Маргарита Милева е председател на партия „Българската левица” и член на Управителния съвет и Секретариата на Европейската лява партия

Margi-snimka

Скъпи приятелки и приятели,
скъпи другарки и другари,
уважаеми гости,
днес е много важен ден за партия „Българската левица”. През този уикенд Управителният съвет на Европейската лява партия за първи път заседава в България и с това изрази своята солидарност с политиката на партия „Българската левица”.
Работата на левите партии в Европа не е самоцел. Изцяло в контекста на историята на лявата политика в различните държави от Европейския съюз, на комунистическите, социалистическите и левите зелени партии, ние имаме една обща традиция, с която се чувстваме задължени спрямо трудещите се в отделните страни.
В днешно време ние преживяваме най-тежката икономическа и финансова криза след голямата световна икономическа криза през 1929 година. Фаталната политика на Тройката, състояща се от Европейската комисия, Европейската Централна Банка и Международния Валутен Фонд, както и неолибералната политика на националните правителства доведоха цели държави на ръба на разрухата. Масовата безработица в Гърция, Италия, Испания, Португалия – и вероятно в близките месеци в Кипър – е резултат от бруталната политика на съкращения, провеждана от господстващите елити в държавите от Европейския съюз.
Скъпи другарки и другари,
днес сме се събрали тук, за да дадем ясен знак за едно друго политическо развитие.
В продължение на 20 години България се управлява с политика на приватизация, дерегулиране и системно разрушаване на публичните услуги. В България – за разлика например от Германия или Австрия – няма държавни банки. Спестовните каси, а с това и държавните банки, бяха приватизирани – с фатални последици за населението.
Днес над 50% от хората в България живеят в бедност, пенсионерите преживяват благодарение на лично произведени стоки за препитание, а цели групи от населението вегетират отчасти в окаяни условия.
Здравеопазването в България беше до голяма степен приватизирано. В резултат на това днес голяма част от здравните услуги се предоставят срещу заплащане на високи такси и са недостъпни за повечето от хората. Структурите за здравно обслужване в селата и в по-малките градове бяха разрушени, а с това живеещите там хора лишени от правото да получат своевременна и квалифицирана медицинска помощ.
Селата и малките градове опустяват.
Над милион и половина българи, които съставляват 20% от населението на България, напуснаха страната след 1989 година, поради липсата на перспектива за професионално развитие и нормални условия за живот.
Ние не искаме да се примирим с тази ситуация.
Затова днес заедно представяме нашия манифест „За една солидарна България в една солидарна Европа”.
Ние искаме да спечелим подкрепа за една друга политика, политика за социална справедливост, за безплатно образование и здравеопазване, за една солидарна икономическа и финансова политика.
Ние няма да се примирим с това, че над 4 милиона българи трябва да живеят в бедност. Затова се борим за незабавното увеличаване на минималната работна заплата в размер  на 60% от средната работна заплата за страната и за незабавното увеличаване на минималната пенсия в размер на 70% от минималната работна заплата.
Партия „Българската левица” се бори срещу широката и неконтрулируема корпуция в икономиката, в политиката и средите на малкия супербогат елит. Ние искаме справедливо разпределяне на богатството и въвеждането на данък върху големите имущества
Скъпи другарки и другари,
Партия „Българската левица” вижда себе си като част от българските и европейските протести срещу неолибералната политика. С възхищение и гордост следяхме генералните стачки в Гърция, Испания и Белгия и искаме да допринесем за това, протестите в България също да продължат и да доведат до радикална промяна в господстващата политика в страната.
Ние се борим за една модерна и ориентирана към бъдещето България:
Ние искаме да дадем на хората надежда за един по-добър живот и преди всичко с нашата борба да допринесем хората в България да получат обратно своето погазено достойнство.
Възрастните хора имат право постигнатото от тях в живота им да не бъде потъпквано в калта и в напреднала възраст да живеят с достойнство и с една достатъчна за това по размер пенсия;
Ние искаме равнопоставеността на жените в България най-сетне да бъде наложена и регресивното развитие за жените в България след 1989 година да бъде спряно. Срамно е, че жените в България трябва да се чувстват като граждани „втора класа”, че техните шансове за професионално развитие са значително по-лоши от тези на мъжете; че жените в България биват все повече подчинявани на патриархални разбирания и изткласквани в сферата на семейството;
Ние се борим за равнопоставянето на всички виждания за личен живот и искаме да допринесем за преустановяването на всички форми на дискриминация. Решително се обявяваме и се борим срещу всяка форма на хомофобия;
Ние се борим за една солидарна политика спрямо малцинствата. Срамно е, че стотици хиляди хора от ромското малцинство трябва да живеят в крайна бедност. Ние се борим за техните права и за равноправието на всички хора в обществото – независимо от техния етнически произход.
Скъпи другарки и другари,
солидарната политика не се изчерпва в пределите на държавните граници. Солидарна политика означава подкрепа, равноправно партньорство, кооперация и сътрудничество в отношенията с другите държави.
Войната не може и не бива да бъде средство за политика. Партия „Българската левица” настоява за незабавното изтегляне на българските войници от военните контингенти в чужбина и се обявява за затварянето на военните американски бази в България.
Скъпи другарки и другари,
Днес левите партии в Европа са единствените, които се застъпват за преодоляването на капиталистическите отношения. Ние не приемаме, че в пределите на богатия Европейски съюз над 80 милиона души трябва да живеят в бедност или да са застрашени от бедност, че безработицата сред младежите постоянно нараства и перспективата за живот на много милиони хора и цели поколения системно се разрушава.
Ние се борим за енергия на поносими цени и за възстановяване на държавната собственост върху производството и разпределението на енергия.
Ние искаме виновниците за приватизационните оргии от 90-те години да бъдат привлечени към отговорност и настояваме за провеждането на независима ревизия на всички приватизационни сделки, проведени през последните 20 години. Всички, обогатили се неправомерно, трябва да предадат днешното си имущество в държавен фонд за финансиране развитието на инфраструктурата, здравеопазването, образованието и науката.
Скъпи другарки и другари,
с казаното до тук представих само малка част от нашите искания. Затова позволете ми в заключение да кажа следното:
Ние ще се борим заедно за един демократичен, екологичен, мирен и солидарен Европейски съюз.
За нас като малка страна-членка на Европейския съюз е важно, Европейският съюз да не бъде доминиран от няколко господстващи и икономически силни страни, които чрез Европейския съюз да определят и нашата политика. Затова ние се борим за увеличаване и укрепване на правата на Европейския парламент, както и на правата на малките страни-членки при съвместното вземане на решения в Европейския съюз.
Ние искаме промяна на политиката на ЕС, която да постави европейската интеграция на нова основа в интерес на мнозинството граждани и народи. В европейската политика човекът и основните му права трябва да получат предимство пред пазарите.
Ние се борим за един ЕС без социално изключване и бедност, ЕС, в който добре заплатената и социално осигурена работа и достоен живот са гарантирани за всички. Социалната държава трябва да принадлежи към ценностите и целите на ЕС и да има най-висок приоритет при осъществяване на неговите политики.
България, както и Гърция, е една от страните с външни граници на Европейския съюз. Затова ние сме поставени пред необходимостта да се борим за една солидарна политика спрямо бежанците.
Партия „Българската левица” се застъпва за това, всички хора, достигнали България, да бъдат третирани по достоен начин и да бъдат настанени при достойни условия за живот. От другите държави-членки на Европейския съюз изискваме да се солидаризират с държавите, чиито граници са външни за Европейския съюз и да участват в разходите за настаняването на бежанците при достойни условия за живот. Ние сме единодушни с другите партии – членки на Европейската левица, че трябва заедно да се борим за една солидарна, подкрепяна от всички политика за бежанците.
Ние се борим за един ЕС, в който върховенството на закона е гарантирано, а свободата, сигурността и борбата с престъпността не са за сметка на основните човешки права. Ние заедно се противопоставяме на нарастващите расистки, антициганистки и фашистки настроения в много страни на Европейския съюз.
Ние се борим за един ЕС, който е равнопоставен партньор в международното сътрудничество, който се среми към солидарна световна икономика и поема отговорност за решаване на глобалните проблеми на човечеството.
Бих искала сърдечно да благодаря на Европейската лява партия, както и на нашите братски партии в другите европейски страни за солидарната подкрепа и мога да ви уверя:
Ние ще се борим тук в България заедно с вас за изграждането на едно справедливо общество. А това за нас означава да се борим заедно за едно социалистическо общество.
Пожелавам на себе си, пожелавам на всички нас никога да не губим пътя към нашата програмна цел, към демократичния социализъм. И за нас е ясно, че можем да го постигнем само, когато успеем да заменим неолиберализма със солидарност.

Солидарност, равенство и достойнство – това е нашата програма!

София, 21.04.2013г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40