Призив за Световно Действие

Ла Виа Кампесина – Международно земеделско движение

Хараре, 3ти април 2019 г.

На този – 17ти април – Международният ден на земеделските борби – обединени от нашата жива памет и нашето негодувание, наследени от нашите 19 без-землени другари-селяни, убити безнаказано при кръвопролитието на Елдорадо дос Карахас в Бразилия; ние призоваваме, както всяка година, нашите членове, приятели и съюзници да обединят усилия в решителни действия на международно ниво, заявяващи ясно, че земеделските права могат да бъдат защитени само чрез аграрна реформа и социална справедливост.

На 17ти декември 2018 г., 73та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк прие Декларацията на Обединените нации върху правата на земеделците и други хора, работещи в селските райони. Декларацията е международен правен инструмент. Като съпричастни с Виа Кампесина, ние имаме отговорността да се мобилизираме за реалното ѝ прилагане на нашите територии и това означава да направим така, че държавите да гарантират достъпа до земята, защитата на семената спрямо комерсиализацията, възпрепиятстването на изселванията и смъртните случаи, както и създаването на мерки против агро-отровите; социалната справедливост означава, че тези, които хранят планетата, могат да живеят в достойни условия и в мир в техните региони, без да бъдат преследвани за защитата на техните права и територии.

В този смисъл и в настоящия контекст на екстрактивизъм (грабителство на ресурсите) и свръхконцентрация на земите, спешността на аграрната реформа е от стратегическо значение. Това е особено вярно, откакто неолибералната офанзива в целия свят се съпровожда от загубата на права на трудовата класа и следователно и на селячеството.

Ето защо този 17ти април ние се мобилизираме и призоваваме за борба и съпротива във всички територии. Ние също каним други организирани социални движения, синдикати, университети, медии, близки до земеделските движения, както и правителства, които благоприятстват благополучието на народа си, да се присъединят към нас в световните солидарни действия.

Земеделските и селски права не могат да бъдат заместени от обществени политики основани на интересите на глобализирания пазар и агробизнеса. Ние порицаваме този модел, който не само изкоренява селските населения, но също си присвоява и техните права, общи блага и животи в името на продуктивизма и на развитието на капиталистическата система в селските райони.

Следователно, ние ви призоваваме да вдигнем юмрук в единение, на село, както и в града, за правата на земеделците и селото, хранителния суверенитет и агроекологията, обединявайки по този начин борбата и надеждата на всички хора, изправени срещу този смъртоносен модел.

СЪЗНАТЕЛНА обществена мобилизация!

Присъединете се към нас на #17април в множеството действия на световно ниво и организирайте действия на местно ниво под формата на протести, форуми, семинари, селски пазари, филмови прожекции. Всичките изразни средства са важни, така че да изискаме прилагането на селските и земеделски права чрез аграрната реформа и социалната справедливост.

По повод на този ден за глобално действие, ние заявяваме, че земеделските права могат да бъдат гарантирани само с една спешна глобална аграрна реформа, и същевременно заклеймяваме концентрацията на земя (която се наблюдава в световен мащаб) само в ръцете на неколцина.

Земеделски права СЕГА! Чрез аграрна реформа и социална справедливост!

КОИ СМЕ НИЕ? КАКВО Е ЛА ВИА КАМПЕСИНА?

Международният глас на земеделците

Да глобализираме надеждата, да глобализираме борбата!

Ла Виа Кампесина (« селският път », в превод от испански) е международно движение обединяващо милиони земеделци, малки и средни селски стопани, обезземлени селяни, селски жени и младеж, индиански населения, мигранти и земеделски работници от цял свят. Изградено върху силно чувство за единство и солидарност между тези групи, то защитава селското земеделие за хранителен суверенитет като начин за подобряване на социалната справедливост и достойнство, и силно се противопоставя на корпоративно воденото земеделие, което унищожава обществените взаимоотношения и природата.

Жените произвеждат повече от 70% от храната на земята, но са маргинализирани и подтискани от неолиберализма и патриархата. Те играят ключова роля в Ла Виа Кампесина. Движението насърчава женските права и половото равенство и се бори срещу всякакъв вид насилие спрямо жените.

Младите земеделци, посветили се на историческата борба за освобождаването на нашите народи и на трансформирането на нашата действителност, са една вдъхновяваща сила в движението. Те допринасят за напредъка на хранителния суверенитет в световен план.

Ла Виа Кампесина съдържа 182 местни и национални организации в 81 страни от Африка, Азия, Европа и Америкитре. Всички заедно те представляват около 200 милиона земеделци. То е автономно, плуралистично, многокултурно движение, политическо в искането си за социална справедливост, бидейки същевременно независимо от всякакви политически партии, икономически или друг вид обвързаности.

Движение създадено през 1993 г.

Група земеделски представители – жени и мъже – от четири континента създадоха Ла Виа Кампесина през 1993 г., в Монс, Белгия. По това време земеделските политики и агробизнесът се глобализираха и малките земеделци имаха нужда да развият обща визия и да се борят, за да я защитават. Дребно-мащабните земеделски организации също така искаха гласовете им да бъдат чути и да участват пряко в решенията, които засягаха техните животи.

Нашите борби

1. Насърчаване на хранителния суверенитет, борба за земята и за аграрните реформи

Ла Виа Кампесина лансира своята политическа визия за „Хранителен Суверенитет“ на Световната върхова среща по прехраната през 1996 г.. Хранителният суверенитет е правото на народите да разполагат със здравословна и културно специфична храна, произведена по устойчиви методи и правото им сами да определят собствените си хрнителни и земеделски системи. Тя развива модел на дребномащабни устойчиви, печелещи от производството, обшности и тяхната околна среда. Хранителния суверенитет благоприятства местното хранително производство и консумация, давайки на една страна правото да защитава местните производители от евтин внос и така да запазва контрола върху производството.

Той включва борбата за земята и действителна аграрна реформа, гарантираща, че правата за ползване и стопанисване на земи, територии, вода, семена, стопански животни и биоразнообразието се намират ръцете на тези, които произвеждат храната, а не на корпоративния сектор.

2. Насърчаване на агроекологията и местните сортове семена

Ла Виа Кампесина вижда агроекологията като ключ към съпротивата срещу икономическа система, поставяща печалбата преди живота. Движението признава, че дребните земеделци, включващи селски стопани, рибарите, пастирите и коренните населения, които съставляват почти половината от световното население, са способни да произвеждат храна за техните общности и да изхранват света по устойчив и здравословен начин.

Семената са един незаменяем стълб на хранителното производство и основата на производственото, обществено и културно възпроизводство. Ла Виа Кампесина защитава земеделските права за използване, развиване и възпроизводство на селските семена и се бори против опитите на корпорациите да контролират нашето общо наследство.

3. Насърчаване на земеделските права и борбата срещу криминализирането на земеделците

Наблюдава се нарастване на изселването, криминализирането и дискриминацията, засягащи земеделците като цяло. Транснационалните корпорации продължават да нарушават елементарните права с пълна безнаказаност, докато хората, борещи се за защитата на правата на техните общности, продължават да бъдат криминализирани и дори понякога убивани.

Ла Виа Кампесина окуражават една Всеобща декларация за правата на земеделците и другите хора, работещи в селските райони, включваща правото на живот в адекватни стандарти на живот, правото на земя и територия, на семена, информация, справедливост и равенство между жените и мъжете.

Една децентрализирана структура

Ла Виа Кампесина е базистно масово движение, чиито жизненост и легитимност идват от базови земеделски организации. Движението се основава на децентрализацията на властта между всичките му региони. Международният секретариат се сменя на ротативен принцип според колективното решение, взимано на всеки четири години от Международната конференция. Първоначално той беше базиран в Белгия (1993-1996), после в Хондурас (1997-2004), Индонезия (2005-2013) и понастоящем се намира в Хараре, Зимбабве от 2013 г.

Международната му конференция, провеждана всеки четири години, е най-върховото място на движението за политически дискусии и решения, където са определяни бъдещите действия и дати. От 1993 г. до момента са проведени 7 подобни Международни конференции.

Приносите от членовете, частни дарения, както и финансова подкрепа от някои НПО, фондации и обществени власти прави тази работа възможна.

Присъединете се към действието

8ми март: Международният ден на жената – Ла Виа Кампесина се присъединява към женското движение и социалните движения, за да изиска равни права за жените.

17ти април: Международният ден на земеделските борби – Организират се преки действия, културни дейности, конференции, филмови прожекции, общностни дебати и протести от голямо множество групи, общности и организации.

10ти септември: Международен ден за борба против СТО – в памет на г-н Лий Киун Хае, северно-корейски земеделец, който пожертва себе си по време на масовия протест срещу СТО (Световната търговска организация) в Канкун, Мексико, през 2013 г. Той държеше плакат, гласящ „СТО убива земеделците“.

16ти октомври: Международен ден на действие за хранителния суверенитет на народите и срещу транснационалните корпорации – Преки действия, дейности в защита на хранителния суверенитет и за правата на земеделците, водени в цял свят.

25ти ноември: Международен ден за елиминиране на насилието спрямо жените – Ла Виа Кампесина се присъединява към женските движения за изискването на справедливост и без-насилствен живот във всички сфери за жените и момичетата.

3ти декември: Световен ден против пестицидите – когато движението се надига в солидарност с борбата против агро-отровите и химикалите, които агробизнесът постоянно тласка към увеличение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40