Колектив от Франция излезе със следния призив:

Имаме нужда много бързо от безплатен обществен транспорт (БОТ) по места, защото ситуацията е спешна. Спешна е поради много причини: екологични, санитарни и социални.

СПЕШНОСТ ПО ЕКОЛОГИЧНИ ПРИЧИНИ !

Последиците от климатичната промяна се усещат все по-конкретно, преобръщайки нашите жизнени навици. Учените от Междуправителствения комитет по изменение на климата (МКИК) заявяват в последния си доклад, че климатичното затопляне е необходимо да се ограничи до 1,5°C. Уви след последната конференция по въпросите на климата (COP21), проведена през 2015 г., емисиите на газове с парников ефект продължават да се увеличават във Франция и света, поставяйки ни на траектория от 3°C в края на века, при положение, че е необходимо те да бъдат разделени двойно още преди 2030та, така че климатичното затопляне да бъде задържано до 1,5°C. При това положение, изправени пред бездействието на правителството, се налага очевидно да се увеличи още повече намесата на гражданите във Франция и в Европа.

Моторният транспорт е отговорен за 30% от емисиите на CO2, половината от които благодарение на а                   втомобила. Разрастравето на градовете, изтласкало скромните семейства, търсещи достъпни жилища, в периферията на градовете, а също и концентрацията на работните места в големите градове са отговорни за тази употреба на личните автомобили. Значителното развитие на обществения транспорт, съчетано с неговия безплатен достъп е една надеждна, ефикасна и необходима алтернатива, на висотата на предизвикателствата и нуждите.

СПЕШНОСТ ПО САНИТАРНИ ПРИЧИНИ!

Фините частици и други замърсители – като азотния диоксид -изхвърляни от МПС-тата, индустриалното производство и отоплителните системи са отговорни за повече от 42 000 случая на преждевременна смърт на година във Франция. Почти изцяло всички френски агломерации надвишават многократно праговете на безопасност, определени от Световната Здравна Организация. Изоставяки употребата на колата в полза на обществения транспорт, се подобрява качеството на живота чрез намаляване замърсяването на въздуха, на пътните произшествия и задръстванията. Следователно общественият транспорт е полезен за всички, както тези, които го ползват, така и тези, които не го ползват. Това също обосновава неговото развитие и безплатния му достъп.

СПЕШНОСТ ПО СОЦИАЛНИ ПРИЧИНИ!

Цената на транспорта тежи силно върху бюджета на домакинствата. Безплатният транспорт позволява конкретно да бъде променен живота, давайки възможност на всички да се предвижват. Тази социална мярка позволява да се преразпредели обратно част от дохода на домакинствата, особено – тези от бедните прослойки, имайки положителни последствия и върху местната икономика и близката търговия.

БЕЗПЛАТНИЯТ ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ Е ВЪЗМОЖЕН 

Безплатният обществен транспорт вече е реалност в трийсетина града във Франция (напр. Обаниъ, Дюнкерк) и дестки други в света. Други пък, го предвиждат или започват проучвания по реализацията. В Естония, след столицата Талин, безплатният обществен транспорт се разширява в цялата страна. В Люксембург, всички видове обществен транспорт (рейс, трамвай, влак) ще станат безплатни през 2020. Всички опити показват, че БОТ, съчетан с увеличаване на предлагането, систематично води до силно покачване на използването на обществения транспорт.

ТРАНСПОРТНИТЕ ВНОСКИ: ЕДИН ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Маршрутите от дома до работата представляват най-значителната част от ежедневните предвижвания. От друга страна, повишаващата се концентрация на дейностите по големите градове, в резултат на големите индустриални и финансови групи, е източник на задръстване и градско разпростиране. Следователно с пълно право съществува данъка „Вноска за Транспорта“ (плащан от предприятията с повече от десет служители) и представлява днес голяма част от финансирането на колективния обществен транспорт. Този източник на финансиране трябва не само да бъде запазен, но и увеличен, за да финансира безплатностния обществен транспорт и неговото развитие.

МОБИЛНОСТТА Е ПРАВО

С цел да се гарантира на всички свободния достъп до обществения транспорт, е необходимо развитието на достъпен и качествен обществен транспорт: гъст, чест, бърз, безплатен, определян от и за жителите. В противовес на настоящите заплахи за либерализация, ние желаем да защитаваме добрия социален статус на работещите в обществения транспорт и качеството на предлаганата на потребителите услуга. Против комерсиализацията на живота ни, благодарение на разширяването на безплатния достъп до обществения транспорт (подобно на образователната и здравната система) ние ще подсилим разбирането за общия интерес и обществените услуги.

Ние, подписалите този призив, се ангажираме да работим за популяризиране на безплатния достъп до обществения транспорт във всички градове и да тежим върху решенията на изпълнителната власт на всички нива, от местно до национално, така че тя да се превърне в един ефикасен лост за прогреса в сферата на околната среда, здравеопазването и социалните услуги, отговарящи на предизвикателствата на момента.

 

БЕЗПЛАТНИЯТ ДОСТЪП ДО МЕСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ Е ЕДНА НЕОБХОДИМОСТ

По инициативата на: Collectif pour la gratuité des transports publics dans l’agglomération grenobloise, Collectif agglomération rouennaise pour les transports gratuits, Collectif nancéien pour une régie publique des transports urbains et pour leur accès gratuit, Collectif transport gratuit en Pays d’Aubagne et de l’Étoile, Association « se déplacer en liberté » (ASDEL Aubagne), Collectif porté par ATTAC Lille-Métropole, Collectif lyonnais pour la gratuité des transports en commun, Collectif gratuité des transports Toulouse, Collectif chambérien pour la gratuité des services publics locaux, Collectif messin pour la gratuité des transports en commun, Collectif des transports gratuits de Clermont-Fd Métropole, Collectif Bus gratuit pour Lorient Agglomération.

ПОДПИШЕТЕ ПРИЗИВА

Към 14 септември повече от 150 личности от гражданското общество, избраници, преподаватели в университети и артисти подкрепят този призив.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40