moral_freedom

Идеята на анархистите за индивидуалната свобода се основава на идеите, появили се по време на революцията през 1848 във Франция, бойния вик на които е „робството на един означава робство за всички“. Те твърдят, че индивидуалната свобода се основава на колективната свобода защото човешките същества търсят потвърждение за своята човечност винаги в рамките на обществото, така че свободата на другите е отражение на собствената ни свобода. С една дума, не е възможно човек да бъде свободен, освен ако всички останали около него не са свободни.

По този повод, Бакунин казва:

“Аз съм наистина свободен само тогава, когато всички хора са също така свободни. Свободата на другите хора не отрича или ограничава моята свобода, а  напротив, тя е нейно необходимо условие и потвърждение. „

Анархистите отхвърлят либералната идея за индивида, която се корени в християнската идея, че хората не са създадени в обществото, а от Бога, извън и отделно от обществото. Съответно, либералното мислене вижда човека като предшественик на обществото. В рамките на това мислене, обществото е просто сума от  индивиди, които се събират за изпълнение на специфични задачи, като например работа и т.н. Основната функция на обществото, за либералът, е да ограничава свободата на индивида. Това е така, защото според либералите, нашата свободна воля мотивирана от чисто личен интерес ни води към атака срещу другите за да задоволим нашите непосредствени нужди. За да се предпазим от това се появява „социален договор“, който се съблюдава и изпълнява от държавата, която се явява външен  „орган за регулиране на отношенията между хората”. Ако този орган бъде премахнат, това би ни върнало към нашето “естествено” състояние и би настъпил хаос. По този начин, либералното мислене въз основа на индивидуализма разглежда обществото като договор целящ да ни пази да не се избием един друг.

Анархистите обаче изтъкват много различно виждане за развитието на човека. Те виждат хората като продукт на обществото, без което те не биха могли да съществуват. Те твърдят, че хората са се издигнали над състоянието на първична бруталност именно чрез колективната организация и труда, чрез които те са били в състояние да създадат условия, позволяващи тяхната взаимна еманципация. С други думи, хората са хуманизирани и еманципирани чрез формирането на обществото. Ето защо човечеството е създадено от обществото и само в обществото ние ставаме хора. Поставени извън обществото, ние не бихме били хора в пълния смисъл на думата. Бакунин обобщава човешкото развитие, както следва:

„Човек става съзнателен за себе си и своята човечност само в обществото и само чрез колективните действия на цялото общество. Той се освободи от игото на външната природа само чрез колективния и обществен труд, който сам може да превърне Земята в едно място, благоприятно за развитието на човечеството. Без такава материална еманципация, интелектуалната и морална еманципация на личността е невъзможна. Той може да се еманципира от игото на собствената си природа, т.е. да подчини инстинктите си и движенията на тялото си към съзнателната посока на ума, развитието на който се насърчава чрез образование и обучение. Но образованието и обучението са във висша степен и изключително социални, обществени дейности, следователно изолираните индивиди не могат да придобият съзнание за свободата си. „

Според анархистите, цялото човешко развитие, интелектуално, морално и материално, е продукт на човешкото общество. Прогресът се основава на сътрудничеството в рамките на обществото. Логично и естествено е за хората да се обединят в една свободна федерация на общи интереси, стремежи и тенденции; Всъщност, това е единственият начин да създадем общество, способно да осигури едно колективно образование, обучение и материално благополучие, което да гарантира, че всеки отделен индивид може да развива своите способности и сили свободно и в най-пълна степен.

Източник: selfed.org.uk

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40