Провеждане на генерална Асамблея и сформиране на работни групи.

Групата се събира на така наречените „Асамблеи“ основани на принципа на Пряката демокрация, за да реши определени въпроси и да организира съответните инициативи. Асамблеята се води от един модератор, който всеки път е различен, за да не се образува някакъв вид йерархичност, а и за да може всеки членна групата да бъде въвлечен активно в дейността. Модератора не е говорител.Неговата роля е важна, тъй като той следи за нормалното протичане на обсъжданията по време на Асамблеята. Освен модератор за Асамблеята се избира и един „писар“, който също всеки път е различен човек. Неговата роля е да записва както дневния ред, така и всички предложения и решения на групата. Това може да става по различни начини: обичайния „линеен“ начин, чрез мисловни карти и други.
Асамблеята започва с определянето на дневния ред, който може да е решен и предварително (примерно в интернет). Всеки участник може да дава предложения за дневния ред, които се записват от „писара“. Всички предложения се подреждат по степен на тяхната важност и приоритет, след което започва разглеждането на въпросите подред. Комуникацията между участниците в Асамблеята се води от модератор, като всеки използва общоприети жестове за изразяване на неговото мнение и емоционално състояние. Използваните жестове мога да бъдат същите като тези използвани в асамблеите провеждани в Гърция, Испания и САЩ (виж картинка 1), но могат да бъдат и такива измислени от групата.

При обсъждането на въпросите и предложенията всеки участник има ограничено време за изказване 1-2 минути, за да има време за всички и процесът да бъде по-динамичен. Това се следи от модератора, който се намесва при необходимост. Всеки член на групата може да дава идеи за инициативи. Предполага се, че този, който е дал идеята ще бъде след това и един от активните членове на работната група по нейното изпълнение. Но това не е задължително. Когато има идея за осъществяването на дадена инициатива, която групата е одобрила се прави списък с необходимите дейности за нейното реализиране. Всички участници в Асамблеята могат да дават предложения какво трябва да се направи за осъществяването на идеята. Съставя се списък с предложените дейности и всеки член от групата, който може да свърши някоя/и от дейностите си записва името срещу нея. По този начин се разпределят задълженията и се формира работната група по съответната инициатива. Оттук нататък работната група започва да действа по реализацията на дейностите, като за това не е нужно свикване на генералната Асамблея. Членовете на работната група могат да се събират колкото пъти сметнат за добре за дообсъждане не подробностите и детайлите по реализирането на инициативата. Накрая когато имат готови решения (на междинен етап) или крайни резултати ги съобщават на генералната Асамблея.
За организацията на събития, които не пречат на обществения ред или самото им естество не предполага предупреждаване, като флашмобове, не се изисква подаване на уведомление в общината. За всякакви митинги, протести и шествия по закон се изисква внасяне на уведомление в общината.

Използване на информационните канали за разпространение на информация (при информационни кампании или организиране на събития)

В групата може да се сформира отделна работна група, която да се занимава само с разпространението на информацията, но може всеки път да се определят хора от съответната работна група, които да вършат тази работа. Всеки път когато трябва да се разпространи определа информация хората, които се занимават с това преценяват кои са най-удачните канали за конкретния случай.

1. Информационни канали в интернет:
– фейсбук групи
– фейсбук страници
– други социални мрежи – Twitter и т.н.
– блогове и сайтове
– форуми   – сайтове за он-лайн гледане на клипове – Youtube, vbox7, vimeo и други.

2. Информационни канали извън интернет:
– раздаване на флаери или листовки (определят се подходящите места за съответната инициатива)
– организиране на дискусии, лекции и прожекции   – разлепяне на плакати (определят се подходящите места за
съответната инициатива)   – печатни и електронни местни и национални медии (вестници, радио,
телевизия, интернет информационни сайтовe)
– разговори с приятели и познати

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40