На 28 юли 2011 г. в град София се учреди Потребителска кооперация „Взаимопомощ”. На учредителната среща беше прочетен кратък доклад на тема „Защо кооперация”. Бяха приети правила и беше избран касиер.

Защо кооперация

Ние създадохме „Работнически глас” преди около 1 година. Тогава нашата идея беше, освен за работнически борби и проблеми, да отделим специално внимание за даване на практически съвети и примери на читателите, които да улеснят техния труден живот, да спомогнат в борбата за хляба и за опазването на здравето. Трябва откровено да признаем, че до този момент това остава почти изцяло едно голо обещание – макар в блога да има вече близо 200 качени материала, нищожно малко са тези, които излизат от коментарно-новинарския шаблон и стигат възможно най-непосредствено до ежедневните житейски проблеми на трудещия се човек.

Един такъв най-непосредствен и належащ проблем, това е проблемът с осигуряването на евтина и качествена храна – пазарът днес е зарит със скъпа и некачествена храна. Ако съчетаем това с рязко влошилите се икономически условия у нас, ще стане ясно защо хората, които участваме в правенето на блога, подобно на още стотици хиляди и милиони българи, преживяхме една от най-тежките зими в своя живот. Много от нас останаха без работа, без пари, без храна. Да, буквално без храна! Дори такива основни продукти като хляба и картофите се осигуряваха с големи усилия.
Това, което ни спаси през тази ужасна зима, беше приятелството, взаимопомощта. За действия на улицата сили нямахме и всичко се изчерпа с акциите на 7 октомври, 10 март и 1 май. Но за сметка на това, голямата победа, която извоювахме като колектив, беше, че се научихме да си помагаме, взаимно да се спасяваме от кризисните ситуации (въртящи се около парите, храната и здравето), укрепихме приятелството си и, в крайна сметка,  действително заживяхме „един за всички и всички за един”.
Нивото на взаимодействие, което стихийно осъществихме през миналата зима, сега ще се стремим да направим организирано, под формата на потребителска кооперация с ясни цели, с ясни участници, с ясни права и задължения. Кръщаваме нашата кооперация „Взаимопомощ”, защото тази красива дума е ключова – тя е ключовата идея, на която се уповаваме и вярваме, че ще ни избави поне малко от малко от ада на безпаричието, мизерията и глада.
Ще се стремим занапред да споделяме с читателите на блога своя положителен и отрицателен опит в кооперативното дело. Убедени сме, че взаимопомощта заедно със солидарността и организираността са тези принципи, които могат да изведат нас, младите и не толкова млади трудещи се хора, към щастливия живот, за който всички мечтаем. Опирайки се на собствените сили, не разчитайки на държавата, на финансови благодетели и програми на ЕС, ние вярваме, че чрез потребителската кооперация ще успеем да разрешим поне един от големите проблеми, стоящи пред нас, а именно – осигуряването на евтина и качествена храна.
Народът е казал: „Помогни си сам, за да ти помогне и господ” – ние тъкмо това и ще направим, вслушвайки се във и прилагайки на дело тези мъдри слова.
(РабГлас)

Потребителска кооперация „Взаимопомощ” (правила)

Чл. 1  Цел: Потребителската кооперация (ПК) се създава с цел – колективно събиране на финансови средства за закупуване основни продукти на едро. Това на свой ред ще намали стойността на закупените стоки, което ще облекчи бюджетите на членовете на ПК.
Чл. 2 Членове: В касата могат да членуват пълнолетни физически лица. Всеки член има право да дава предложения за покупка на продукти.
(1) Избор: Приемането на членове в ПК става с решение на Общото събрание с обикновено мнозинство от членовете на ПК.
(2) Изключване: Изключването на член на ПК може да стане по негово желание, с молба до Общото събрание или с решение на  Общото събрание с мнозинство от  2/3 от гласовете на всички членове в случай на:
– системно невнасяне на средства;
– нарушения на дисциплината, уронване авторитета на ПК;
– злоупотреба с финансови средства или с продукти, принадлежащи на ПК.
На напусналите/изключените парите от направените от тях вноски не се възстановяват.
Чл. 3 Вноски: 10 лева на месец
Чл. 4 Органи: Органите на ПК са Общо събрание и секретар-касиер.
Чл. 5 Общо събрание:
(1) Общото събрание се състои от членовете на ПК.
(2) Общото събрание се свиква веднъж месечно.
(3) Общото събрание взима решения за приемане, изключване на членове и промени в Правилника, набирането на средства, закупуването и разпределянето на продукти.
(4) Общото събрание на ПК определя минимална или фиксирана вноска за всички членове на всеки 6 месеца.
(5) Решенията на Общото събрание се взимат:
– с обикновено мнозинство 50+1 или с мнозинство от 2/3 от всички членове на ПК в зависимост от важността на решението;
– с консенсус – при промени на правилника;
Решението за закупуване на стоки се взима с обикновено мнозинство 50% + 1 от присъстващите на събранието.
Чл. 6 Секретар – касиер
(1) Задължения:
а)  Да съхранява парите в брой;
б)  Да събира и да води пълен отчет на постъпилите  и изразходваните средства;
в) Да се отчита пред членовете на ПК на всеки 6 месеца относно приходите, разходите и наличността на средствата.
Чл. 7 Разпределението на продуктите става по равно
Чл. 8 Разпределение на средствата: От ПК не могат да се дават пари в брой на членове, освен в крайни случаи (за лечение или други нужди по преценка на общото събрание), като решението се взима с консенсус на членовете.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40