Зачестилите масирани кампании срещу „гратисчиите“ провеждани от Столична община както по улиците, така и в медийното пространство и повторната поява по спирките на тумби от контрольори-рекетьори-побойници (доста неща съм виждал по рейсовете, но това което видях преди няколко дни на една спирка досега не бях го виждал – 10 здрави мъже между 30 и 40 години с лоши погледи…една възрастна жена пътуваща до мен гледайки ги каза „и последните стотинки на бедните хора искат да вземат“), са показателни за това, че Общинарите и подопечното им транспортно дружество съвсем сериозно са решили чрез психологически тормоз и физическо насилие да уплашат хората ползващи градски транспорт постигайки една от целите си – обирането и на последните пари от портмонетата им . Но реално, приходите от билети са „пари за семки“, затова другата, по-важна цел е, чрез постоянното говорене за „гратисчии“, „загуби“ и пр, да се отклони вниманието от източването на градския транспорт, което е в рамките на десетки милиони левове годишно и където заедно с общинските чиновници са замесени политически партии и престъпни групировки.

 

Затова смятам, че ще е полезна една информация, взета от официален документ, за това имат ли право контрольорите да изискват документите ни за самоличност и да записват данните от тях когато съставят актове.

Става въпрос за отговор на запитване от гражданин до Комисията за защита на личните данни. Името на гражданина няма да публикуваме.

 

„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ………………… ,

 

В Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ постъпи Ваше запитване, относно това  дали е правомерно длъжностни лица-контрольори да изискват лична карта от пътниците в масовия градски транспорт при констатиране на нарушение.

Във връзка с Вашето запитване, Ви информираме за следното:

Съгласно чл.12 от Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община (приета с Решение №458 по Протокол №17/24.07.2008г., в сила от 01.09.2008г.), при пътуване с масовия градски транспорт пътниците са длъжни:

1.Да притежават редовен превозен документ до слизането си на спирката;

2. Да предоставят превозния си документ на контролните органи за проверка;

3. При констатирано нарушение и отказ за заплащане на билет за таксуване на нередовен пътник да показват на контролните органи лична карта/личен паспорт.

На основание чл. 3 от Закона за защита на личните данни, администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни. Администратор е и физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон. В тези случаи администраторът или специфичните критерии за неговото определяне са нормативно уредени.

По смисъла на чл.3 от цитирания закон, администратори на лични данни са  “СКГТ –София” ЕООД и “Метрополитен” ЕАД – работодатели, а контрольорите са длъжностни лица, които осъществяват контрола по редовността на пътниците в масовия градски транспорт и на основание чл.12, т.3 от Наредбата те изпълняват нормативно установено за тях задължение. Тези лица се явяват обработващи лични данни по смисъла на закона за защита на личните данни. Що се отнася до администраторите на лични данни “СКГТ –София” ЕООД и “Метрополитен” ЕАД, то те са регистрирани като такива в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, съответно с идентификационни номера № 32789 и № 157348. Законодателят е предвидил няколко алтернативно дадени условия за допустимост на обработването на личните данни. Съгласно чл.4 от Закона за защита на личните данни, обработването на лични данни е допустимо само в случаите, когато е налице поне едно от следните условия:

1. обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни;

2. физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие;

3. обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;

4. обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;

5. обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;

6. обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните;

7.обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

В конкретния случай контрольорите обработват лични данни на пътниците на основание чл.4, ал.1, т.1 от ЗЗЛД-в изпълнение на нормативно установено задължение.

 

ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ“

 

В този текст е важно едно изречение, останалото са общи приказки:

„физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие;“

Това означава следното – в момента в който откажете да предоставите личната си карта на контрольорите въпросът е приключен! Ако те продължат да настояват, извършват административно нарушение за което подлежат на санкция-глоба, а ако ви заплашат или само с пръст ви докоснат, могат да отговарят по НПК.

Комисията за защита на личните данни е официална държавна институция и това нейно становище може да се използва при съдебни дела срещу Столична община и Центъра за градска мобилност.

14 thoughts on “Полезна информация за пътниците в градския транспорт – имат ли право контрольорите да ни искат личните карти?”
 1. Мен малко ме притеснява това изречение:
  „Съгласно чл.4 от Закона за защита на личните данни, обработването на лични данни е допустимо само в случаите, когато е налице ПОНЕ ЕДНО от следните условия: 1… 2… 3….“
  Това значи ли, че ако една от другите точки е на лице (защото трябва да има поне една) останалите, включително и т.2 (любимата ми), не са от значение?

 2. Maй пропускаш това:
  „Съгласно чл.4 от Закона за защита на личните данни, обработването на лични данни е допустимо само в случаите, когато е налице ПОНЕ ЕДНО от следните условия“
  „Поне едно“ означава, че изобщо не се нуждаят от твоето съгласие.

 3. Без да съм юрист, смятам, че е въпрос на тълкуване и точка 2 от въпросното становище може успешно да се използва като допълнително оръжие в съдебните или улични сблъсъци с Центъра за градска дебилност и неговите служители…

  Но по важното е следното – правете разлика между „администриране на лични данни“ и правото да изискваш документ за самоличност на улицата! ЦГМ е администратор на лични данни не защото пияницата Пешо Контрольоро може да ти иска личната карта, а заради издаването на различните карти за пътуване.
  Има си Закон за българските документи за самоличност в който е описано кой, кога и защо може да ти изиска личната карта и именно този закон контрольорите нарушават всекидневно…

 4. Eх, ще доживея ли да те видя веднъж да си признаеш, че грешиш?

 5. Вместо да се опитваш да се хващаш за хлъзгави повърхности, защо не се възмутиш, че законите ни са направени срещу гражданите?

 6. Стига с тези възмущения! Аз миосля да се възползвам от това тълкувание и да се боря за правото си да се предвижвам с Обществен градски транспорт, пък било то и гратис понякога.

 7. „Eх, ще доживея ли да те видя веднъж да си признаеш, че грешиш?“

  Щом греша, защо общината въведе практиката, да праща полицай с контрольорските групички и само полицаят взима личните карти на свалените от автобусите? Когато с контролите няма ченге, хората могат да не дават документите си, а онези могат да се тръшкат колкото си искат.

  „Вместо да се опитваш да се хващаш за хлъзгави повърхности, защо не се възмутиш, че законите ни са направени срещу гражданите?“

  Това съм го установил доста отдавна, кажи нещо ново. :)))

  1. Ами да, но по принцип имат ли право тези служители на реда.
   Който ни обир.., оп, „защитават“ да представят тези данни на съответният служител – Контрола .. ?
   Тоест дали куките могат да ми дават личните данни на изнудвача? Защото те ги взимат за нещо като рутинна проверка.
   И си ги записват в тефтерчето .. Въпреки че да, точно затова пускат и полицаи. .. За да не можеш да си кажеш и майчиното мляко а на право да ти го приберат и него.

 8. 230 души са били глобени за пътуване гратис в столичния градски транспорт само в рамките на вчерашния ден, съобщи управителят на Центъра за градска мобилност Николай Костов.

  Масовите проверки са продължили и днес, като само тази сутрин броя на санкционираните в трите столични квартала „Красна поляна“, „Враждебна“ и „Христо Ботев“ е бил 110.

  Контрольорите отчитат, че в следствие на масирани акции в последните 2 дни броят на глобените е нараснал с 30%.

  Акцията по засилени проверки от Центъра за градска мобилност е до 29 януари, като тя се провежда съвместно с „Общинска полиция“.

  http://www.dnes.bg/sofia/2012/01/20/samo-za-den-230-zaloveni-gratischii-v-gradskiia-transport.149328

 9. Добре, да ни подобрят стандарта на живот.
  Да има средна заплата 2 000лв.
  Пък ако искат и 2лв да го направят билетчето…
  А не да изнудват хората, на които им потъпкват правата.
  ЗА ГЛУПОСТИ. Да се возя в каруца и да плащам за боклукчийски камион.
  Гробница.. С извинение но е точно така. Взимаме боклуците на други страни и се дават глупави оправдания.. Щом толкова пари са събрали от глоби защо не оправят транспорта.. Или е по-изгодно да си пълнят гушите..

 10. Относно темата за контрольорите в градския транспорт. Незнам по какви критерии ги назначават на работа, но мнението ми е, че са много лоши и сприхави, не всички разбира се, но повечето са прости и зли. Наскоро пътувах в 94. Вътре имаше двама доста дебелички контрольори – мъж и жена. Качих се и бръкнах да си извадя картата, но се оказа, че съм я забравила, защото смених чантата си. Исках да изчакам шофьора да спре на спирката за да си купя билет. След малко дойде дебеланкото и ми поиска билет. Обясних му по човешки, че като спре шофьора на спирката, ще си купя билет. Дойде е другата контрола, жената, не пожелаха да ме изслушат, започна да ме обижда на селянка и крава, след което викнаха патрулка, понеже отказах да си дам на тях личните документи. Дойде полицията, видяха ми документите и въпросните дебеланковци ми съставиха акт, който аз в бързината за работа не взех, но не го и подписах. Незнам какво ме очаква от тук нататък, но мисля, че в такива случаи като моя трябва да има и малко разбиране. Полицаите бяха на моя страна, за което им благодаря и са прави като ги попитаха, защо като хванат един циганин без билет, не се разправят с него и не викат полиция, ами само за българите важи това. Никога не пътувам без билет или карта. Докога ще бъдем тероризирани от невежи контроли?

 11. Според мен, ако откажеш да представиш лична карта за съставяне на акт, контролъорите остават с пръст в уста… или с пръст на друго място ;-))) но, какво става ако има и полицай на който не можеш да откажеш да представиш документ, който пък го предостави на трето лице (контролата)? Какво става тогава?

  Според мен, полицая може да изисква докумен за самоличност… но само това. Ако предостави личните ви данни на трето лице без ваше съгласие, това е грубо нарушение!!!
  Но това е само според мен. Не съм юрист и не съм сигурен.

  До колкото разбрах от изчетената информация, Център за Градска Мобилност (ЦГМ) може да оперира с лични данни само ако доброволно му бъдат преодставени такива. Това за мен означава, че ако откажа да предоставя документ за да ми напишат акт, нищо не могат да ми направят… и дори да има полицай с тях, те също нямат право да предоставят личните ми данни на 3-ти лица без моето съгласие… т.е. ако сам не благоволиш да си платиш глоба или да позволиш да ти напишат акт, никой нищо не може да ти направи!

  Това разбрах от всичко изчетено из форумите по темата.

  А иначе, според мен билет от 1 лев е твърде скъп за стандарта на живот в България.

  Ако се спре обирането на държавата, ще има пари за всичко… дори и за безплатен транспорт… защото драги ми съотечественици – НИЕ ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ ПЛАЩАМЕ ЗА АБСОЛЮТНО ВСИЧКО С ТЕЗИ 20% ДДС. Всичко е платено в треон размер поне! За това някои хора не си знаят парите и карат всеки месец нова лимузина и почиват на Сейшелските острови или ходят на пазар не на Илиянци ами в Лондон, Рим или Виена… а вие си плащайте, и яжте марули.

  Аре създраве!

 12. Искам да попитам дали имат право контрольорите да ми пишат акт за нередовен пътник без да го видя и подпиша??? И как се обжалва такъв акт???

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40