- Без Лого - https://bezlogo.com -

Обединени за глобална промяна – първо събрание на открито

Вчера се проведе първото събрание на гражданска група Обединени за глобална промяна, което беше на открито. Участие взеха над 20 души, които обмениха опит и взеха важни решение за предстоящи мероприяти, подготвяни от групата. В продължение на няколко месеца, Обединени за глобална промяна успяват да докажат на хората, че моделът на пряката демокрация е възможен. Това събрание беше една репетиция, която даде добър резултат и сигнализира, че обществото се събужда.

[1]