- Без Лого - https://bezlogo.com -

Съвет за защита на правоносителите

[1]Каква организация, според вас, може да си постави за цел „преодоляване на правните последици от промените на чл. 251, ЗЕС от м. февруари 2009 г.“? Това е т.нар. Закон за подслушването на Интернет, ако не се сещате. Този, който позволява събирането и предаването на данни за цялата ви интернет активност за година назад. Що за организация би си поставила за цел да преодолее последици от закон? Моята първа асоциация би била с организираната престъпност, мафията или някаква друга тайна подмолна сила, но не бих бил прав.

С преодоляване на закони се занимава специален съвет към Министъра на културата. Нарича се Съвет за защита на интелектуалната собственост [2] и формално изглежда като междуведомствен орган, но на неговите заседания са канени и присъстват предимно представители на т.нар. „правоносители“. Случайно или по-скоро не целите, които Съвета си поставя, съвпадат напълно с интересите на тези организации.

За пример може да се даде друга от целите на Съвета – „регламентиране на отговорността на доставчиците на интернет услуги при обмена на защитено съдържание“ и „законодателна промяна за създаване на правно основание за реализиране на сътрудничеството между доставчиците на интернет услуги и правоносителите“. Сещайте се за идеята за „трите удара“, която води до прекратяване достъпа до интернет единствено възоснова на донос от заинтересована страна.

Повече и по-подробно за Целите на Съвета може да научите от Плана [3] (.doc) за неговата дейност. Планът ще бъде обсъждан в затворен кръг на 04.11.2010г. от 14,00 часа в Министерството на културата, зала „Колегиум”, шести етаж, но се надявам да не отблъснат интерес, ако сте заинтересован гражданин или журналист.