Един интернет сайт разтърси администрацията на Обама. Въоръжена с пиратско копие на стотици хиляди дипломатически доклади, тази медия от нов вид започна да ги публикува на 28 ноември 2010 г. във връзка с някои заглавия в пресата. Реакцията на САЩ беше остра. Но каквото и да се случи с Уикилийкс, вече нищо не може да спре подобни „изтичания“ на информация.

ИНСТИТУЦИИТЕ, които непрекъснато увеличават броя на клоновете си и са принудени да си сътрудничат, работят с все по-големи обеми от цифрови данни. Динамичност и непрекъснатост са водещите думи. Производството и споделянето на информация се увеличават с развитието на структури с все по-размити очертания. Отвореният характер на организациите, който вече се смята за гаранция за ефикасност, все повече затруднява защитата на данните.

Неотдавнашните случаи на изтичане на информация се дължат на различни явления: некомпетентност (поради слабо защитени системи за продажба пиратите успяват да се сдобият с банковите данни на десетки хиляди граждани), инициатива за „сигнализиране на тревога“, както в случая с военните досиета, разпространени от Уикилийкс. Други пък са свързани с очакване на финансова изгода, например когато през 2008 г. служител на швейцарската банка HSBC продаде на данъчните администрации на Франция, Испания и Италия данни за предполагаеми финансови измами.

И в банките, подобно на отбранителните структури, почти всички документи са поверителни. И все пак, много хора имат достъп до тях, като се започне от хилядите служители от средните ешелони, които всекидневно получават и обработват тези информационни потоци. Така е защото, за да бъде ефикасна, обработката на данните изисква те да бъдат достъпни и да могат да се споделят. Тя не може да бъде забавяна от прекалено тромави административни процедури, от увеличаване на степените на сигурност или от прекалено строго ограничаване на достъпа. Не трябва да се забравя, че неспособността на американските разузнавателни агенции, подчинени на различни администрации, да обменят събраната информация сурово беше разкритикувана от Националната комисия за атентатите от 11 септември 2001 г.

Системата се основава на парадокс. Потоците информация трябва да циркулират свободно, за да достигат до различните клонове на сложните структури и за да направят възможно осъщест­вяването на деликатни операции, като в същото време трябва да се пазят в тайна. Всичко това става при строги ограничения, които не могат да бъдат определяни или съобщавани предварително на всички заинтересовани лица, тъй като не се знае какви връзки ще бъдат необходими утре. Така например според Джон Корнблум, бивш посланик на САЩ в Германия, два милиона и петстотин хиляди души са имали достъп до SIPRNet, обезопасената инфраструктура на американската армия [1]. Цифра, която подчертава колко много са структурните и техническите възможности за изтичане на информация.

Повечето от скорошните разкрития се случиха в демократични държави – Исландия, САЩ… И това не е обикновено съвпадение, а симптом за криза в институциите им. Западните ръководители непрекъснато призовават към спазване на моралните ценности. Нека си припомним колко убедено бившият британски министър-председател Тони Блеър защитаваше идеята за хуманитарна война – официалната цел на нахлуването в Афганистан беше държавата да започне да се развива, да се възстанови нейната инфраструктура и да се освободят жените [2]. В Ирак, след като стана ясно, че няма никакви оръжия за масово унищожение, окупацията бързо беше легитимирана по друг начин – падането на режима на Саддам Хюсеин ще отвори пътя към правовата държава за Близкия изток и ще му осигури нови търговски възможности. Но илюзията не можеше да продължи дълго.

Все по-дълбоката пропаст между думите и делата допринася за загубата на легитимност на западните политически системи по отношение на способността им да изготвят последователен проект за бъдещето, който да оправдава действията им. Когато остане единствено моралната опаковка, свидетелствата за всекидневните операции на място се превръщат в разяждащ удар за общественото мнение. На фона на жестоката реалност мотивите за започването на война изведнъж разкриват истинската си същност. Остава единствено усещането за една цинична машина, работеща на пълни обороти, която по никакъв начин не позволява на хората, участващи в нея, да се отъждествят с нея положително или в перспектива.

Същото охладняване се наблюдава и в големите предприятия. Неолибералната идеология втълпява на работниците, че не трябва да очакват нищо от работодателя си, който по всяко време може да реши да ги замени, ако резултатите им вече не съответстват на постоянно променящите се цели. Техниките за налагане на несигурност и обезценяване на труда постепенно се превръщат в масово явление. След като първоначално засегнаха долната част на йерархията, те достигнаха до средните ръководни кадри и вече засягат дори самото ръководство. И въпреки че последните се утешават с премии и солидни суми при пенсиониране, посланието е ясно: вече никой не е застрахован. Заради преструктуриране или орязване на бюджета всеки може на часа да бъде освободен от длъжност.

На повсеместното разпространяване на несигурността съответства постепенно заличаване на традиционните йерархични схеми, с което се възприема нов, по-ангажиран и познавателен подход към труда. Така от членовете на дадена организация се очаква да се посветят напълно на работата си, да са независими и да проявяват инициативност. Дори и в армията изпълнението на заповедите вече не е достатъчно. Войникът трябва да бъде изобретателен и лично ангажиран. На това се дължи парадоксът. Как да се изисква лоялност към работодателя, когато той вече не е носител на достойни за големи саможертви исторически проекти и парадира с желанието си непрекъснато да черпи от неограничен развъдник на взаимозаменяеми човешки ресурси?

При наличието на интернет, една сложна, но достъпна за всички инфраструктура за общуване, това основно противоречие дава необходимата енергия и мотивация, за да се „взриви системата“. Достатъчни са само няколко компетентни и мотивирани лица, за да сглобят всички парченца от пъзела и да го разгласят. Военните стратези съставиха профила на „свръхмогъщия индивид“. Той е способен напълно самостоятелно да предизвика поредица от събития – смущаване на функционирането на дадена система, пълното ѝ спиране и дори премахване на действащи правила в световен мащаб. Свръхмогъщият индивид разбира много добре как работи и как се свързва сложната система, има достъп до платформа от специфични мрежи, притежава сила, която може да се обърне срещу структурата или системата, и накрая има волята да използва тази сила [3].

Джулиан Асандж, основателят на Уикилийкс, отговаря на този профил. Мрежата му разчита изцяло на него. На това се дължи както силата му, така и слабостта му. Уикилийкс има същите недостатъци като всички групи, създадени около харизматична личност – авторитаризъм, липса на вътрешни процедури, вероятност да бъде допусната човешка грешка и риск от вътрешни и външни атаки към самата личност или към доверието, което се влага в нея. Но независимо какво ще се случи с Асандж и Уикилийкс, този модел вече съществува. И ще бъде възпроизведен другаде и по друг начин.

Дерегулацията на медиите и съсредоточаването на пресгрупите и структурите за предаване на информация допринесе за упадъка на общественото пространство в качеството му на арена на демокрацията. Икономическият и политическият натиск принудиха редакциите да се насочат към развлекателните новини (т. нар. soft news), с основен акцент върху начина на живот и красивата част на коментарите за сметка на разследванията на държавните дела. Правителствата пък научиха правилата на медийната игра и сами пускат сведенията, които искат да се разпространяват. Журналистите, станали зависими от центровете на властта, които им предоставят информация, в крайна сметка започнаха да припяват на военните.

Редакции с нестопанска цел

В ТОЗИ КОНТЕКСТ за известно време блоговете и „гражданската журналистика“ бяха поели щафетата от старите медийни структури. И въпреки че обявеното сътресение не се състоя, обществената сфера все пак претърпява лека промяна. Започват да се появяват нови действащи лица, които предлагат все повече неща. Правните рискове, произтичащи от разпространяването на опасна информация, започнаха да се прехвърлят на тези подизпълнители – вече никой не разкрива сам подобни данни, а просто анализира публикуваното от един или друг сайт. В краен случай деликатната информация се поверява на сайтове, които нямат никакви финансови отношения с индустриалните медийни групи. Новодошлите имат изгода от традиционните медии, като се възползват както от слабостите им (колебливостта им), така и от основната им сила – способността им да произвеждат и предават истории за масово потребление. Журналистическите разследвания се реорганизират и са във възход, особено като се има предвид, че отскоро се радват на нови източници на финансиране.

Създаденият през 2007 г. в САЩ сайт ProPublica се представя като независима редакция с нестопанска цел, в която се извършват разследвания от обществен интерес (…) такива, каквито традиционните медии биха сметнали за лукс. През април 2010 г. в Лондон беше създадена подобна структура – Службата за разследваща журналистика. Тези интернет сайтове работят в партньорство с традиционните информационни органи, които разпространяват разследванията им. Нови инфраструктури, като DocumentCloud, определян като индекс за документални източници и средство за подпомагане на анотацията, йерархизацията и публикуването на информацията, се опитват да улеснят обработката на големи обеми от данни, премахвайки преградите между редакционните зали и институциите. В тази схема различните задачи, които си поставя разследващата журналистика (защита на източниците, проучване на документите, събиране, раздробяване и поставяне в перспектива на информацията, подпомагане на разбирането и разпространението), са разпределени между няколко партньори с различни икономически модели (търговско дружество, сдружение с нестопанска цел, мрежа), работещи заедно за разпространяване на информацията в обществената сфера.

Преди да създаде Уикилийкс Асандж описваше стратегията си за борба с властите така: Колкото по-несправедлива е една организация и колкото по-ревниво пази тайните си, толкова повече страхът от изтичане на информация граничи с параноята у нейните ръководители и управляващата клика. [Разпространението на документи] неизбежно ще доведе до обедняване на механизмите за вътрешно общуване, до по-голямо задържане на информацията и следователно до намаляване на знанията в цялата организация [4].

Анализатори на разузнавателните служби предупреждават да се внимава с изкушението на секретната информация. Според тях увеличаването на степента на защита на информацията, още по-голямото раздробяване и прикриването на все повече данни не са плодоносен подход. Но изглежда, че именно това е пътят, който са решили да следват повечето организации [5]. Първото решение на Държавния департамент на САЩ непосредствено след разкритията на Уикилийкс беше да прекъсне връзката си със SIPRNet, мрежата за обмен на класифицирана информация с армията.

Докато медиите са зависими от източници на информация в държавните структури, желанието им да работят с наистина деликатна информация ще остане твърде ограничено. Това е особено вярно за САЩ, където дори Ню Йорк Таймс беше повече от предпазлив при боравенето с документите, предоставени от Уикилийкс [6], докато други медии се обявиха твърдо против този метод.

LE MONDE DIPLOMATIQUE

- Превод Марта Иванова

Бележки под линия

[1] Интервю, Der Spiegel, Хамбург, 29 ноември 2010.

[2] Вж. Christine Delphy, „Une guerre pour les femmes?“ (Война за жените?), Le Monde diplomatique, март 2002, и Серж Алими, „Снимки без просвещение“, Монд дипломатик в Дума, септември 2010.

[3] Вж. „The super empowered individual“ (Свръхмогъщият индивид), http://zenpundit.blogspot.com, 28 октомври 2006.

[4] Julian Assange, The non linear effects of leaks on unjust systems of governance (Нелинейните последици от изтичането на информация за несправедливите системи на управление), http://web.archives.org, 31 декември 2006.

[5] Scott Stewart, „WikiLeaks and the culture of classification“ (Уикилийкс и културата на класифициране), http://www.stratfor.com, 28 октомври 2010.

[6] Glenn Greenwald, „NYT v. the world: WikiLeaks coverage“ („Ню Йорк Таймс“ срещу света: обхватът на действие на Уикилийкс), http://www.salon.com, 25 октомври 2010.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40