banner

Важно е да изградим голямо и вдъхновяващо движение за хранителна независимост в Европа!

От 26 до 30 Октомври 2016г. в гр. Клуж-Напока, Румъния ще се проведе Opens external link in new windowвторият Европейски форум Ньелени. Движението Opens external link in new windowНьелени Европа обединява земеделци, рибари, коренни населения, потребители, неправителствени организации, синдикати, организации за опазване на околната среда, изследователски организации и организации за справедливост/солидарност/човешки права, общностни хранителни движения и други, за да подсили съществуващите инициативи за хранителна независимост* и за да укрепи нашата работа на местно, национално, регионално и глобално ниво.
Все още държим на трите думи в плановете за действие:

Преобрази! Съпротивлявай се! Изграждай!

Тазгодишният Форум Ньелени Европа ще бъде организиран около 5 тематични линии (промяна на производството и потреблението на храна; промяна на разпределението на храна; справедливи условия за земеделските работници; връщане на правата върху природните ресурси и общите блага; промяна на хранителните полики и нашите селскостопански системи) и ще бъде насочен към четири цели (споделяне на опит; надграждане на нашето разбиране за хранителна независимост в Европа; разработване на стратегия и план за действие за укрепването и разширяването на движението за хранителна независимост в Европа; повлияване на и застъпване за политики, подкрепящи хранителната независимост в Европа).

Нека да участваме!

В събитието очакваме да се съберем между 700 и 1000 участници, които се занимават с хранителна независимост от целия паневропейски регион от 42 държави,. За да се подсигури баланса между делегатите, представители на всички онези, които се занимават с храна и земеделие в Европа, участието във форума ще бъде организирано на базата на квотна система за различните райони. Това включва и равноправие между половете. Ще има ограничения за размера на националните делегации. Във всяка страна има т.нар. точка за контакт (focal point), която отговаря за организирането на местната делегация. В България това е За Земята.

Ако желаете да научите повече за организацията на местната делегация или искате да се включите в нея и да участвате на форума, или да подпомогнете организацията се свържете с Ивайло Попов (За Земята) на ipopov@zazemiata.org или psivaylo@gmail.com до 12.09.2016 г.
Ако искате да научите повече за форума, Opens external link in new windowразгледайте сайта или се абонирате за бюлетина тук: Opens external link in new windowhttps://www.surveymonkey.com/r/XDSN82K

Помогнете с изграждането на национални делегации!

Провеждайте подготвителни срещи и дискусии:
Организирайте дискусии, форуми, срещу, на местно или национално ниво. Тези събития ще бъдат отразени в съдържанието на самия форум и ще помогнат за изграждането на по-здрави връзки с бъдеще.

Организирайте набиране на средства на национално ниво:
Допринесете финансово, спрямо вашите възможности, към разходите за участието и ако е възможно за общия бюджет на Форума.
Ако имате въпроси или предложения с форума, свържете се с нас на info@nyelenieurope.net

Какъв беше пътят до сегашния форум?
В ключовия международен Форум за хранителна независимост Ньелени от Мали 2007 г. участваха 500 представители на движения на хранителни производители, потребители и природозащитници от целия свят. Този форум бе и трамплин за глобалното движение за хранителна независимост. Беше последван от европейския Форум Ньелени от 2011 г. в Кремс, Австрия. През февруари 2015 г., същите движения участваха и на Международния форум за агроекология в Мали. Документите, приети на тези срещи, са политическата основа на движението и изясняват каузите му и това, на което се противопоставя.

Какви са основните проблеми в България, свързан с Хранителната независимост според За Земята?
В България нямаме сериозен проблем с достъпа до храна, но не по същия начин стои въпроса с нейното качество. В медиите постоянно има скандали около съмнителните съставки на хранителните стоки. Освен лошото качество на храните за потребителите, Opens external link in new windowправителствените политики постоянно изтикват дребните и средните земеделски производители от пазара, а те би трябвало да са гръбнака на екологичното и социално земеделско производство. Подкрепят се само едрите зърнопроизводители, фокусирани върху износа.  Земеделското производство, което се стимулира не е устойчиво и отговорно към местните общности, а е ориентирано към извличането на финансови изгоди или ренти. Стигнали сме до там, че в България имаме сред най-централизираните земеделски сектори в цяла Европа – едва 4% от фирмите в сектора управляват 86% от земеделските стопанства. В този смисъл в България има остра нужда от сериозен дебат за хранителната сигурност и за демократичното управление на потреблението и производство на храна, в чийто център да са потребителите и дребните, и средните преки производители. Твоето мнение за проблемите е различно?!? Ние сме отворени да го чуем!

* Хранителната независимост е понятие на Opens external link in new windowVia Campesina – глобалното движение на дребните земеделци. Чрез призива за хранителна независимост Via Campesina дават алтернатива на свеждането на изхранването единствено до хранителна сигурност. Хранителната сигурност не ни казва нищо за това как е произведена храната, от кой и на каква екологична, и социална цена, както и за хранителните ѝ качества. Хранителна сигурност може да има и при недемократични режими. Хранителната независимост, от друга страна, цели не само достъпа до храна, а поставя в центъра на хранителната политика демократизацията на производството и потреблението на храна, както и ролята на преките производители. Хранителната независимост е правото на хората на здравословна храна, произведена по социално справедлив и екологично устойчив начин.

3 thoughts on “Покана за участие във втория Форум за хранителна независимост на Ньелени Европа”
 1. Ето и малко допълнителна информация и връзки:

  http://www.nyelenieurope.net
  http://www.nyeleni.org
  http://www.foodsovereignty.org/forum-agroecology-nyeleni-2015

  Become a volunteer at the 2nd Nyéléni Europe Forum for Food Sovereignty in Cluj-Napoca, Romania!
  http://nyelenieurope.net/news/become-volunteer-2nd-nyeleni-europe-forum-food-sovereignty-cluj-napoca-romania

  Press Invitation: second Nyéléni Europe Forum for Food Sovereignty, 26-30 October 2016, Romania
  http://nyelenieurope.net/news/press-invitation-second-nyeleni-europe-forum-food-sovereignty-26-30-october-2016-romania

  Mobilisation call
  http://nyelenieurope.net/mobilisation-call

  The Mobilization Call in various languages:

  Mobilization Call for the Second Nyéléni Europe Forum (English)
  Призыв к мобилизации второго Форума „Ниелени Европа“ (Pусский)
  Llamamiento a la participación para el segundo Foro Nyéléni Europa (Castellano)
  Apel de mobilizare pentru al doilea Forum Nyéléni Europa (Română)
  Appel à la mobilisation pour le second Forum Nyéléni Europe (Français)
  Mobilisierungsaufruf für das zweite Nyéléni Europa Forum (Deutsch)
  Chiamata alla mobilitazione per il secondo Forum Nyéléni Europa (Italiano)
  Mobilisering för det andra Nyéléni Europa Forum (Svensk)
  Evropské Nyéléni fórum potravinové suverenity (Czech)
  A Nyéléni Európa Fórum az Élelmiszer Önrendelkezésről (Hungarian)

  La Via Campesina
  Международното движение на селяните (селянин = дребен земеделец)
  https://www.viacampesina.org/

  На страницата с публикациите може да се намери в частност:

  “Peasant Agroecology for Food Sovereignty and Mother Earth, experiences of La Via Campesina”.
  Download Here: https://www.viacampesina.org/en/images/stories/pdf/CUADERNO%207%20LA%20VIA%20CAMPESINA%20INGLES.compressed.pdf

  Eco Ruralis – Romania
  В подкрепа на органичните и на традиционните земеделци – член на La Via Campesina
  http://www.ecoruralis.ro/

  Peasant. Not a bad word but what does it mean?
  http://www.ecoruralis.ro/web/en/Home/News/3/1912

 2. ПРОДОВОЛСТВЕН СУВЕРЕНИТЕТ В ЕВРОПА ДНЕС!

  Ньелени Европа 2011: Европейски форум за продоволствен суверенитет

  Кремс, Австрия / 21 август 2011

  Европейците днес за първи път са подложени на такива политики напреструктуриране, наложени им от техните правителства, каквито досега бяха налагани на хората в други части на света, по-специално Южното полукълбо. Това се прави с единствената цел да бъде спасен капитализмът и печелившите от него частни банки, инвестиционни групи и транснационални корпорации. Имаме всички основания да смятаме, че в близко бъдеще тези антисоциални политики ще стават все по-сурови и широко прилагани. Първите общи мобилизации за изобличаване и отхвърляне на икономическите и управленските системи, които ни доведоха дотук, вече започнаха и в отговор на
  модела на глобално земеделие, който е точно отражение на капиталистическата система, която го създаде, ние предлагаме креативния и енергичен подход на европейските граждански движения.

  Хранителните системи днес са сведени до модел на индустриализирано земеделие, контролиран от няколко транснационални хранителни корпорации в съглашение с малка група от крупни търговци на дребно. Този модел е създаден да генерира печалби и следователно тотално се проваля при изпълнението на своите истински задължения. Вместо да се посвети на производството на здравословна храна на достъпни цени, която носи полза за хората, той се фокусира все повече и повече върху производството на суровини като биогорива, животински фуражи и плантации за стоки. От една страна, това доведе до огромни загуби на земеделска земя и хора, които се прехранват отнея, а от друга страна поощрява вредни за здравето хранителни навици с недостиг на плодове, зеленчуци и зърнени храни.

  Този индустриален модел на производство е зависим от невъзобновими изкопаеми горива и химикали; не се интересува от ограничеността на ресурси като земя и вода; носи отговорност за драстични загуби на биоразнообразие и почвено плодородие; допринася за промените в климата; принуждава хиляди хора да работят в условия на пълно незачитане на изконните им човешки права; и води до влошаване на условията на труд на фермери и работници, особено на имигрантите. Той все повече ни отдалечава от устойчива връзка с природата, основана на уважение. Експлоатирането на земята от индустриалното земеделие е основната причина за нищетата и глада на над 1 милиард души, живеещи в селски райони по целия свят (като например Сомалийския полуостров в момента). Освен това този модел причинява принудителни миграции, като в същото време създава излишък от индустриални храни, които се изхвърлят на боклука или по пазари в и извън Европа, унищожавайки местното производство.

  Всичко това е резултат от хранителните, финансовите, търговските и енергийните политики, които нашите правителства, Европейският съюз (особено чрез своята Обща селскостопанска политика), финансовите институции и транснационалните корпорации налагат. Примери за това са политиките на дерегулация и либерализация на селскостопанските пазари и спекулациите с храни.

  Промяната на посоката на развитие на тази нефункционираща хранителна система ще бъде възможна единствено чрез пълна трансформация на хранителните и селскостопанските политики и практики. Жизнено важно е хранителната система да се изгради отново на основата на принципите на продоволствения суверенитет, особено в Европа. Това трябва да се случи още днес.

  С тази цел над 400 души от 34 европейски държави от Атлантика до Урал и Кавказ, от Арктика до Средиземноморието, както и международни представители на различни граждански движения и организации, се срещнаха от 16 до 21 август в Кремс, Австрия, за да направят стъпка напред в създаването на европейско движение за продоволствен суверенитет. Ние стъпваме на основите на Декларацията от Форума за Мали през 2007, която препотвърди международната рамка за продоволствен суверенитет – правото на народите демократично да определят своите хранителни и селскостопански системи, без да вредят на останалите народи и околната среда.

  Налични са голям брой практики и опит тук и сега, на местно, регионално и европейско ниво, които се основават на продоволствения суверенитет и показват как може да бъде приложен.

  Ние споделяме ценностите, основани на човешките права. Настояваме за свободно движение на хора, а не за свободна циркулация на капитали и стоки, които допринасят за унищожението на прехраната на много хора, които са принудени да сменят своето местоживеене. Нашата цел е сътрудничество и солидарност, а не конкуренция и съперничество. Ние поемаме отговорност да си върнем демокрацията: всички хора трябва да бъдат информирани и въвлечени във всички въпроси от обществен интерес, както и в създаването на обществени политики и да решават колективно как да организираме своите хранителни системи. Това изисква изграждането на демократични системи и процеси, в които не доминира насилие и корпоративно влияние и които са основани на равни права и равенство на половете и ще доведат до отмяната на патриархата.

  Много от нас са млади хора, които представляват бъдещето на нашето общество и нашите борби. Нашата енергия и креативност ще направят движението по-силно. За да успеем, трябва да можем да участваме в осигуряването на храна и да бъдем интегрирани във всички структури и решения.

  Убедени сме, че продоволственият суверенитет е не само стъпка напред към промяна в хранителните и селскостопанските ни системи, но и първа стъпка към по-всеобхватна промяна в нашите общества. За да го постигнем ние се ангажираме да се борим за:

  Промяна в начина на производство и консумация на храната

  Работим за създаването на издръжливи системи за производство на храна, които предоставят здравословна и безопасна храна за всички хора в Европа, като същевременно запазват биоразнообразието и природните ресурси и осигуряват добри условия на животните. Това изисква като гръбнак на продоволствената система да бъдат установявани екологични модели на производство и рибарство, както и поощряването на дребните фермери, градинари и рибари, които произвеждат местна храна. Ние се борим срещу употребата на генномодифицирани организми и отглеждаме и възстановяваме богато разнообразие от свободни от ГМО семена и породи добитък. Насърчаваме устойчиви и разнообразни форми на култури на хранене, по-конкретно консумацията на висококачествени местни и сезонни храни и ограничаване на консумацията на храни, преминали през множество етапи на обработка и преработка. Това включва намалена консумация на месо и месни продукти, които трябва да бъдат произвеждани единствено местно и без употребата на ГМО фуражи. Ангажираме се чрез обучение и обмяна на умения да възприемем отново и да популяризираме старите познания за готвене и преработване на храни.

  Промяна на начина на дистрибуция на храна

  Ние работим за децентрализацията на хранителните вериги, подкрепяйки диверсифицираните пазари на основата на солидарност и честно ценообразуване и късите вериги на доставка, придружени със засилена комуникация и взаимоотношения между производителите и потребителите на местни хранителни мрежи, за да можем да окажем отпор на експанзията и мощта на супермаркетите. Ние искаме да предоставим на хората първите стъпки, по които да разработят свои системи за дистрибуция на храната и да дадат възможност на фермерите да произвеждат и преработват храна в рамките на своите общности. Това изисква подкрепящи правила за безопасност на храните и местна хранителна инфраструктура за дребните фермери. Също така работим, за да гарантираме, че храната, която произвеждаме, ще достига до всички хора в обществото, включително хора с ниски доходи или без доходи.

  Оценяване и подобряване на условията на труд и социалните условия в хранителните и селскостопанските системи

  Ние се борим срещу експлоатацията и влошаването на условията на труд и социалните условия. Борим се за правата на всички, независимо от пол, етност и възраст, всички, които доставят храна, както и за правата на сезонните и мигриращите работници, работниците в секторите на преработка, дистрибуция и търговия на дребно. Работим за обществени политики, които уважават социалните права, поставят високи стандарти и предоставят обществени средства само при изпълнение на тези стандарти. Обществото трябва да цени повече ролята на производителите на храни и селскостопанските работници. Това включва и прилично заплащане. Целим да създадем широки коалиции между всички хора, заети в продоволствената система.

  Връщане на правата ни върху общите блага

  Ние се противопоставяме и борим срещу превръщането в стока и патентоването на общите ни блага като: земя; традиционни нехибридизирани семена на земеделските стопани; породи добитък и рибни запаси; дървета и гори; води; въздух; познания. Достъпът до тях не трябва да бъде определян от пазарите и парите. При използването на общите ресурси трябва да гарантираме спазването на човешките права и равноправието на половете и цялостната полза за обществото. Ние също заявяваме готовност да носим своята отговорност за устойчивото използване на общите блага, уважавайки правата на майката Земя. Нашите общи блага трябва да бъдат управлявани чрез колективен, демократичен и общностен контрол.

  Промяна на обществените политики по управление на хранителните и селскостопанските системи

  Борбата ни включва и промяна на обществените политики и управленски структури, които управляват хранителните ни системи – на местно, национално, европейско и глобално ниво – и делегитимизиране на корпоративната власт. Обществените политики трябва да са последователни и разбираеми, да са допълващи се и да насърчават и защитават продоволствените системи и култури. Те трябва: да са основани на правото на изхранване; да доведат до изличаване на глада и бедността; да гарантират удовлетворяването на базовите човешки потребности; и да допринасят до климатична справедливост – в Европа и по света. Имаме нужда от правни рамки, които: гарантират стабилни и справедливи цени на производителите на храна; промотират отговорната към околната среда селскостопанска дейност; включват външните разходи в цените на храните; и осъществяват поземлена реформа. Тези политики ще имат за резултат увеличаване на броя на селскостопанските производители в Европа. Обществените политики трябва да са проектирани с помощта на проучвания, подлежащи на обществен контрол, за постигането на изброените по-горе цели. Те трябва да гарантират, че спекулациите с храни са забранени и не се нанасят вреди на съществуващите местни и регионални хранителни системи и култури – било то чрез дъмпинг или крупни придобивания на обработваеми земи в Европа, особено Източна Европа, и Южното полукълбо. Ние работим за нови политики за селско стопанство, храни, семена, енергия и търговия за постигане на продоволствен суверенитет в Европа. По-конкретно те трябва да включват: различна обща селскостопанска политика и политика за храните; премахване на Директивата на ЕС за биогоривата; и прехвърляне на глобалното управление на международната селскостопанска търговия от Световната търговска организация към Организацията по прехрана и земеделие на ООН.

  Призоваваме хората и гражданските движения в Европа да се присъединят към нашата борба за връщане на контрола върху продоволствените ни системи.

  Да изградим Движението за продоволствен суверенитет в
  Европа СЕГА!

  (Можете да го публикувате и като статия, ако желаете и в такъв случай межете да го махнете като коментар.)
  Източник: http://nyelenieurope.net/publications

 3. Търговски вериги, изхранване и отрицателни данъци
  https://taxdog.wordpress.com/
  Българската земя ражда доста повече, отколкото можем да изядем, но се налага да внасяме храни, защото системата е зациклила на ниски обороти. Част от вината, макар и споделена с потребителя, носят чуждестранните вериги супермаркети.

  (Moje da publikuvate i cyalata statiya zaedno s izobrajeniyata, ako jelaete…)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40