- Без Лого - https://bezlogo.com -

Стотици листовки…

Стотици листовки [1] на „Работнически глас” бяха разпространени сред участниците в протестните първомайски шествия в София. Поздрави на нашите самоотвержени активисти.

[2]