Полезна информация за пътниците в градския транспорт – имат ли право контрольорите да ни искат личните карти?

Зачестилите масирани кампании срещу „гратисчиите“ провеждани от Столична община както по улиците, така и в медийното пространство и повторната поява по спирките на тумби от контрольори-рекетьори-побойници (доста неща съм виждал по рейсовете, но това което видях преди няколко дни на една спирка досега не бях го виждал – 10 здрави мъже между 30 и 40 години с лоши погледи…една възрастна жена пътуваща до мен гледайки ги каза „и последните стотинки на бедните хора искат да вземат“), са показателни за това, че Общинарите и подопечното им транспортно дружество съвсем сериозно са решили чрез психологически тормоз и физическо насилие да уплашат хората ползващи градски транспорт постигайки една от целите си – обирането и на последните пари от портмонетата им . Но реално, приходите от билети са „пари за семки“, затова другата, по-важна цел е, чрез постоянното говорене за „гратисчии“, „загуби“ и пр, да се отклони вниманието от източването на градския транспорт, което е в рамките на десетки милиони левове годишно и където заедно с общинските чиновници са замесени политически партии и престъпни групировки.

 

Затова смятам, че ще е полезна една информация, взета от официален документ, за това имат ли право контрольорите да изискват документите ни за самоличност и да записват данните от тях когато съставят актове.

Става въпрос за отговор на запитване от гражданин до Комисията за защита на личните данни. Името на гражданина няма да публикуваме.

 

„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ………………… ,

 

В Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ постъпи Ваше запитване, относно това  дали е правомерно длъжностни лица-контрольори да изискват лична карта от пътниците в масовия градски транспорт при констатиране на нарушение.

Във връзка с Вашето запитване, Ви информираме за следното:

Съгласно чл.12 от Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община (приета с Решение №458 по Протокол №17/24.07.2008г., в сила от 01.09.2008г.), при пътуване с масовия градски транспорт пътниците са длъжни:

1.Да притежават редовен превозен документ до слизането си на спирката;

2. Да предоставят превозния си документ на контролните органи за проверка;

3. При констатирано нарушение и отказ за заплащане на билет за таксуване на нередовен пътник да показват на контролните органи лична карта/личен паспорт.

На основание чл. 3 от Закона за защита на личните данни, администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни. Администратор е и физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон. В тези случаи администраторът или специфичните критерии за неговото определяне са нормативно уредени.

По смисъла на чл.3 от цитирания закон, администратори на лични данни са  “СКГТ –София” ЕООД и “Метрополитен” ЕАД – работодатели, а контрольорите са длъжностни лица, които осъществяват контрола по редовността на пътниците в масовия градски транспорт и на основание чл.12, т.3 от Наредбата те изпълняват нормативно установено за тях задължение. Тези лица се явяват обработващи лични данни по смисъла на закона за защита на личните данни. Що се отнася до администраторите на лични данни “СКГТ –София” ЕООД и “Метрополитен” ЕАД, то те са регистрирани като такива в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, съответно с идентификационни номера № 32789 и № 157348. Законодателят е предвидил няколко алтернативно дадени условия за допустимост на обработването на личните данни. Съгласно чл.4 от Закона за защита на личните данни, обработването на лични данни е допустимо само в случаите, когато е налице поне едно от следните условия:

1. обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни;

2. физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие;

3. обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;

4. обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;

5. обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;

6. обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните;

7.обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

В конкретния случай контрольорите обработват лични данни на пътниците на основание чл.4, ал.1, т.1 от ЗЗЛД-в изпълнение на нормативно установено задължение.

 

ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ“

 

В този текст е важно едно изречение, останалото са общи приказки:

„физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие;“

Това означава следното – в момента в който откажете да предоставите личната си карта на контрольорите въпросът е приключен! Ако те продължат да настояват, извършват административно нарушение за което подлежат на санкция-глоба, а ако ви заплашат или само с пръст ви докоснат, могат да отговарят по НПК.

Комисията за защита на личните данни е официална държавна институция и това нейно становище може да се използва при съдебни дела срещу Столична община и Центъра за градска мобилност.

Етикети: , , , ,
Абонамент за известия при нови коментари на тази публикация

14 коментара

 1. Pingback: Charly

 2. Pingback: Документални

 3. Pingback: Бай Благой

  • Pingback: Ицо

 4. Pingback: Документални

 5. Pingback: Документални

 6. Pingback: Ал Зеркауй

 7. Pingback: Бай Благой

  • Pingback: Ицо

 8. Pingback: inferno

 9. Pingback: Ицо

 10. Pingback: Меги

 11. Pingback: Qwerty Yop

 12. Pingback: Daniela Hristova

Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*
*


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40