- Без Лого - https://bezlogo.com -

4 април – Безплатно образование за Сърбия

На 4 април, пред Философския факултет на Белградския Университет, организацията „Инициатива за Студентски синдикат“ провежда протест под наслов „Безплатно образование за Сърбия“.

Ето какво казват те в обявлението за протеста:

„Администрацията на нашия факултет печели пари, взети директно от нас и джобовете на  нашите родители, а в замяна получаваме изкривено и повърхностно образование. Университетът се превръща в търговско предприятие, чиито акции се купуват, за  да се попълнят класовете. Единственият начин да се предотврати комерсиализацията на образованието е действие от страна на студенти, учители, работници, пенсионери, ученици от средните училища – всички ние, които можем да попречим на приватизацията на образователната система и съсипването на образованието.

Ако смятате, че качественото образование е условие за социален прогрес, ако не искате да взимате заеми за образование, които да изплащате дълги години, ако мислите, че е време да спрем спекулантите, които си играят с живота си, ако не искате студентите да се превърнат в стока за пазара на труда – елате на протест, който ще изпрати ясно послание към обществото и държавата, че общественото образование трябва да е достъпно за всеки!“

[1]

[2]

[3]