Ето имената на четниците, които на 17 май 1876 г. превзеха австрийския параход „Радецки“, слязоха на Козлодуския бряг и развяха знамето на свободата…Голяма част от тях жертваха живота си в името на едно по-добро бъдеще. Днес имената им тънат в забвение. Поклон пред паметта им!

ЩАБ НА ЧЕТАТА
1. Христо Ботев-Калофер, войвода
2. Перо Симеонов-Велес, втори войвода
3. Никола Войновски-с.Бойновци, Габровско, военен командир
4. Георги Апостолов-Стара Загора, секретар
5. Димитър Икономов-Троян, секретар
6. Спас Соколов-Тулча
7. Сава Катрафилов-Елена
8. Никола Обретенов, касиер, писар – Русе
9. Петър Ванков-Свищов
10.Георги Матев-Свищов
11.Петър Йорданов-Велико Търново
12.Давид Тодоров-Враца
13.Никола Симов,“Куруто“- Търговище, знаменосец
14.Димитър Стефанов, „Казака“-Сливен, втори знаменосец
15.Атанас Джумалиев „Куруто“-Севлиево, трети знаменосец
16.Хаджи Георги Найденов, „Граблаша“-Тулча, четвърти знаменосец
17.Коста Апостолов-Свищов, касиер
18.Марин Арнаудов, „Ченгели“-Шумен, тръбач
19.Арует Загрин (руския княз Теофан Раданов), Курландия, Латвия

СЪСТАВ НА ЧЕТАТА
20.Александър Чендов-село Герговец, Сливенско
21.Атанас Хитров, „Станю“-Ловеч
22. Ангел Велев-Карлово
23. Ангел Коджабашев-Панагюрище
24.Ангел Ковачов-село Казъл Мурад, Разградско
25.Андон Куков-Охрид
26.Антон Ивано-колиби Колишарци, Габровско
27.Антон Танасов-Призрен
28.Антон Страхилов, „Черногореца“-Подгорица,Черна гора
29.Атанас Алексиев-Свищов
30.Атанас Гецов-село Радиново, Пловдивско
31.Атанас Димитров, „Книжаря“-Горна Оряховица
32.Атанас Попрафилов, „Мощито“-Шумен
33.Атанас Чартазанов, „Брадата“-Горна Оряховица
34.Атанас Свещаров-село Горно Броди, Серско
35.Атанас Петров, „Самоковлията“-Самоков
36.Атанас Иванчев Горов-Пещера
37.Бенчо Николов, „Хаджията“-Плевен
38.Бойко Толинов-Копривщица
39.Васил Георгиев, „Троенчето“-колиби Орешака, Троянско
40.Васил Иванов-Враца
41.Васил Георгов, „Феса“-Велико Търново
42.Васил Кънчев, „Хекимина“-Сопот
43.Васил Рибаров-Тетевен
44.Васил Кировски-село Микре, Ловешко
45.Васил Стоянов-Троянски колиби
46.Васил Христов-Велико Търново
47.Васил Вълков-село Бутан, Врачанско
48.Владимир Върбанов-Мачин, Добруджа
49.Вълчо Андов-Велес
50.Върбан Георгиев-Русе
51.Ганчо Атанасов-Габрово
52.Георги Кръстев Пиричнев-Карлово
53.Георги Алексиев-Свищов
54.Георги Катарджийски-Оряхово
55.Георги Стойков, „Пауна“-Самоков
56.Георги Серяков, „Гийо“-Троян
57.Гюро Начевски, „Върли Гюро“-село Кочмаларе /днешно Отец Паисиево/, Пловдивско
58.Григор Темелков, „Мацини“, село Добринище, Разложко
59.Дако Вутков-село Гложене, Ловешко
60.Данаил Драганов-Ловеч
61.Данчо Русинов-село Ловни дол, Севлиевско
62.Димитър Генчев, „Мичо“-село Бяла черква, Павликенско
63.Димитър Багрянов-село Стоевци, Габровско
64.Димитър Йорданов-село Равне, Търновско
65. Димитър Пантов-Габрово
66.Димитър Ганчев-Сливен
67.Димитър Кючуков, „Малкия“, Криворечна паланка
68.Димитър Николов, „Дишлията“-Сливен
69.Димитър Йорданов-село Равна, Годечко
70.Димитър Запрянов-село Кайматлий /днешно Ценово/, Старозагорско
71.Димитър Коленцов, „Митьо Коляка“, село Мирково, Пирдопско
72.Димитър Пенев-село Волуяк, Софийско
73.Димитър Векилов-Копривщица
74.Димитър Тодоров, „Димитрото“, колиби Нова махала, Габровско
75.Димитър Любенов-Берковица
76.Димитър Ночев, „Чизмаря“-Пирдоп
77.Димо Аджаров-Калофер
78.Димо Пенев, „Чобана“, село Атмаджа, Силистренско
79.Дичо Кътовски-село Бутан, Врачанско
80.Драган Йотов-село Разлив, Правец
81.Досю Ковачев-Дряново
82.Иван Маринов, „Юзбашията“, село Отец Паисиево, Пловдивско
83.Иван Попов-Калофер
84.Иван Димов, „Кожухарчето“-село Карагеоргиево, Бургаско
85.Коджа Иван Моканеца-неизвестно, Добруджанския край
86.Иван Неделчев-Панагюрище
87.Иван Николов, „Малък Иван“-неизвестно, Силистренско
88.Иван Стойков Унгаров-Сопот
89.Иван Тонев-Тетевен
90.Иван Христов, „Ванката“, село Владимирово, Добруджа
91.Иван Цанев-Тетевен
92.Иваница Данчев-Свищов
93.Илия Спасов, „Илин“-Карлово
94.Илия Божков, „Чобана“-село Кара Омур/ днешно село Смилец/, Силистренско
95.Илия Пандурски, „Бейчето“, Гложене
96.Илия Джагаров-село Локорско, Софийско
97.Илия Тодоров, „Хициолу“-Ловеч
98.Йордан Петков-село Капитаново, Търновско
99.Йовчо Петров-Котел
100.Йордан Йорданов, „Инджето“-Велико Търново
101.Йордан Кършовски-Елена
102.Кирил Ботйов (брат на воеводата) – Калофер
103.Киро Киселски-Велико Търново
104.Кольо Пенков-село Крамолин, Габровско
105.Кольо Радев, „Черкеза“, село Бяла черква, Търновско
106.Кольо Семов, „Хъша“-село Микре, Ловешко
107.Коста Попов, „Крачун“, село Крушовене, Плевенско
108.Хаджи Костадин Попдимитров-Сливен
109.Кръско Петков-село Крета, Врачанско
110.Кръстю Андреев-Карлово
111.Курти Божков, „Чобана“-село Кара Омур, /днешно село Смилец/, Силистренско
112.Кънчо Скорчев-село Скорците, Тревненско
113.Марин Петков, „Тутната“-Тетевен
114.Марко Атанасов-Браила, Румъния
115.Марко Бошнаков, „Печеняка“-Враца
116.Марко Иванов, „Шилото“-Сливен
117.Мито Цветков Бакалбашийски-Враца
118.Михаил Петров-Браила, Румъния
119.Михаил Каназирски, Болград, Бесарабия
120.Мико Соларски-селоСкравена, Благоевградско
121.Младен Павлов, „Козлодуйско даскалче“-Видин
122.Младен Тричков-село Барие чифлик, Пирдопско
123.Неделчо Кайков-село Крамолин, Севлиевско
124.Неделчо Цанев-Сухин дол
125.Нено Ладжов-село Смолско, Златишко
126.Нено Стоянов, „Калъч Нено“, колиби Златевци, Габровско
127.Никола Богданов-село Сопот, Ловешко
128.Никола Минков-село Горна Кремена, Врачанско
129.Никола Димитров-село Бяла черква, Ловешко
130.Никола Иванов, „Търновлията“-Велико Търново
131.Никола Иванов, „Бучакчи“-Габрово
132.Никола Кючуков-Сливен
133.Никола Астърджиев-Ловеч
134.Никола Стоянов-село Руска Бяла, Врачанско
135.Никола Попов-Калофер
136.Никола Лилов-Калофер
137.Никола Стоянов, „Хаджията“-село Куцина, Търновско
138.Пандели Стоянов-Видин
139.Пенко Гачев-село Микре, Ловешко
140.Пенко Симов, „Домну Пенко“-село Българене, Ловешко
141.Пенко Стелкин-Калофер
142.Пенко Стаменов-село Мирково, Пирдопско
143.Пенчо Атанасов, „Лисицата“-Ловеч
144.Пенчо Боев-село Микре, Ловешко
145.Пеньо Момчев, село Осмо Калугерово, Ловешко
146.Пенчо Ралински-село Бели Осъм, Троянско
147.Петко Енчов-Лясковец
148.Петко Мачев-Троянски колиби
149.Петър Семов-село Бутан, Врачанско
150.Петър Джорджев-Битоля
151.Петър Дюкмежиев-Карлово
152.Петър Иванов, „Инджето“-Ловеч
153.Петър Кунчев, „Левски“, (брат на апостола Васил Левски) – Карлово
154.Хаджи Петър Берковски-Берковица
155.Петър Фитовски-Котел
156.Петър Хашнов, „Инджето“-Ловеч
157.Петър Паскалев-село Глушник, Сливенско
158.Прокопи Дянков-Свищов
159.Ради Белев, „Бошнака“-село Двор, Босна и Херцеговина
160.Руско Робов-Котел
161.Сава Букурешлиев-село Плевня, Драмско
162.Савво Вълчовски-село Драшан, Врачанско
163.Сава Панчев-Тетевен
164.Сава Раженов-Тетевен
165.Сава Пенев-Велико Търново
166.Саво Петров-Враца
167.Слав Марков-Тетевен
168.Стайко Славчев-Дряново
169.Станчо Василев-Тетевен
170.Стамен Шунелски-село Бутан, Врачанско
171.Стефан Газибаров-Сливен
172.Стефан Димитров-село Басарбово, Русенско
173.Стефанаки Минчев-Карлово
174.Стефанаки Савов-Враца
175.Стойко Колев, „Фучеджи“-Тулча
176.Стою Петров-Лозенград
177.Стоян Карастоилов, „Стоян войвода“-Якоруда
178.Стоян Войвода-Стара Загора
179.Стоян Господински, „Николич“, село Българене, Ловешко
180.Тинко Костов-Карлово
181.Тодор Илиев-село Върбаново, Белоградчишко
182.Тодор Стойков, „Тодорика“, Ловеч
183.Тодор Кирков-Сопот
184.Тодор Минков, „Саранки“-село Долно Сахране, Казанлъшко
185.Тодор Тодоров-София
186.Тодор Стойков-село Микре, Ловешко
187.Тодор Симеонов Пиринчев-Неврокоп/днешно Гоце Делчев/
188.Тодор Христов, „Княза“-Битоля
189.Тодор Данкин, „Яврията“-Враца
190.Тончо Кунчев-Тетевен
191.Хицо Нечев-Ловеч
192.Христо Аврамов, „Арнаутина“ (за името не съм сигурен, съществуват версии, че може да е албанец) -Тетово
193. Христо Бръмбаров-Етрополе
194.Христо Данчев-Тетевен
195.Христо Иванов, „Калкандели“-село Калкан дере, Тетовско
196.Христо Дипчиков-неизвестно, Севлиевско
197.Христо Хаджикирков, „Тачо“-Сопот
198.Христо Лазаров-село Добринище, Разложко
199.Христо Гадевски-Троян
200.Христо Ганковски-село Орешака, Троянско
201.Христо Клинков, Етрополе
202.Христо Моцев, Етрополе
203.Христо Тодоров-Калофер
204. Цанко Минков-село Турия, Казанлъшко
205. Цаню Каролев, „Дабчето“-Габрово
206.Черню Неделев-село Мирково, Пирдопоско
207.Янко Атанасов-Неврокоп
208.Янко Сидеров-село Арбанаси, Търновско

4 thoughts on “Четата на Христо Ботев”
    1. ПРИЯТЕЛЮ ЧЕТАТА НА ХРИСТО БОТЕВ Е 215 ЧОВЕКА 210 СЛИЗАТ НА КОЗЛОДУЙ И 2 СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ ОТ КОЗЛОДУЙ И 3 ОТ СЕЛО БУТАН ВРАЧАНСКО. СПИСЪКА ТИ НЕ ВЕРЕН .КАТО ПИШЕТЕ ЧЕТЕТЕ И ТОГАВА.

  1. Под номер 181.Тодор Илиев-село Върбаново, Белоградчишко, правилното е от село Върбово, Белоградчишко. Село Върбаново, Белоградчишко, няма,нито го е имало някога.

  2. Под №50 – Върбан Господинов Георгиев е името и е от с. Басарбово, до Русе.
    Просто съм от роднините

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40