Във връзка с все повече утежняващата се ситуация в дружеството и многократните опити за намиране на изход след преговори със собственика в продължение на повече от две години, ние вече сме принудени да търсим съдействие от общински и държавни институции за разрешаване на натрупалите се проблеми:
В момента повече от половината от работещите в дружеството получават около и под минимална работна заплата, от която се плащат 60%, въпреки че става въпрос за подземни работници. От половин година се изплащат 60% от заплатите на работниците и служителите, като изоставането след всеки месец става все по-голямо.
Със сигурност „ГОРУБСО-МАДАН” АД е единственото рудодобивно дружество в България, в което размерът на работната заплата е недопустимо нисък, имайки предвид пазарните цени на основните суровини, добивани в нашето производство. Всички останали дружества от бившето „ГОРУБСО” в момента, може да се каже, че работят добре: „РУДМЕТАЛ” АД – гр. Рудозем, „ГОРУБСО-ЛЪКИ”, „ГОРУБСО-ЗЛАТОГРАД”, „ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” се развиват, като дружества и проблеми с работните заплати и условията на труда въобще не се коментират в публичното пространство. За разлика от тях „ГОРУБСО-МАДАН” АД през последните няколко години е раздирано от стачки и недоволство на хората, заради нередовното изплащане на заплати и лошите условия на труд, спиране на електрическото захранване, поради неизплащане от собственика на изразходваната електроенергия и др. От няколко години не е раздавано работно облекло, ботуши, лампи и самоспасители. Всички работници сами си закупуват работно облекло и ботуши със собствени средства, включително лампи, и резервни части за оборудването и машините, с които работят.
Многобройните проверки, направени от Инспекцията по охрана на труда, за неспазване на трудовото законодателство и нередовното изплащане на заплати и осигуровки не спомагат за нормализиране на ситуацията в предприятието, напротив нещата се задълбочават и в момента се наблюдава тотален отлив на работници. Държавните институции са предприемали само формални мерки в тази връзка и те не са дали никакъв резултат до момента.
Собственикът, не е в състояние да управлява предприятието, да осигури безопасността и здравето на работещите, да изплаща редовно заплати и осигуровки и всички задължения към държавата и затова ние настояваме да се преразгледа изпълнението на концесионния договор и в случай на необходимост да се предприемат действия, довеждащи до гарантиране интересите на държавата, работниците и населението на Община Мадан, защото всички останали рудодобивни дружества нямат този проблем. В момента този отрасъл със сигурност може да се каже, че е печеливш, а „ГОРУБСО-МАДАН” АД е най-голямото работещо минно предприятие в Община Мадан и в Област Смолян. Икономиката на цялата община е блокирана вследствие на ниските /минимални/ заплати и тяхното нередовно изпращане. Подобно нещо е недопустимо за държава членка на Европейския съюз, при условие че предприятието работи и генерира значителен финансов ресурс.
Всички знаем, че този отрасъл е най-важен за Община Мадан. Той осигурява развитието й през последните 60 години и има реална възможност това да продължи и вбъдеще. Имайки предвид сериозния ръст на цените на цветните метали през последните години и добрите прогнози за вбъдеще, Община Мадан има възможност да се развива, като една просперираща община с най-много работни места и „ГОРУБСО-МАДАН” да е дружество със значително добри заплати в отрасъла, ако се изплащат заработените такива в пълен размер.
Това, което се случва в момента, обаче, е далеч от добрите перспективи за развитие.
Този отрасъл е бъдещето на Община Мадан, а в същото време сегашният собственик Валентин Захариев е оставен безконтролно да се разпорежда с държавния ресурс, съдбите на хората и бъдещето на Общината.
Оказва се, че до момента държавата е безсилна да се справи с подобни безотговорни хора като сегашния собственик на „ГОРУБСО-МАДАН” АД.
Многобройните проведени стачки през изминалите години не доведоха до решаване на проблемите, напротив – бяхме заплашвани с уволнения, самоотлъчки, намалени бяха наполовина заплатите, като в момента от тази половина се изплащат 60%.
На работниците, които напуснаха по чл. 327 от КТ, не се изплащат полагащите им се заплати. Хората са принудени да работят за 150 лева под земята. В следствие на това хората са лишени от нормален достъп до здравеопазване, образование и дори до нормални условия за живот и развитие. Неадекватното управление на предприятието и неефективната експлоатация на подземните богатства в община Мадан докара семействата ни, а и цялото население до бедствена ситуация. При наличието на търсене и висока цена на пазара в условия на криза, концесионерът създава бедствена ситуация в общината.
От всичко, казано по-горе, личи, че оправдано сме силно обезпокоени и очакваме и търсим във Ваше лице бърза и адекватна намеса за изход от създалата се кризисна ситуация. Това, ако не е геноцид, какво е? Дали всичко това ,което се случва в момента в „ГОРУБСО-МАДАН” АД, може да се случи в друга част на страната?
Ние декларираме, че можем и искаме да работим в модерно и развиващо се предприятие!
Ние искаме този дългогодишен поминък да се запази и да се модернизира!
Ние искаме да работим в нормални и безопасни условия на труд да се връщаме живи и здрави при семействата си!
Ние искаме фирмата, в която работим, да бъде модерна и просперираща и такава, с която можем да се гордеем!
Ние искаме достойно и навременно заплащане!
НАШИТЕ КОНКРЕТНИ ИСКАНИЯ СА:
1. Незабавно изплащане на пълния размер на заработените заплати и недопускане на бъдещи забавения на изплащането им!
2. Спешно да се предприемат мерки за модернизиране на производството, осигуряващи безопасни условия на труд в рудниците и в битовите корпуси към тях!
3. Ритмично осигуряване на машини, съоръжения, консумативи и качествени резервни части, гарантиращи нормален, безопасен технологичен режим на работа.
4. Да се подпише колективен трудов договор, с който да се регламентират ясно отговорностите и да гарантира интересите, както на работниците и служителите, така и на работодателя.
5. Изготвяне на нови вътрешни правила за формиране на работна заплата, гарантиращи справедливо и прозрачно формиране и разпределение на ФРЗ.
В случай че не постигнем необходимото разбиране и не се постигнат съответните договорености, гарантиращи изпълнението на нашите искания, ще предприемем необходимите синдикални мероприятия съгласно законите в Р. България.
Декларацията е гласувана и одобрена от протестиращите работници и служители на „ГОРУБСО-МАДАН” АД.
Председател на СО ФНСМ-КНСБ
рудник Петровица:
/Румен Каров/
И.Д. Председател на СО ФНСМ-КНСБ
рудник Крушев дол:
/Велин Дървенилов/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40