- Без Лого - https://bezlogo.com -

Радио ЕРА на 15 март – Насилието и Революцията

По тази тема водещите в радиото са на различни мнения. Има ли нужда от насилие за осъществяването на идеала? Може ли има революция без насилие? Защо всички революции се превръщат в касапници? Ще опитаме да си отговорим на тези въпроси.

[1]

Начало 20 часа.