64-ма работници и служители на “Верея хим” ООД Ямбол и нейният собственик „Континвест” ООД са се включили в протестна подписка-декларация срещу закриването на „Инсталация за съхраняване и пълнене на течен хлор” до Ямбол. Писмото е с конкретно обръщение към Областния управител на Ямбол Таня Димитрова и в полето за адресат е уточнено, че чрез нея протестната подписка се изпраща до „Всички държавни и общински органи и организации и до средствата за масова информация”.
В декларацията работниците и служителите подчертават протеста си срещу няколкомесечната кампания за закриване на инсталацията, ръководена от Таня Димитрова, по чието разпореждане се правят непрекъснати проверки, „целящи не подобряване на условията на работа на площадката „Неорганични соли” в „Ямболен” АД, а нашето дискредитиране”. Те обаче, според писмото ще доведат „единствено и само до увеличаване на армията от безработни в Ямбол…”
64-мата подписани работници и служители на „Верея хим” са изпратили подписката до Областната управа след получена във фирмата заповед /№ДК-09-02/09.05./2011 год./ от РДНСК Ямбол за „забрана на ползването на строеж „Инсталация за разфасоване на течен хлор”…, който не е въведен в експлоатация по установения ред”. Със заповедта се дава нареждане до 13 юни 2011 г. собствениците на строежа „да вземат мерки за обезопасяване на обекта за недопускане на щети”. И още: „Същият да бъде опразнен от всички малотрайни, общоопасни материали и средства, продукти, химически вещества и др.”
С РДНСК-заповедта се нарежда още от 20 юни да бъде преустановено и електроподаването и водоснабдяването на инсталацията.
В уводната част на заповедта се уточнява, че проверката на РДНСК е започнала след уведомително писмо на Областния управител „относно липсата на строителни книжа – разрешение за строеж и разрешение за ползване на обект „Инсталация за разфасоване на течен хлор”… в Ямбол”. Подчертава се, че след проверка на служители от строителния контрол е установено, че се ползва строежа „без да е въведен в експлоатация по реда на чл. 177 от ЗУТ.”
В заповедта все пак се уточнява, че инсталацията е оборудвана с всичко необходимо за разфасоване на течен хлор и се ползва по предназначение. Подробно е описана технологията на работа и изградените съоръжения за безопасност на труда.
Констативният протокол е съставен в отсъствието на управителя на „Континвест” ООД Веско Цветков, който обаче в законоустановения срок подава възражение срещу констатациите в протокола. Същото е счетено за неоснователно от РДНСК Ямбол и нареждането за спиране работата на площадката е изпратено да фирмата.
За РАДИО 999 управителят на „Континвест” ООД Веско Цветков категорично подчерта, че заповедта е неоснователна и тенденциозна и вече се е обърнал към Административния съд да се произнесе по случая.
В предаването на РАДИО 999 „Градът говори” очаквайте разговор с Веско Цветков за неговите аргументи срещу констативните протоколи на РДНСК и срещу издадената заповед за прекратяването строежа на новата инсталация.
Припомняме, че преди няколко седмици ръководството на фирмата организира обществено обсъждане на въпроси, свързани с настоящата и бъдеща работа на площадката. Запис /1час и 20 мин./ на общественото обсъждане ви предоставихме ето тук:
Ето и интервюто с В. Цветков, публикувано преди общественото обсъждане в сайта на РАДИО 999:
Предоставяме ви и текста на Протестната декларация на 64-мата работници във „Верея хим” ООД:
„Уважаема Госпожо Димитрова,
През последните няколко месеца активно участвате и ръководите кампания, с която целите да злепоставите „Верея хим” ООД и нейния собственик „Континвест” ООД. По Ваши разпореждания сме подложени на непрекъснати проверки, целящи не подобряване на условията на работа на площадка „Неорганични соли” в „Ямболен” АД, а нашето дискедитиране. Амбициите Ви за ликвидирането на „Инсталацията за съхранение и пълнене на течен хлор” ще доведат единствено и само до увеличаване армията на безработните в гр.Ямбол и ще оставят нашите семейства без препитание.
Ето защо:
З А Я В Я В А М Е:
1. „Верея хим” ООД работи с необходимите за осъществяването на своята дейност документи, издадени от компетентните органи в Р България.
2. Спазваме стриктно условията за Разрешително № 140/2009 г. на МОСВ и другите нормативни документи, за което свидетелстват извършваните от държавните и общински органи проверки и протоколи от тях.
3. Стремим се и спазваме в ежедневната си работа технологичните инструкции и указания за безаварийна работа.
4. Работим неуморно и участваме активно в мероприятията, предвидени от Системата за управление на мерките за безопасност СУМБ/ за недопускане на тежки производствени аварии на територията на „Верея хим” ООД. Доказателство за това са отсъствието на аварии и злополуки в нашата дейност.
5. Ежедневно повишаваме своята квалификация и умения за работа в аварийни условия с цел придобиване на навици за ограничаване на последствията и ликвидирането на производствени аварии.
Уважаема Г-жо Областен Управител на гр. Ямбол,
„Верея хим” ООД за последните 3 години от своята дейност увеличи броя на своите работници и служители в гр. Ямбол от 8 на 64 души. Грях ли е това?
През 2010 г. произведохме 13 500 тона химикали, предназначени за дезинфекция и очистка на питейни, промишлени и отпадни води, което представлява 174 % увеличение в сравнение с 2009 г. и близо 3.5 пъти в сравнение с 2008 г. – годините на най-тежката финансова криза в света. Грях ли е това?
Средната работна заплата във „Верея хим” ООД през м. Януари 2011 г. беше 807 лв.. Грях ли е това?
През м. Декември 2010 г. посрещнахме Рождество Христово с ПЪЛНА БРУТНА 14 ЗАПЛАТА.
Грях ли е това?
През тази година в подобряване на социално-битовите условия във „Верея хим” ООД е предвидено да бъдат вложени повече от 300 000 лв. за подобряване на условията на хранене, на труд и почивка, на обучение.
Обсъжда се възможността за създаване на Фонд за подпомагане, включително стипендии за децата на работещите, пожелали да продължат своето Висше образование и свържат своето бъдеще с предприятието, в което ние, техните родители, работим.
Във „Верея хим” ООД има амбициозна производствена програма. Очаква се през 2011 г. произведените от нас количества химикали в сравнение с 2010 г. да се удвоят. До 3 години Ръковоството на „Верея хим” ООД планира от площадката ни да излиза продукция в размер на 50 000 тона годишно. А това означава подвоз и експедиция на десетки хиляди тона суровини, материали и готова продукция по море, по железница, с автотранспорт. Голяма част от нея е предвидено да отива за износ. Ние работим и подкрепяме тази програма.
Уважаема Г-жо Димитрова,
Мнозина от нас, работещите днес във „Верея хим” ООД, бяха принудени преди време и опитаха късмета си да работят и живеят в други страни и държави. По тази причина на не малко от нас семействата все още са разделени. Защо да не изкарваме хляба си ТУК, в Родината, вместо вратите и прозорците на нашите домове да бъдат заковани или да зеят разбити? А родителите и децата ни да бъдат самотни?
Ние сме хора, научени да работят на смени, в екипи, в аварийни групи, добре оборудвани за работа с промишлени химикали, и в случай на нужда знаем как да сложим изолиращи апарати и противогази, и ако се наложи – да бъдем в полза на обществото в ситуации, в които никой не може да предвиди.
Затова се обръщаме към Вас с молба – спрете своето участие в тази недостойна кампания срещу „Верея хим” ООД и „Континвест” ООД. Оставете ни да работим спокойно, да не разпиляваме своите усилия и средства в грешна посока. А ние знаем своите задължения и ще дадем своя труд и знания в безопасната работа на инсталациите, на които доброволно сме приели да работим.
Следват подписите на 64-ма работници и служители във „Верея хим” ООД, оригиналите от които се пазят в предприятието.“
www.radio999bg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40