Запитвания и искания от окупираната аудитория 321 към Ректора на ВТУ

1377196_742319655785320_705329246_n

Настоящата позиция на студентите от 321 аудитория съдържа въпроси и предложения относно управлението, автономията и приоритетите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

I. ВЪПРОСИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И АНТИКРИЗИСНАТА ПРОГРАМА НА РЪКОВОДСТВОТО НА В Т У

1. Финансирането на ВТУ е в пряка зависимост от броя на приетите студенти. Тази учебна година има провал на кандидатстудентската кампания. Направен ли е необходимият анализ? Кой и как носи отговорност за това?

2. Академическият съвет на ВТУ неколкократно е приемал антикризисни програми и мерки. Какви са резултатите от тях? След като беше отменено 20%-то намаление на допълнителното заплащане за ръководни длъжности във ВТУ, това означава ли, че е преодоляна бюджетната и финансова криза в Университета?

3. Защо нашият университет не използва възможността студенти на граждански договори да изпълняват административни дейности, каквато практика има в някои университети? Това е ресурс за намаляване на административните разходи на ВТУ.

4. Как останалите водещи висши училища у нас успяват да поддържат по-високо заплащане на преподавателите в условията на същата криза и как това се отразява на качеството на обучението във ВТУ? Защо асистент във ВТУ започва работа със заплата по-ниска от тази на начален учител?

5. Какъв е резултатът до момента от сключените договори с университети в азиатски държави? Оправдават ли се направените разходи за тези далечни пътувания?

6. Защо студентите на ВТУ са задължени да имат банкови сметки за получаване на стипендии от ВТУ в една единствена банка, а не могат да избират банката според предлаганите от нея условия? Този факт навежда на мисълта за корупционна практика?

7. Как ръководството на ВТУ оценява методите на администриране на официалната фейсбук страница на ВУЗ-а, където със символите му се рекламират дискотеки? Кой поддържа страницата? Кой получава приходите от тази реклама?

8. Как Ректорът с правомощията, които му дава неговата висока академична позиция, отстоява принципите на академизма, които предполагат прозрачност при вземане на решенията, зачитане на професионализма в името на качеството на обучението и науката?

II. ВЪПРОСИ, КАСАЕЩИ АВТОНОМИЯТА НА ВТУ Във връзка със спазване на принципа на автономия на ВТУ е важно политически ангажирани лица да не могат да заемат ръководни длъжности в органите на академичната институция и студентското самоуправление.

1. Колко души имат партийна принадлежност в ръководството на ВТУ и кои са те? Морално ли е да са в ръководството на ВУЗ-а?

2. С пари от университета ли се правят екскурзиите до Шипка на Трети март, в които се извозват и партийни активисти на ВМРО? Ако е така, то това рязко рефлектира върху автономията на ВТУ.

3. Как ще коментирате платното, опънато до входа на Ректората? Дори и ВМОРО да е историческа организация, то това значи ли, че може да бъде окачено такова и на Българската комунистическа партия?

4. Има ли проблем със студентските права на председателя на Студентския съвет Недялко Стоянов? Има ли партийна принадлежност и участвал ли е в листи за народен представител? Ако има такива, то настояваме за незабавното прекратяване на правомощията му и неговото оттегляне от Съвета на настоятелите на ВТУ. Ние не можем да приемем човек с неизяснени студентски права или политическо минало да представлява автономната студентската общност.

5. Искаме редовен и подробен отчет на дейността на Студентски съвет, който да е достъпен и в онлайн вариант.

6. Как оценявате работата на омбудсмана на ВТУ? Свързан ли е с бившата ДС? Ако да, то морално ли е да заема този пост?

III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРИОРИТЕТИТЕ НА ВТУ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ

1. Съвременно образование може да се осъществява в съвременен тип база. За тази цел е необходимо:

а. Приоритетно обновяване на учебните зали – оборудване с бели дъски и проектори. В Ректората съвременно оборудваните зали се броят на пръсти, а вече в училищата рядко могат да бъдат видени черни дъски.

б. Ангажираност на Университета по отношение на използване на възможностите на електронното обучение. Всички съвременни университети използват платформи за такова.

в. Ангажираност на Университета за осигуряване на консумативи за текущата учебна дейност, като разпечатване на тестове, онагледяване на учебния процес и пр.

г. Ангажираност на Университета в осъвременяване на Университетска библиотека и на всички библиотеки на територията му, което предполага: – приоритетно отделяне на финансови средства за закупуване на книги, които да осигуряват съвременното обучение но специалностите, развивани в Университета – изработване на единен електронен каталог на всички библиотеки и центрове. (Липсата на такъв каталог прави търсенето на дадена книга изключително трудоемко, а понякога и неуспешно, въпреки че книгата може да я има някъде на територията на ВТУ.)

2. Необходимо е възстановяване на академичната дискусия между ръководство, преподаватели, студенти. Спускането на решения отгоре да се замени с вземане на решения въз основа на задълбочена дискусия по въпросите от общ интерес.

3. Необходимо е осигуряване на съвременно електронно обслужване на студентите, което предполага: • своевременното им информиране по електронен път за актуални събития. • осъвременяване на електронната система на университета, така че студентите да могат по електронен път да избират избираемите и факултативните дисциплини от учебните планове.

4. Необходимо е да се осигури безжичен интернет на територията на всички корпуси. Недопустимо е в сградите на Университета студентите да нямат достъп до интернет, в това число и за целите на учебния процес.

5. Да се организира широк спектър от кръжоци и клубове по интереси.

6. Фиксирани семестриални такси, непроменени от първия до последния курс на обучението за всеки випуск. Настъпилите промени да касаят само приема на нови студенти.

Ние,

студентите-окупатори 321 аудитория,

Ректорат на ВТУ,

Велико Търново,

04 ноември 2013г.

Адрес на статията
Етикети: , , ,
Абонамент за известия при нови коментари на тази публикация

2 коментара

  1. Pingback: GERGANA MANEWA

  2. Pingback: Никога не гледай кошмари преди сън за успокоение

Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*
*


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40