- Без Лого - https://bezlogo.com -

Комуните в Рожава се разрастват ежедневно

rojavakomunleri [1]

Освободителния икономическият модел, изложен теоритично от известният кюрдски лидер Абдула Йоджалан, се базира върху демокрацията и автономията и има за цел да построи едно хармонично демократично общество, ориентирано към екологичен начин на живот, равноправие на половете и егалитарни взаимоотношения.

Ден след ден, този модел започва да става реалност в Рожава, населената с кюрди област в североизточна Сирия.

Комуната „Шегид Фадил“ (кръстена на боец, загинал в съпротивата), която бе създадена в областта Чиндрес, Кантона Африн, реши да замени пазарно-капиталистическите икономически отношения с хуманни взаимоотношения, създавайки „пазар за хората“.

Когато отидете на този пазар, ще разберете, че той се отличава от това което се разбира обикновено под „пазар“, защото е първото място в Региона, което предлага пазарна площ на изключително нисък наем, а стоките се продават на много ниски цени. Приходите от наеми се реинвестират в полза на местната общност.

Пазарът е отворен всеки четвъртък и предлага продукти от първа необходимост, като плодове и зеленчуци, дрехи, други текстилни изделия и много други стоки нужни в ежедневието.

Ехмед Шеа, член на Икономическата комисия към Комуната „Шегид Фадил“ споделя с нас: „Пазарът бе организиран с помощта на местния комитет и в момента разполагаме с площ от 2 500 кв.м. От тях над 500 кв.м, са заети от „пазарът за хората“. Тъй като централния пазар е прекалено отдалечен, решихме да направим местен пазар в нашия квартал. Искаме да развиваме още такива икономически дейности подходящи за нашия комунален модел.“

Превод: П-16

Източник: https://rojavareport.wordpress.com/ [2]

1 Comment (Open | Close)

1 Comment To "Комуните в Рожава се разрастват ежедневно"

#1 Comment By Tchavdar On 13 май 2015 @ 20:24

Keep it up! Great