- Без Лого - https://bezlogo.com -

„Революционна борба“ пое отговорност за нападението с кола-бомба в Атина

FD6272B03645F74A9EF9C47AB13B9FED [1]

С обширно комюнике, публикувано днес в гръцките медии, „Революционна борба“ пое отговорност за атентата с кола бомба срещу Централната банка на Гърция, извършен на 10 април 2014г.

Цялото комюнике на гръцки език:

http://mpalothia.com/2014/04/25/%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/ [2]

Публикуваме няколко откъса от текста на „Революционна борба“:

Въоръжената борбa днес е нужна повече от всякога. Тя е знак за началото на общо въстание на Пролетариата в Гърция, Европа и в целият свят. Тя е сигнала, който съвременните роби чакат за да се вдигнат на борба.

pagideymenoix6 [3]

За да се борим с политиката на „икономическо спасение“,която носи само разруха! За да направим така, че икономическата и политическата система да фалират тотално и паднат в руини!

…Социалната революция НЕ ТРЯБВА да се отлага за неопределено бъдеще и не може да се ограничава само до един неясен проект. Изискват се постоянни революционни действия, сега, в момента и организирането на революционно движение, което след теоритична и стратегическа подготовка, да влезе в конфликт с централизирания политически режим.

Революционната платформа, може да се обобщи, както следва:

– Едностранно прекратяване на изплащането на гръцкия дълг и излизане на страната от ЕС.

– Експроприиране на активите на големите гръцки компании, мултинационалните корпорации, цялото  движимо и недвижимо имущество на капиталистите.

– Премахване на банковата система, анулиране на всички дългове към банки, връщане обратно на малките имоти, конфискувани от банките и социализация на банковите активи.

– Конфискуване на имотите на държавата, конфискуване на църковната собственост. Социализация на средствата за производство, промишленост, пристанища, средства за транспорт и комуникации, комунални услуги, болнични заведения и образователни институции. Ръководството им ще премине в ръцете на работниците.

– Премахване на държавния и общински парламентаризъм на професионалните политици и замяната му с конфедеративна система от работническите съвети, чиято координация, комуникация и изпълнение на решения ще бъдат под контрола на делегатите, избрани пряко от съветите. На национално ниво няма да има място за стария буржоазен парламент и той ще бъде заменен с Народно събрание, чиито членове ще бъдат избирани и упълномощени от работническите съвети.

– Премахване на полицията и армията и замяната им от въоръжени работнически милиции.

…Това е покана борба, за революционно обединение – за да приключим един път завинаги с престъпниците от управляващата класа, за да изгоним всякакъв вид политически измамници. За да завземем това, което ни се полага по право, цялото обществено богатство да премине в ръцете на Народа …

…Дискусията и постигането на съгласие около една революционна програма е първата стъпка за създаването на революционно антикапиталистическо движение и ние , „РЕВОЛЮЦИОННА БОРБА“  искаме да започне добронамерен диалог по този въпрос.

Изключително важно е предстоящата Революция да излезе извън границите на Гърция , защото е повече от наивно да считаме, че една революция ще има успех, ако се ограничи в пределите на малка държава като Гърция.

Нашата задача е да положим, тук в Гърция, началото на разпадането на Еврозоната и ЕС, като част от цялостната борба за премахване на Капитализма и Държавата.

Въоръжената пролетарска съпротива в Гърция ще сложи началото на Интернационалната Социална Революция!

Да живее Социалната Революция!

За анархистически комунизъм!

Свобода за политическите затворници!

Революционна борба, бойна група „Ламброс Фундас“, 25 април 2014г.

ea27 [4]