Неотдавна гласуваното безплатното обучение в японските гимназии не разрешава всички проблеми, поставяни от система, която се характеризира с голямо неравенство и ожесточена конкуренция.

НЕОТДАВНА Токио въведе безплатното обучение в държавните гимназии. С приемането на закона на 1 април 2010 г. (учебната година започва през април) държавата поема разходите за образование, които са особено високи на архипелага – най-малко 120 000 йени (около 1100 евро) на година. Що се отнася до гимназистите в частни училища, реформата определя за тях стипендия в същия размер. И докато 95% от прогимназиите са държавни, значителен дял от гимназиите са частни – 30%.

Като разпростира принципа на задължителното обучение върху целия цикъл на средно образование, реформата приближава Япония до другите страни членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Според Ясуши Гунджи, ръководител на отдела на осведомителната агенция „Киодо“ в Париж, става дума за основна промяна. Обучението беше безплатно и задължително само до прогимназията. Но за преобладаващото обществено мнение тази промяна е по-скоро символична. Джун Оба, доцент в изследователския институт за висше образование на университета в Хирошима изтъква: Тази реформа не може да бъде окачествена като революционна. Делът на учениците, записали се в гимназии, достига почти 100% и фактически гимназиалното обучение е станало почти задължително.

Няма ли пари за разходите за обучение, няма и диплома в края на годината

РЕВОЛЮЦИОННА или не, промяната е напълно конкретна. Под действието на реформата бюджетът за образование беше увеличен с 5,2% през 2010 г. В образователната сфера, подчертава Оба, тази политика представлява заслужаващ внимание напредък, противодействащ на тенденцията за намаляване на държавната финансова подкрепа за образование. През 2008 г. в Япония държавните разходи за образование като дял от нейния брутен вътрешен продукт бяха най-ниски – едва 3,4% срещу 6,1% средно за страните от ОИСР.

Дошлата на власт през август 2009 г. Японска демократическа партия (ЯДП) изпълни само две от предизборните си обещания – въвеждане на семейни надбавки и реформа на гимназиалното образование. Юкио Хатояма, който по това време беше министър-председател, най-напред ограничи действията си само до новата семейна политика и до нейното финансиране [1]. Търсенето на икономии го принуди да проучи внимателно бюджетните искания на различните министерства. Взетото решение беше придружено с отказ от някои обещания, като преместването на една американска база извън остров Окинава [2] или въвеждането на безплатно преминаване по автомагистралите. Отстъпления, за които трябваше да заплати с оставката си през юни 2010 г. след само девет месеца на власт.

Но защо се даде предпочитание на реформата за финансиране на гимназиалното образование? Все повече гимназисти вече не могат да плащат разходите си за образование, обясни по време на гласуването на закона депутатката от ЯДП Такако Ебата, и някои от тях се оказват в критично положение, когато настъпи моментът да получат дипломите си за завършено средно образование. В не една префектура на много гимназисти им беше отказана диплома. Това е сурова санкция, тъй като без този еквивалент на френското зрелостно свидетелство е почти невъзможно човек да си намери работа.

Особено трудна се оказа 2008 г. Според Асоциацията на частните училища делът на гимназистите, които не могат да си платят таксите, е нараснал от 0,9% през март на 2,7% в края на годината. Някои бяха принудени да прекратят обучението си. Тъй като все повече родители губят работата си поради рецесията, расте броят на младежите, които престават да посещават учебните занятия чисто и просто защото нямат финансови средства, обяснява статия във вестник Джапан таймс [3].

Друга показателна тенденция: расте броят на гимназистите, които работят. В повечето гимназии по принцип е забранено да се работи, освен ако за това няма разрешение от гимназиалното ръководство, обяснява Оба. Независимо от това през последните години поради икономическата криза мнозина поискаха разрешение да работят. В държавната гимназия „Коуринкан“ във Фукуока по двама-трима гимназисти в клас работят на непълно работно време, но всяка година броят им се увеличава, отбелязва Хироко Фукуда, преподавателка по английски език.

Расте броят на работещите гимназисти, училищата се правят, че не знаят

ТРАДИЦИЯТА гимназисти да работят се наложи с икономическата криза. В някои гимназии от по-ниско ниво почти всички ученици работят на непълно или пълно работно време вечер, разкрива социоложката Мери Бринтън от Харвардския университет: Това е скрита действителност. Училищата се правят, че не забелязват това, защото по принцип на гимназистите не е позволено да работят [4]. Последните публикувани статистики (2005 г.) показват, че в префектура Окинава, където доходите на глава от населението са най-ниски в цяла Япония, всеки шести гимназист работи на непълно работно време, като 46,4% правят това, за да имат джобни пари, а 31,1% – за да помагат на семействата си [5].

Въпреки това положение, реформата беше посрещната хладно, пораждайки повече критики, отколкото ентусиазъм. Първото възражение бе срещу нейната цена: 393,3 милиарда йени (3,68 милиарда евро). В съответствие с изборната платформа на ЯДП, озаглавена „От бетона към човека“, разходите, предназначени за строителни работи – една от благодатните сфери, осигурили дълголетното присъствие във властта на Либерално-демократическата партия – намаляха с 18%. Сега, когато е основна опозиционна сила, тази партия критикува реформата, приета прибързано без финансови гаранции.

Бюджетното уравнение наистина е сложно, както подчертава авторитетният японски всекидневник Асахи Шимбун: ЯДП винаги е обяснявала, че ще успее да финансира предизборните си обещания чрез умел подбор на държавните бюджетни механизми. Но след като отложи увеличаването на данъка върху потреблението, стана очевидно, че няма да успее [6]. Увеличаването на данъка върху добавената стойност, предвиждано от Наото Кан, който смени Хатояма на поста министър-председател, допринесе за поражението на ЯДП на изборите за Сенат през юли 2010 г. [7].

Второто възражение бе, че тази реформа няма да намали съществено неравенствата. Паричната помощ, отпускана на учениците в частните гимназии, не е достатъчна, за да се покрият разходите им за образование, достигащи средно до 350 000 йени (3300 евро). А като изключим елитните гимназии, подчертава Оба, учениците, записали се в частни гимназии, в много случаи произхождат от семейства със скромни възможности. И все пак, частните гимназии са безплатни за бедните семейства в голяма част от страната, защото тридесет и седем от общо четиридесет и седемте японски префектури имат допълващи реформата програми за подпомагане [8].

Допълнителните разходи, които не се поемат от реформата, представляват друго затруднение: Гимназистите трябва да заплащат за униформите си, за учебниците си и за други материали, чиито цени понякога са високи, констатира със съжаление г-жа Фукуда. Униформата, която все още е задължителна за почти всички гимназии с изключение на токийските, струва например 60 000 йени (550 евро). Общо разходите за ученик в държавна гимназия извън тези за курса на обучение достигат средно 400 000 йени (3700 евро) на година според Джапан таймс.

Неравенствата в гимназиите са много големи. Тази реформа на теория е хубаво нещо, защото вече много хора имат право на безплатно образование, коментира Гунджи. Но не мисля, че тази политика внася фундаментални промени в японското образование. Богатите семейства харчат много пари за образованието на децата си. Те ги изпращат в много престижни частни гимназии и освен това плащат за частни уроци.

Много стриктна класификация подрежда по йерархия гимназиите, в които се постъпва с изпит след завършване на прогимназиалното обучение. Най-високо в стълбицата са елитните учебни заведения, засягащи незначителна част от учениците. В гимназията „Кайсей“ (смятана за най-добрата, като нейните възпитаници показват най-висока успеваемост при кандидатстване в престижния Токийски университет) разходите за обучение достигат 462 000 йени (4300 евро) на година. Между тези елитни частни гимназии и останалите пропастта е огромна.

При все това в споменатата йерархия веднага след елитните частни гимназии се нареждат държавните, в които постъпват близо половината от учениците (46%). Според Ани Веркутер, авторка на книгата На училище в Япония [9], тяхната репутация, която доскоро беше отлична, помръкна, след като в някои населени места, с цел да се води борба срещу неравенствата, беше въведено райониране на училищата. Тогава семействата се ориентираха към частните гимназии, където броят на обучаващите се нарасна от 24% през 1993 г. на 30% през 2008 г. Накрая, на последно място в общата йерархия на учебните заведения се нареждат обикновените частни училища [10].

Ръст на насилието и демотивация на учениците

НЕРАВЕНСТВОТО се засилва и поради масовото прибягване до услугите на juku – учебни заведения, предлагащи частни уроци. Строгите изисквания на конкурсните изпити ги превърнаха в истинска институция. И макар родителите да са недоволни, много малко от тях, ако разполагат със средства, поемат риска да лишат децата си от тези уроци. Държавното обучение е достатъчно, за да се получи образование на средно равнище, обяснява японският журналист Ясуши Гунджи. Но juku са полезни за постигане на успех на приемните изпити в университета, защото в тях се усвояват специфични умения. В стремежа си да спре изтичането на гимназисти към частните училища Токио експериментира с публично-частни партньорства между държавните училища и juku [11].

С цел да се преборят неравенствата в дълбочина, Жан-Франсоа Сабуре, специалист по образованието в Япония, защитава идеята за държавни гимназии с много добро качество на обучението, както беше през 70-те години на миналия век. Би трябвало също така да се преразгледа системата на приемните изпити и да се води борба срещу системното прибягване до тестове със затворени въпроси.

Приемните изпити за влизане в университет се наложиха трайно. Те са много практични за работодателите, които често наемат служители в зависимост от университета, чиито изпити под формата на тестове кандидатът е положил успешно. Тази практика се разпространява бързо в системата на училищата, като особено активно се прилага в гимназиите. Все пак под натиска на проблемите, проявили се през 80-те години на миналия век (насилие, самоубийства, училищни фобии и др.), бяха предприети реформи. Прочутите hensachi (комерсиални тестове, проверявани от компютър), които преподавателите все по-масово използваха, за да решат към коя гимназия да ориентират даден ученик, бяха забранени в държавните прогимназии през 1993 г. Успоредно с това беше възприет принципът за прием в държавна общообразователна гимназия по препоръка, макар че селекцията чрез конкурс също продължава да се прилага.

Въпреки тези мерки в гимназиите днес се наблюдава ръст на насилието и демотивация на учениците. Японските ученици нямат вяра в себе си и не знаят как да градят бъдещето си, обяснява г-жа Фукуда. Това е национален позор.

LE MONDE DIPLOMATIQUE

- Превод Методи Кръстев

Бележки под линия

[1] Въвеждането на семейни надбавки в размер от 13 000 йени на месец (122 евро) беше гласувано едновременно с реформата, установяваща безплатно обучение в гимназиите.

[2] Вж. Мартин Бюлар, „Дипломатическо микадо в Страната на изгряващото слънце“, Монд дипломатик в Дума, 17 юни 2010.

[3] Philippe Brasor, „Media silence on first lady’s school visit shows Japan’s education gap“ (Медийното мълчание за визитата на първата дама в училище разкрива пропуските в японското образование), The Japan Times, Токио, 26 април 2009.

[4] „What is the state of youth labor in Japan today?“ (Какво е днес положението в Япония с полагането на труд от младежи?), доклад, представен в Temple University, токийски университетски комплекс, 27 юни 2009.

[5] Ryukyu Shimpo, Окинава, 2 март 2007.

[6] „Kan Naoto, l’homme du dernier espoir“ (Наото Кан, човекът на последната надежда), Asahi Shimbun, цитиран от Courrier international, Париж, 10 юни 2010.

[7] След изборите за Сенат на 11 юли 2010 г. управляващата коалиция между ЯДП и Новата народна партия вече разполага само със 109 от 242 места.

[8] „37 prefectures make private high school tuition free“ (Тридесет и седем префектури въвеждат безплатно обучение в частните гимназии), Japan Today, Токио, 11 май 2010.

[9] Annie Vercoutter, A l’école au Japon (На училище в Япония), Presses universitaires de France, Париж, 1998.

[10] Над 24 % от учениците са в технически и професионални гимназии.

[11] Julian Dierkes, „While policymakers are looking elsewhere, Japanese education is being reformed from below“ (Докато отговарящите за политиката гледат в друга посока, японското образование се реформира отдолу), Asahi Shimbun, Токио, 16 юни 2010.

Емили Гийоне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40