образование.
Тази година ще се обединим на международно ниво в една „Световна вълна на действия за образование”.
Много от нас участват в „Международното студентско движение” което е една самоорганизирала се платформа, създадена за обмен на информация, за свързване и координиране на протестите на международно ниво. Ние действаме в рамките на структури, основани на прякото участие и отсъствието на йерархия, на колективни дискусии и акции. Всеки, който се възприема като борещ се срещу приватизацията на общественото образование и за безплатно и независимо образование, може да се включи и участва, а също и да допринася за развитието на платформата!
Някои от нас вече се срещнаха и направиха връзки по време на следните събития: 10-годишнината на Болонския процес в Лувен ла Ньов (Белгия) на 25-29 април 2009 г., Срещата на университетския Г-8 в Торино (Италия) на 17-19 май 2009 г., „Болоня гори” във Виена (Австрия) на 11-14 март 2010 г., „Болоня продължава да гори” в Мадрид (Испания) на 8-14 април 2010 г. и на Европейския образователен конгрес в Бохум (Германия) на 25-30 май 2010 г.
Нас ни обединяват следните цели:
Против какво се борим?
– Против (негативните) ефекти на настоящата икономическа система върху хората и образованието:
• Такси за следване или каквито и да е такси, които изключват хора от достъп и качествено участие в образователния процес
• Студентска задлъжнялост (към банките)
• Образование, направено изцяло в услуга на пазара на труда (на бизнеса)
Т.нар. „Болонски процес (и неговите различни проявления по света) е насочен към това да наложи на образователната система да подготвя хора в умения, които изисква пазарът на труда (бизнеса). Болонският процес предвижда намаляване на разходите за обучение, намаляване продължителността на времето за учене и създаване на нискоквалифицирана работна ръка.
• Превръщане на образованието в стока (както всички други аспекти на живота)
• (Нарастващо) влияние на бизнес интересите върху финансирането на общественото образование
• (Нарастване) на орязванията от бюджетите за образование на страни от целия свят
• „Приватизация” на обществените фондове чрез субсидирането им от частни образователни институции
• Експлоатация и превръщане в стока на труда на заетите в образованието
– Ние сме против дискриминацията и против изключването от която и да е образователна институция, основаващо се на:
• Обществено-икономически произход (понастоящем образователните системи са така регулирани, че хора с по-малки финансови възможности да не могат да имат равно на останалите участие в тях)
• Националност
• Външен вид
• Политически възгледи и дейност
• Пол
• Сексуална ориентация
• Религия
• Етнически произход
• Цвят на кожата
–  Ние сме против поставянето в приоритет на изследвания, насочени към комерсиални скъпоструващи изобретения за сметка на свободното добиване на знания от всички!
• Обществените образователни институции все повече са заставяни да се конкурират за частно финансиране за изследвания; същевременно частните фондове инвестират единствено в изследвания, обещаващи да донесат печалба (което води до спад на финансирането в изследователски области, които са значими, но не са рентабилни). Образователните институции и заетите в тях са оценявани с „отличен”, само ако носят печалба и само в такъв случай могат да разчитат на допълнително държавно финансиране.
–    Ние сме против поставянето в приоритет на изследванията, носещи доходи, за сметка на базисното образование и изследвания.
–    Ние сме против милитаризма в образователните институции:
• Против изследванията за военни цели
• Против рекрутирането за и рекламирането на армията
За какво се борим?
–   База:
• Безплатно и независимо образование като човешко право: образованието трябва първо да служи на интереса на човек да бъде независим, което значи да има критично (собствено) отношение и разбиране спрямо заобикалящата го обществена и природна среда; образованието трябва да създава не само независими личности, но и независими общества.
• Образование като обществено благо, служещо на обществения интерес
• Академична свобода и право на избор: свобода на следване в коя да е образователна дисциплина
–  Достъпност:
• Освобождаване от финансовите механизми на заплащане от страна на участниците (в образователния процес) и от всяка форма на дискриминация и изключване, т.е. общодостъпност
• Достатъчно финансиране на всички обществени образователни институции, без значение дали са рентабилни или не
– Структура:
• Всички образователни субекти/институции трябва да са демократично структурирани (пряко участие „от долу” като основа в процеса на взимане на решения)
Защо действаме на местно и световно ниво едновременно?
Въздействията на настоящата глобална икономическа система предизвикват съпротива по целия свят. Докато подлагаме на натиск властта и законодателството по места с цел да ги променим, ние винаги трябва да имаме в предвид интернационалния и структурен характер на нашите проблеми, и с оглед на това да споделяме помежду си използваните тактически прийоми, организационен опит, теоретическо познание и да се учим едни от други. Кратковременни промени могат да настъпят на местно равнище, но голямата промяна може да се случи само ако сме обединени на световно ниво.
Каквото и да правят образователните системи, те са заставени да съществуват в рамките на следната икономическа и държавна система(и): подбор, подготовка и създаване на невежество и подчинение. Ние се обединяваме в името на друга образователна система и друг начин на живот.
Ние се обединяваме против всякакъв вид репресии от страна на властта, насочени срещу хората, които участват в борбата за безплатно и независимо образование.
Един свят – една борба!


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40