- Без Лого - https://bezlogo.com -

Център за Гражданска мобилност

544128_128816987308046_1225594500_n [1]

Граждани, запознайте се с Вашите права за пътуване в градския транспорт:

 

1. Вие имате правото:

– да следите за редовността на разписанието на превозните средства;

– на дружелюбно отношение от страна на водачите на превозни средства и другите служители на фирмите, обслужващи градския транспорт;

– на достъп за ползването на градски транспорт.

 

2. Пътуването без билет или абонаментна карта НЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, а нарушение на подзаконов акт („Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на столична община“).

 

3. Ваше право е да откажете да заплатите цената на билета за градски транспорт, която е най-скъпата в ЕС, спрямо средните доходи и покупателната способност на населението.

 

4. При пътуване без билет имате правото да откажете:

– заплащането на глоба;

– принудителното слизане от превозното средство;

– представянето на документ за самоличност на контрольорите.

 

5. Имате правото винаги да изисквате легитимацията на контролните органи и да записвате имената им и номера на идентификационната им карта.

 

6. Документ за самоличност давате единствено и само на полицаи, придружаващи контрольорите, в случай че го поискат.

 

7. Чл. 4, ал. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) Ви дава правото да откажете на полицията да предаде вашите лични данни на контрольорите с цел издаване на акт.

 

8. При заплахи и обиди от страна на контрольорите, имате правото да сигнализирате правоохранителните органи.

 

Център за гражданска мобилност (ЦГрМ)

 

Текста е публикуван във фейсбук групата на Гражданска инициатива за безтаксов градски транспорт:

https://www.facebook.com/groups/122546727901866/ [2]