- Без Лого - https://bezlogo.com -

„Ориз за всички“ – ново активистко движение в Индонезия

Около 75 активисти от KOMUNITAS BENDERA HITAM (Общност Черен Флаг) базирани в Джакарта, Индонезия са организирали ново движение наречено BERAS UNTUK SEMUA!!! (Ориз за всички!!!).

Те смятат, че има милиони хора, които остават гладни при недоброто разпределение на милиони тонове ориз и друга храна в цяла Индонезия.

[1]
[2]
[3]
[4]
При такива условия, движението има за цел да предостави ориз на тези в нужда с надеждата, че ВСЕКИ МОЖЕ ДА СЕ НАХРАНИ!!

На 5 август 2011, те събраха дарения от ориз от тези, които могат да дадат и след това раздадоха всичко на нуждаещите се. Около 600 килограма бяха събрани и раздадени на около 320 човека.