Liberty

1) Пенсиониране на всички военни, които имат необходимия трудов стаж. (От 12 до 20 години в зависимост от рода войски.) По този начин, на заслужен отдих ще бъдат отпратени всички стари кадри, имащи някакво отношение към диктатурата на номенклатурата и до голяма степен към нескончаемия “мирен” и безкръвен преход. Като следствие от тази мярка, в казармите ще останат войниците и чиновете, по-нисши от лейтенант. От тях ще бъдат излъчени новите командири на различните войскови съединения в авиацията, хеликоптерите, артилерията, танковете, бронетранспортьорите, картечарите, огнепръскачите, сапьорите и т.н.

2) С тези бойни единици ще бъдат обградени, разоръжени и разпуснати всички поделения на МВР и Спец-службите, както и различните “застрахователни”, “охранителни” и прочее мутренски групировки, които по численост надхвърлят състава на двете “силови министерства”. В случай на съпротива, ще се действа по принципа “на война, като на война”, като се остави на всевишния грижата да раздели добрите на една страна, лошите на друга в “Отвъдното”.

3) Ще се отворят всички оръжейни складове и заводи, за да бъде въоръжено поголовно цялото “мирно население” на възраст от 16 до 60 години.

4) Ще се завземат всички медии (радио и телевизионни станции, ежедневници и седмичници), като се отправи апел към въоръжения народ да неутрализира всички гнезда на съпротива в столицата и провинцията и да арестува временно, до нормализиране положението в страната, всякакви елементи на “елитите” (от “политическата класа” и олигархията до “князете” на медиите и “Светия синод”).

5) Ще се конфискуват всякакви “спечелени с честен труд” недвижими и движими богатства, в размер от по над 100 000 Евро, както и влоговете на “честните частници”, с които ще се решат незабавно здравните, образователни и социално-осигурителни проблеми на останалите 90 – 95 % от българските граждани.

Ще се извърши преразпределение на площта на жилищния фонд в отделните населени пунктове, съобразно сегашната “средна норма на квадратура за член на семейството” и ще бъдат анулирани ипотеките към банките на семействата с единствени жилища.

 6) Ще се поставят под контрола на работещите в тях, всички предприятия и учреждения, които използват наемен труд, като изработването на скалата на трудовите възнаграждения за различните категории тяхни труженици, ще се извършва от общите събрания на персонала им.

7) На общите събрания в общините, в районите и в кварталите ще се обсъжда и решава кой труд е общественополезен, имащ право на съществувание и на възнаграждение. Лицата, които ще останат вън от листата на утвърдените професии, ще бъдат пренасочени към полезен и необходим труд или оставени на самоиздръжка.

8) С оглед на заварената различна степен на механизиране/автоматизиране/ модернизиране на различните единици и сектори в икономиката, на браншови, регионални и национални конференции ще се решава създаването на солидарни инвестиционни фондове за уеднаквяване нивото на производителност във всички сектори, предприятия, институти и т.н., и като следствие – изравняване на доходите на ангажираните в тях труженици.

9) Ще се утвърди и ускори реализацията на Проекта АЕЦ „Белене“ от руската компания Атомстройекспорт и построяването на българското трасе на газопроводаЮжен поток от Газпром, след което, двата обекта ще се експроприират в името на социалните интереси на българския народ.

10) Ще се обяви мораториум върху чуждестранните заеми, като се предостави правото на кредиторите да ги погасят чрез слагане на ръка върху вложените в техните банки милиарди долари, евро, швейцарски франкове, лири стерлинги и т.н. от управляващите до този момент гангстери, на които те са отпускали заеми без съгласието на 99 % от българския народ.

11) Ще бъдат премахнати всички държавни, банкови, търговски и пр. тайни, всякакви “класифицирани информации” и секретни клаузи в международните споразумения и договори и предоставянето им на всеки и на всяка, желаещи да се запознаят с тях.

12) Виновниците за IV-та (до 1989 г.) и за V-та (до 2013 г.) НАЦИОНАЛНИ КАТАСТРОФИ ще бъдат предадени в ръцете на изборни РЕВОЛЮЦИОННИ ТРИБУНАЛИ ПОД КОНТРОЛА НА ВЪОРЪЖЕНИЯ НАРОД за да бъдат съдени!

 

8 thoughts on “12 мерки на „програмното, експертно или временно правителство“ за решаване на кризата”
 1. Забравяш, че трябва да се елиминират и всички чужди шпиони – НПО-та, анализатори, съветници, експерти доктори хонорис кауза в нашите университети и т.н.

  1. А „нечуждите“ шпиони не трябва, така ли :D? И накрая да останат само „нашите хора“ – тоя филм май сме го гледали.

 2. Свестните у нас считат за луди,
  глупецът вредом всеки почита:
  „Богат е“, казва, пък го не пита
  колко е души изгорил живи,
  сироти колко той е ограбил
  и пред олтарят бога измамил
  с молитви, с клетви, с думи лъжливи.
  И на обществен тоя мъчител
  и поп, и черква с вяра слугуват;
  нему се кланя дивак учител,
  и с вестникарин зайдно мъдруват,
  че страх от бога било начало
  на сяка мъдрост… Туй е казало
  стадо от вълци във овчи кожи,
  камък основен за да положи
  на лъжи свети, а ум човешки
  да скове навек в окови тежки!

 3. Ако в една развита държава, с големи данъци и заплати, бизнеса инвестира 100 милиарда евро при БВП 500 милиарда евро. Или инвестиции от бизнеса в страната за 30 милиарда при БВП 150 милиарда. Което значи, че бизнеса във Финландия прави инвестиции за 20% от БВП, а българският бизнес трябва да прави инвестиции за 40% от БВП. Защото?? – Държавните разходи в България са съкратени с 10% от БВП спрямо разходите във Финландия. Това са 8 милиарда лева. И още толкова, бизнеса пести от заплати, според данните за плащане на труд спрямо БВП. Така че ги смятайте колко процента от БВП трябва да инвестира нашият бизнес, повече от държавите без такива облекчения. А КАКВА Е ИСТИНАТА?? БИЗНЕСА ИНВЕСТИРА ЛИ 32-МИЛИАРДА ЛЕВА ВСЯКА ГОДИНА?? В другите държави имали повече субсидии, но имат ли такива данъци и заплати.

  Повечето автори сочат като основна причина за Френската революция тежката икономическа криза във Франция в края на 80-те години на 18 век. През 1789 година цените на хляба нарастват с 50%, което предизвиква недохранване и глад,[1] както и свързаните с тях болести и повишена смъртност. Инфлацията е съпътствана от криза в държавните финанси, довела държавата до ръба на фалита, вследствие на военните кампании при крал Луи XV и участието на страната в Американската война за независимост. Военните разходи водят до ръст на държавния дълг, който достига почти 2 милиарда ливри.

  Ефектите на кризата се усилват от системни недостатъци на френската икономика. Освобождаването от данъци на съсловията на духовенството и аристокрацията създава в обществото усещане за несправедливост на данъчната система и намалява нейната ефективност, по начало сравнително ниска, заради зле организираната администрация. Наследените от феодализма вътрешни митнически граници и местни такси допълнително затрудняват функционирането на икономиката. В същото време, на фона на икономическата криза, продължаващото демонстративно потребление на аристокрацията, най-вече на двора на Луи XVI във Версай, предизвиква все по-силна критика.

  Към стопанските затруднения на страната се добавят и обществено-политически фактори, свързани с развитието на политическата философия в периода на Просвещението и с влиянието на относително либералните политически режими в Нидерландия и Великобритания. Все по-широко е отхвърлянето на идеите за абсолютизма, съсловните и сеньориални привилегии, хегемонията на аристокрацията в обществения живот. Засилва се антиклерикализмът и стремежът към свобода на вероизповедание и политически свободи.

  Съгласно мнението, което споделят голям брой съвременни историци (в това число В. Томсинов, И. Валерщайн, П. Губер, А. Кобо, Д. Герен, Е. Лероа Ладури, Б. Мур, Хунеке, и др.), революция има антикапиталистически характер и самата тя представлява масово протест против капитализма или против методите на разпространението му, които използва управлявашата върхушка.[

  Някои историци твърдят, че Великата френска революция по своя характер е буржоазна — тя заменя феодалния строй с капиталистически, и водещата роля в този процес играе буржоазната класа, свалила в хода на революцията феодалната аристокрация. Голяма част техни колеги не са съгласни с това[3], посочвайки, че: 1) феодализмът във Франция е изчезнал няколко столетия преди революцията (виж. Стария ред); 2) френската аристокрация в действителност включва не само едри земевладелци, но и едри капиталисти[4]; 3) именно френската аристокрация насажда капиталистически (пазарни) отношения в течение на 25-30 години, предшестващи 1789 г. Навлизането на пазарните отношения започва през 1763—1771 г. при Луи XV и продължава през следващите години, без прекъсване до 1789 г. Водеща роля в това имат либералните икономисти (физиократи), които почти всички са представители на аристокрацията (включително главата на правителството Ан Робер Жак Тюрго), а кралете Луи XV и Луи XVI са активни поддръжници на идеите им[5]; 4) революцията започва с масови въстания на селяни и граждани, имащи антикапиталистически характер, и които продължават в течение на целия ѝ ход. В тях активно участие взима и буржоазията, представляваща френската средна класа. Един такъв пример е въстанието от октомври 1795 г. (разстреляно от оръдията на Наполеон), в което участват 24 хиляди въоръжени буржоа — жители на централните райони на Париж.[6] Друг пример e въстанието на санкюлотите на 10 август 1792 г., които в основната си маса представляват дребната буржоазия (занаятчии и др.), противопоставяща се на едрия бизнес — аристокрацията[7]; 5) Тези, които се оказват на власт след първия етап на революцията, особено в провинцията, в по-голямата си част не произлизат от буржоазията, а са дворяни, които и преди революцията са имали власт — събирачи на данъци, рентиери и др.

  Капиталът е колективен продукт. Ако занесеш какъвто и да било капитал в пустинята, на Марс, или останеш сам на Земята, и няма кой да се интересува от капитала ти – ТО ЗНАЧИ НЯМЯШ КАПИТАЛ!! а собствеността на капитала е държавен продукт!

  НАРОДА ДА СТАНЕ И ИЗМЕТЕ БУРЖОАЗНИЯ ПРОТЕСТ И ОРЕШАРСКИ

  .. .. народа все повече олевява – ОБЕДНЯВА И ВЕЧЕ НЕ Е ЕГОИСТ – ДЕСЕН, СПАСЕНИЕТО Е КОЛЕКТИВНО – ХРИСТИЯНСКО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40