397722_469973549726473_470234626_n

Продължавайки идеите на Команданте Уго Чавес

Боливарското правителство на президента Николас Мадуро, опирайки се на единството и упражняване на власт заедно с венецуелския народ, разви социалистическата Боливарска революция, започната от команданте Уго Чавес, опълчвайки се срещу антидемокатичните атаки от страна на десницата, водена от стремежа си да дойде на власт противоконституционно, което доведе до смъртни случаи, опустошени сгради и загуби, възлизащи на милиони.

В многократни случаи и още от момента, в който спечели изборите, Президентът Николас Мадуро призова за диалог с опозиционните партии, които, въпреки този призив продължиха с фашистките си и разрушителни атаки.

„Правителство на улицата“ е една от многото идеи на Команданте Чавес, която Президентът Мадуро продължи, излизайки сред народа, за да може да разбере техните проблеми, да анализира ситуацията, да направи оценка на социално-икономическите условия на общностите и да види как да се приложат конкретни мерки за решаването на проблемите на населението според степента на възможност.

Първият етап започна на 25 април 2013 г., в едно обръщение на Президента и неговия политически кабинет с представители в цялата страна, в което той говори за нуждата да се влезе в пряк контакт с хората и да се обединят двата стълба на революцията- Народната власт и Революционното правителство.

По време на кампанията, която започна в щата Сулия и завърши в щата Монагас, за по- малко от 90 дни бяха обиколени 24-те федерални окръга на страната, като се начертаха всички мерки, за да се отговори на нуждите на хората, създаването на услуги и осигуряването на по-добро качество на живот.

В този първи етап бяха установени следните резултати:

• Поети бяха 2450 ангажименти към населението, които да са приоритетни и целят да насърчат развитието и по-доброто качество на живот;
• Проведени бяха 3.324 дейности: 1697 проверки, 1080 срещи и събрания и 673 дейности от страна на изпълнителната власт;
• В цялата страна бяха мобилизирани 24 432 държавни служители;
• стартира проектът „Гран мисион – ефективност или нищо“.

Втората фаза на „Правителство на улицата“ започна през октомври 2013 г., за да се съобразят със съществуващите ангажименти и приоритет на откриването на строителните работи, като например училища, пътища и жилищно строителство, индустриални проекти. Тази втора фаза помогна на Народната власт да упражни своя социален контрол в надзора на проектите по които са отпуснати средства.

По време на Третата фаза на т.нар „Правителство на улицата“, Президентът Николас Мадуро прекоси цялата страна, изслушвайки предложенията на венецуелския народ и следейки за изпълнението на проектите при откриването, процесът на изграждане и крайната инспекция. В края на кампанията, приключила през юли тази година, Боливарското правителство получи положителна оценка, отразена в следните параметри:

• извършени бяха 735 дейности в рамките на шест седмици;
• 312 проверки;
• старт на строителството на нови 170 обекта;
• 140 дейности под контрола на правителството;
• 113 общински събрания с участието на населението.

НЕДЕЛНИ МИСИИ

Боливарското правителство, в усилията си да задълбочи борбата с крайната бедност, създаде една инициатива, наречена „Неделни мисии“, в която къща по къща, представители от различни сектори обикалят домовете на най-бедните, за да се гарантира здравеопазването и съживи спорта, културната и производствената дейност в общините. През юни 2014 г., месец след стартирането си, инициативата постигна следните резултати:

• посетени са 947 255 семейства в 579 общини;
• оказано внимание на 3 689 006 души, чрез обслужване от 579 лекари, 80 медицински сестри, 88 стоматолози, 61 учителя по физическо възпитание и 114 учители по изкуства;
• Идентифицирани бяха 3518 души с необходимост от медицински операции; от тях 2138 бяха оперирани, което представлява 60,7% от общия им брой.

Ето така Президентът работник на Венецуела продължи да насърчава развитието на страната, задълбочавайки основите на социализма, с единствената цел да се постигне върховно социално щастие, следвайки единния план за развитие на Родината, завещан на венецуелския народ от Команданте Чавес.

Сигурност за нацията
План за вътрешната сигурност

Третата от 12-те стратегически линии, които президента Николас Мадуро предложи да се направят в държавната администрация се превърна в стимул за Движението за мир и живот и Програмата за вътрешната сигурност, която е част от много важната програма „Венецуела за цял живот“. Програмата за вътрешна сигурност позволява трайният мир в страната, което води до развитието на мирно общество и хармонично съжителство.

Този план предлага интеграция и сътрудничество с въоръжените сили и други правоприлагащи органи в страната, които извършват дейности за гарантиране на националната сигурност и нивата на престъпност, насърчаването и цялостната превенция срещу насилието и социалното включване, в името на по-добър живот, увеличаване на гражданската безопасност и подобряване на качеството на живот във венецуелското общество.

Този план предвижда също така: разоръжаване, мерки срещу организираната престъпност, домашното насилие, борба с алкохола и наркотичните и психотропни вещества, контрол по пътищата. Благодарение на тази програма за безопасност са налице следните резултати:

• На 20 май 2013 г., президентът Мадуро се срещна с представители на частни телевизии, за да обсъдят въпроса с насилието, предаван по частните канали;
• На 15 юни 2013 г, бе приет Закон за разоръжаване и контрол над въоръженията и боеприпасите;
• Намален бе броят на отвличанията с повече от 50%;
• Обучение и допълнителни квалификации на Боливарската национална полиция;
• със 17% е намалял броят на домашното насилие; с 13% броят на лични свади и побоища и с 12% броят на изнасилванията;
• довършена бе сградата на Службата по Интегриран мониторинг и съдействие SIMА, която разполага с 30 000 охранителни камери в 16 места в цялата страна, които да извършват наблюдение в реално време, 24 часа в денонощието;
• Открит е Институт за превенция на служителите на Боливарската национална полиция;
• По време на първата година от изпълнението на Плана за Вътрешна сигурност, органите за обществената безопасност са снабдени с общо 500 хиляди високопроходими автомобила, 43 камиона, 500 леки автомобили, 4000 мотоциклета и 24 патрулни лодки;
• Намеса от страна на полицията, за да се гарантират човешките права на населението;
• Осигуряване на над 1000 специални патрулни групи в цялата страна, което позволява извършването на навременни функции за контрол и превенция на престъпността.

Президентът Мадуро обеща на народа да продължи да задълбочава борбата с организираната престъпност и целите на Движението за мир и живот.

ПРОГРАМА ДОМ ЗА ВСЕКИ

„Дом във Венецуела“

Създадена от президента Уго Чавес и продължена от правителството на президента Николас Мадуро, тази програма има за цел да се справи с дефицита от нормални и сигурни жилища, като крайната цел е до 2019 година да бъдат построени 3 милиона нови домове.

• През 2013 г. са били построени най-голям брой жилища (201 075), а през първото тримесечие на 2014 г. са въведени в тях около 10 000 семейства;
• През юли 2014 г. президентът Никола Мадуро обяви отпускането на допълнителни средства, възлизащи на 56 милиарда боливара за изпълнението на програмата ДОМ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА през 2014 година;
• Към момента са в процес на изграждане 225 529 нови домове, а други 823 205 са в начален етап;
• Досега през 2014 г. са завършени 44 843 жилища.

Храна за народа

• Благодарение на политиката по прехрана на населението, през юни 2013 г. Правителството на Боливарска република Венецуела получи признание от Организацията по прехрана и земеделие (FAO). Венецуела беше поставена сред 15-те страни, постигнали напредък за намаляване на недохранването, от 13.5% през 1990-1992 г., до по-малко от 5% през периода 2010-2012 г, като по този начин частично изпълнява Целите на хилядолетието за развитие.
• Благодарение на социалистическото правителство на президента Николас Мадуро, Програмата „Храна за народа“ е призната от ФАО като най-голямата обществена мрежа за осигуряване на прехрана по света, подпомагаща 17,5 милиона души, с 61% от населението чрез 22 000 търговски обекти в цялата страна.
• Специално за тази програма, Президентът Мадуро създаде оше два нови социални проекта: Меркал Обреро, от който се възползват повече от 20 000 работници в 30 държавни институции, и Меркал Каса пор Каса. обслужващи най-бедните общности чрез доставка на храна по домовете.
• Създаване на единна система за снабдяване в страната, която да сложи край на препродажбата и контрабандата на продукти.

Социални мисии

Мащабна стратегия за гарантиране на основните права на един народ По време на първата година от мандата си и към днешна дата, президентът Николас Мадуро започна още седем нови програми/мисии, които бяха добавени към вече съществуващите 28, създадени от президента Уго Чавес. Така Правителството изпълнява своя ангажимент към революцията, а именно да поддържа, укрепва и разширява социалните проекти в полза на народа.

През юни 2014 г. президентът Никола Мадуро обяви създаването на Съвет за националните мисии на страната към президента, за да се осъществява още по-голям контрол към всяка от т.нар. мисии.

ПРОГРАМА НОВ КВАРТАЛ

Квартал трикольор

Тази програма беше отново стартирана през 2013 г. от президента Николас Мадуро и фокусира вниманието върху подобряване на инфраструктурата в различните квартали и общини, с тяхните специфики и социална организация:
• развива 273 проекта в цялата страна, от които 247 бяха проверени;
• проекти в 15 щата;
• изградена мрежа от 63 коридора на територията на страната, което допринася за по-доброто обслужване на един милион семейства.

ПРОГРАМА „МЛАДЕЖИ В РОДИНАТА“

Създадена през юни 2013 г. с цел да насърчава интегралното развитие, непрекъснатата мобилизация и социалното включване на младите венецуелци. Първите стъпки бяха направени в 4001 училища и 1200 университетски центрове в страната чрез провеждане на различни културни и развлекателни дейности в тези образователни комплекси.

Изпълнение на следните 54 дейности:
• създаване на 24 Младежки домове в цялата страна;
• Създаване на Център за изследване на младежта.
• откриване на центрове за аудио и видео запис във всяка от 365-те общини на страната.
• Създаване на система от театрални фестивали в училища и университети;
• Приобщаване на деца към Националния детски филхармоничен оркестър на Венецуела.
• Създаване и активиране на система за финансиране и отпускане на кредити за младежта;
• Изпълнение на План Ваканция 2014, който позволява на 4.5 милиона венецуелски деца и младежи да участват в спортни лагери, зелени училища, екологични и културни екскурзии и мероприятия
• Планът за средните училища, националната система за фестивали, както и кампаниите за професионално ориентиране и превенция са обхванали около 4 хиляди учебни заведения с около 1 милион ученици и студенти.

ПОДОБРЕНИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ УСЛУГИ

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Тази програма, в тясно сътрудничество с въоръжените сили на страната, се фокусира в 7 дейности: укрепване, спестявания, финансова устойчивост, алтернативни енергийни източници, развитие на националната индустрия, нов модел на енергийно управление и план за инвестиции. Целта е хората да са наясно как най-ефективно и рационално да използват електрическата енергия и да знаят как да противодействат на десницата, която постоянно се опитва да саботира тези услуги.

• За да се повиши осведомеността за правилното използване на енергията, през 2013 г. Стартира кампания „Аз съм съзнателен и консумирам ефективно“, която да насърчи рационалното потребление.
• На 27 септември 2013 г.,в страната пристигнаха 22 милиона енергоспестяващи крушки, произведени в КНР с цел по-доброто използване на електроенергия.

ОБЩЕСТВЕНИЯТ ТРАНСПОРТ

ПРОГРАМА транспорт

За да се продължи политиката на подобрения на обществените услуги, президентът Николас Мадуро откри през август 2013 г. нова железопътна мрежа във венецуелския щат Миранда, която има капацитет да превозва 6900 пътници на час.

Същевременно, на 27 март 2014 г. официално стартира и Програма „Транспорт“.
Чрез този проект се постигнаха следните резултати:
• създаване на 4 милиона места в обществения транспорт на страната
• Провеждане на изследване сред професионалните шофьори, с цел да се чуе техния глас и да се определят нуждите в транспорта във всички области
• Откриване на 17 нови системи за обществен транспорт в цялата страна.

Мисия „Защита на животните“

На 12 януари 2014 г., президентът Николас Мадуро положи началото на друг социален проект с цел насърчаване и признаване на правата на животните и спасяване и защита на бездомните животни.
• прегледани бяха повече от 30,000 бездомни кучета и котки;
• Изпълнение на програма за осиновяване и грижи на беззащитни животни.
• Изграждане и въвеждане в експлоатация на диагностичен център в Каракас, който предвижда лабораторни кабинети, хирургия, рентген, стерилизация и други услуги;
• Спасяване на 60 кучета в Архипелага Лос Рокес.
• Националният изпълнителен център гласува отпускането на 36 милиона боливара за строителството на шест нови ветеринарни клиники.

МИСИЯ „САМО ДОБРИ СПЕЦИАЛИСТИ“

Борба с корупцията и бюрокрацията

С цел да се гарантира правилното функциониране на държавната администрация и на частния сектор, следва да се води ефективна борба с корупцията и бюрокрацията.

Ето затова, през месец април 2013 година, президентът Мадуро създава специалната програма „Само добри специалисти“, която работи в две насоки – разгръщане на цялата територия на страната и създаването на специален орган от назначени специални служители, които да наблюдават и разследват жалби на граждани в случаите, свързани с присвояване или финансови злоупотреби. Има за цел да обучи повече от 4000 инспектори и да създаде системи за контрол и проверка, за да се осигури оптимална работа на държавните институции.

Мисия „Народен войник“

С цел да се осигури защита на семействата с военни, както и да се защитят членовете на националните въоръжени сили, през април 2013 година, президентът Николас Мадуро, реализира една мечта на Команданте Чавес да се създаде специална Програма за защита на войниците. Първата стъпка е увеличение на заплатите на всички военнослужещи през 2013 година. В резултат на тази програма се постигнаха и други резултати:

• Чрез Института за социална превенция на венецуелските въоръжени сили бяха отпуснати 152 кредити за покупка на жилище, 1586 кредити за превозни средства и са оборудвани с техника 4630 домове;
• Специално за военнослужещи са построени 2681 нови жилища;
• На 28 декември 2013 е открита специална военна телевизия;
• Построена и открита е нова сграда на Вицеминистерството по Планиране и развитие на въоръжените сили. Проектът възлиза на 57 милиона боливара;
• Възстановяване на казармите и центровете, където са войските, като стойността излиза на 400 милиона венецуелски боливара;
• Инвестиране на 886 милиона боливара за проект „Армия на улицата“;
• Инвестиране на над 7 милиарда боливара за закупуване на лодки, ремонтни работи, логистична подкрепа, засилване на военновъздушната система и въоръжение.

МЕЖДУНАРОДНИ ПОСТИЖЕНИЯ

Боливарското правителство продължава по пътя на сътрудничеството, начертан от Команданте Уго Чавес. На срещата на държавните ръководители на Форума на страните износителки на газ, който се състоя в Москва през юни 2013, бяха укрепени връзките между Венецуела и големите производители на газ.

Официално посещение в Китайската народна република през септември 2013г., където бяха подписани 24 договора в областите на гражданска сигурност, електрическа енергия, доставки на петрол, ново финансиране за Съвместния фонд Китай-Венецуела, построяването на смесено предприятие за развитие в находището „Хунин 1″ в петролната ивица по река Ориноко /FPO/; сътрудничество, което ще позволи да се изработи минно инженерна карта на латиноамериканската страна за развитието на златната мина „Лас Кристинас“, която се намира в южната част на Щата Боливар.

Разширяване на международното сътрудничество в политиката и солидарност при реализирането на срещи на върха на АЛБА /Боливарския алианс в името на народите на нашата Америка/, алиансите ПЕТРОКАРИБЕ и МЕРКОСУР/ Общ пазар на юга/, с цел да се обогати обменът на социални и политически идеи, като се създадат възможности за задълбочаване на обсъжданите теми: социални, политически и икономически, и така да се развива региона.

На ротационен принцип, Президентът Мадуро пое президентството на Венецуела в МЕРКОСУР, чрез който да се насърчават социалните инициативи, като например създаването на Индиански МЕРКОСУР и Работнически МЕРКОСУР. Освен това бяха организирани повече от 150 срещи на социални, политически и институционални теми.
През юли 2013 г. във Венецуела се състоя първата среща на социалните министри на Общността на държавите от Латинска Америка и Карибския басейн / CELAC/, където основните теми бяха образованието, здравеопазването и прехраната. На тази среща се определиха целите на Латинска Америка и Карибския басейн като зона на мир и социално равенство.

През юли 2014г., Президентът на Народна република Китай посети Боливарска република Венецуела. Целта на неговото посещение беше да се укрепи и прецизира нивото на търговския обмен между двете страни.

През юли 2014 г. в град Каракас се създаде Смесената комисия Китай-Венецуела, на която бяха подписани 38 нови договора. По този начин договорите за сътрудничество между двете страни надминаха 400. Тези договори са свързани с експлоатацията на петролните зони, допълнителни проектодоговори между двете страни, обмен и сътрудничество в земеделието, насърчаване на инвестициите в областта на индустрията и технологиите, както и задълбочаване на обмена и сътрудничеството в културната и социалната области.

На 29 юли 2014 г. по време на XLVI Среща на президентите, Президентът Николас Мадуро предаде на президента на Аржентина, Кристина Фернандес временното председателство на МЕРКОСУР и бе договорено да се стимулира развитието на икономическата зона между държавите от МЕРКОСУР, Енергийния Алианс Petrocaribe и Алианса на Боливарските народи на нашата Америка (ALBA).

През май 2014 г., по време на среща с участието на депутати от Народното събрание, представители на държавни институции, свързани с правата на децата и юношите и представители на ООН, представителката на Фонда на ООН за децата (УНИЦЕФ), бе отбелязан напредъка, постигнат от Венецуела по време на Боливарската революция в областта на образованието и правата на децата и юношите.

В рамките на срещата на външните министри на Организацията на американските държави (ОЕА), която имаше за цел да разгледа проблема със спекулативните фондове, докладван от правителството на Аржентина, представителите на Министерството на външните работи на Венецуела изразиха подкрепата си към народа и правителството на Аржентина, която днес е изправена пред проблем, поради решението, взето от Върховния съд на САЩ.

Боливарското правителство на Венецуела осъди преврата в Украйна, извършен от екстремистки групи, подкрепен и финансиран от страна на западните сили.

Наскоро президентът на републиката Николас Мадуро посети Република Колумбия, за да консолидира отношенията с братската страна, както и да координира действията за спиране на контрабандата – проблем, засягащ и двете страни.

По време на срещата на Движението на необвързаните страни, министърът на външните работи Елиас Хауа, от името на Венецуела осъди незаконната окупация на Палестина от Държавата Израел и остро разкритикува нарушаването на правата на човека и международното хуманитарно право. Също така, Боливарското правителство координира серия от действия с цел да изпрати хуманитарна помощ за палестинския народ.

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦАТА НА РОДИНАТА

През ноември 2013 г. Боливарското правителството получи висока оценка от страна на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за положените усилия за подобряване качеството на образованието чрез доставката на компютри CANAIMAS на учениците в страната, които към месец април 2014г. са разполагали с един милион компютри, изцяло комплектовани в страната.

Благодарение на Боливарското правителството, през януари 2014г. според Организацията на обединените нации за образование, наука и култура /UNESCO), Венецуела бе поставена на второ място в Латинска Америка и на пето място в света по прием на студенти в университетите.

През 2013г. Мадуро увеличи приема на студенти и той достигна 289%, което представлява 2.620.013, като от тях 3346 са от индиански произход и 1232 хора с увреждания.

Бяха създадени 7 нови университети в Миранда, Ансоатеги, Варгас, Трухийо, Лара и Амасонас.
Увеличи се броят на стипендиите и привилегиите за студенти.

Мисията Сукре, създадена от команданте Уго Чавес през 2003 г. с цел улесняване на достъпа до държавното висше образование и неговото усъвършенстване за всички завършили средно образование, които поискат да продължат да учат в университетите, цифрата на приетите студенти е 380.000, а цифрата на завършилите специалисти през 2013 г. е 68.000, и общо 302.000, от старта на мисията през 2003.

ИКОНОМИЧЕСКИ РЕД

Защита на народа

За да се защитят хората и икономиката от икономическата война, насърчавана от политическата десница на Венецуела, Боливарското правителство прие пакет от мерки, за да се справи с тази атака.

На 30 април 2013, президентът Мадуро подписа декрет, с който се одобряват средствата за увеличаване на пенсиите и минималната работна заплата.

На 1 май 2013 г., Мадуро подписа регламента на Закона за организацията на труда на работниците/ LOTTT/.

На 9 юли 2013 г., на церемония по откриването на Мисията MERCOSUR бе съобщено за отпускането на 390 милиона боливара, предоставени на венецуелските компании, чийто износ е ориентиран към MERCOSUR.

На 13-ти септември 2013 г., се създава Главно управление на икономиката, за да се спре превратаджийският саботаж и да се защити народът от спекулата.

Също така бе създаден Национален център за външна търговия, който обедини предприятия като CORPORACION CASA, BARIVEN, SUV1NCA и други, и по този начин се реализира националният план за внос и износ. Също така, в същия този момент, се създаде и Национална корпорация за логистика на транспортните услуги и вътрешната търговия, с цел подобряване на транспорта и разпределението на стоките.

На 21 ноември, два дни след приемането на Разрешителния закон, бяха приети първите два декрета: Законът за контрол на разходите, цените и печалбите и Законът за създаване на Национален център за външна търговия и Корпорация за външна търговия.

На 29 ноември влезе в сила Указът за регулиране и управление на отдаването под наем на помещения, свързани с търговската дейност в страната.

На 6 декември 2013 г., беше подписан Указ за сигурност на работните места за 2014, издаването на документ за фиксирана заплата за да се стимулира и запази трудовия резерв на страната.

На 6 януари 2013 г. Президентът на Републиката обяви увеличение на минималната работна заплата, с 10%. Минималната работна заплата се увеличи с 59,75% от май 2013 до януари 2014 година, като достигна до 3.270 боливари, които като се добавят към ваучерите за храна, предвидени от закона, достига 4.408 боливара.

На 1 февруари, 2014 започна прилагане на Закона за печалбите, разходите и справедливите цени, което представлява следващия етап от офанзивата срещу икономическата война.

На 19 февруари бе подписан Закон и регламент за прилагане на валутния режим срещу престъпния обмен на валута.

На 21 март 2014 г. правителството подписа пакет от споразумения с фармацевтичните вериги Farmatodo, Farmahorro и Locatel и сектора за обувки. Същият ден бе открито в щата Гуарико социалистическо предприятие за плочки, керемиди и тухли „Педро Сарса“, което е най-голямото в Латинска Америка от този тип.

На 1-ви май 2014 г., в Държавен вестник е публикувано 30% увеличение на минималната работна заплата и на месечните пенсии в страната, като минималната работна заплата става 4,251 боливара, което прибавено към ваучерите за храна достига до 5.602 боливара.

През юли тази година бе публикувано постановление за създаване на Система за корекция на заплатите на работниците и служителите на публичната администрация на страната. С този указ се създава таблица за заплати на работниците и служителите на публичната администрация.

Всичките тези социални придобивки станаха възможни благодарение на политическата воля на Революционното правителство и на значителното увеличение на социалните инвестиции в периода между 1999 г. и 2013 г. в продължение на 14 години, благодарение на Революцията. Приходите на валута са благодарение на приходите от петрол, възлизащи на 972 565 000 000 долара, от които за социално развитие за вложени 623 508 000 000 долара, т.е., за социални нужди са вложени 64.1% от приходите.

Важно е да се подчертае, че индексът на бедността за 1998 г. е бил 28.9%, докато през 2013 г. той е спаднал на 19.6%. Също така индексът на крайната бедност е намалял значително през последните години, от 6,3% през първата половина на 2013 г. до 5.5% за същия период на настоящата година, всичко това благодарение на политиката на социални инвестиции, която прилага Боливарското правителство.

По същия начин можем да видим, че Боливарското правителство полага големи усилия по отношение на намаляване на безработицата, така например, през април 1999 г. равнището на безработица във Венецуела е било 14,6%, а през април 2014 е спаднало на 7,1%.

ПОВЕЧЕ ИЗБОРНИ ПОБЕДИ ПРАВЯТ ПО-СИЛНА РОДИНАТА

На 8 декември 2013 г. Боливарската революция спечели общинските избори с унищожителна преднина: „Те мислеха, че хората ще предадат Чавес, но не знаят колко много обич имаме в сърцето“, каза Венецуелският държавен глава.

Веднага след изборите, Президентът Николас Мадуро призова всички политически лица да работят за страната си, като отворят нова страница на диалог и дискусии.

На 16 декември, президентът Мадуро свика всички кметове и областни управители на среща в Мирафлорес: „Първо, изисквам уважение към Конституцията, не може да влезе тук някой, който не уважава Конституцията. На второ място, ако аз ви свиквам като избрани кметове, означава, че аз ви признавам. Не мога да приема никой, който не признава Президента на републиката“ заяви държавният глава по време на срещата, проведена в двореца Мирафлорес със 79 кметове и областни управители от страната, за да се обсъдят въпроси, свързани с националната сигурност.

На 8 януари 2014 г., Държавният глава заяви, че на следващия ден ще се проведе среща с Движението за мир и живот, за да започне умиротворителен процес и общо разоръжаване на територията на цялата страна.

От този ден стартираха серии от срещи с министър Родригес Торес, областните управители и кметове в страната.

ДЕСНИЦАТА САБОТИРА И ЗАГОВОРНИЧИ

15 април 2013 г.

НАСИЛИЕ, ПРЕДИЗВИКАНО ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЕДИН ГРАЖДАНСКИ АКТ

Докато хората и Боливарското правителство изграждат страната и се върви към социализма, опозицията се опитва по всякакъв начин да върне страната към мрачните години на Четвъртата република, като използва терор, саботаж и смърт.

След демократичните избори на 14 април 2013, лидерът на венецуелската десница Енрике Каприлес призова да не се признават резултатите от президентските избори, насърчавайки своите избиратели да излязат на улиците. Това безотговорно поведение на лидера на опозицията предизвика смъртта на 11 човека и повече от 70 ранени сънародници, които се идентифицираха с Боливарската революция.

Венецуелското правителство, въпреки непрекъснатите действия на дестабилизация, които се извършваха в страната, отправи призив за диалог и мир, напомняйки, че ние сме една демократична страна, в която единствената цел е изграждането на мир и сърдечност и да живеем заедно. Любовта към народа се изразяваше като се организираха дни, в които представители на правителството излизаха на улиците в цялата страна, заставаха с лице срещу проблемите на общностите, изслушваха техните тревоги и ефективно решаваха проблемите със здравеопазването, образованието, жилищните проблеми и сигурност, като по този начин създаваха и активизираха боливарските мисии, които генерират положителни резултати във всички области на живота.

12 февруари 2014

ОПИТ ЗА ПРЕВРАТ И ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА СВАЛЯНЕ НА ЗАКОННИЯ ПРЕЗИДЕНТ

На 12-ти Февруари 2014, когато се празнуваше Двестагодишнината на младежта, в няколко щати се извършиха серия от актове на насилие, режисирани от фашистки групи, чиято цел бе да се дестабилизира Венецуела и да се създаде обстановка на всеобщ хаос. Тези терористични бунтове, ръководени от депутатката Мария Корина Мачадо и координатора на партията НАРОДНА ВОЛЯ, имаха за цел „свалянето“ на конституционно и демократично избрания президент. Тези бунтове отнеха живота на 40 души и стотици други бяха ранени, също така бяха нанесени неизброими щети на държавно и частно имущество.

Отново Боливарското правителство заедно с народа трябваше да се справи с капризите на венецуелската десница, която искаше да унищожи Боливарската революция, като създаде условия за държавен преврат и очерни венецуелската действителност чрез националните и международни медии, създавайки мнението в световен мащаб, че президентът Николас Мадуро е диктатор и го обвини, че репресира и убива студенти. Всичко това нямаше нищо общо с действителността.

http://www.minci.gob.ve/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40