В момента всички заведения предлагащи здравни услуги – частни, държавни и общински болници, национални многопрофилни болници и клиники, са създадени и структурирани по модела на търговските дружества. Основен принцип и водеща цел на създаването и функционирането на търговските дружества е постигането на максимална финансова печалба, чрез продажба на стоки или услуги на своите клиенти и минимизирането на разходите за дейността им (заплати, условия на труд, материали, сгради, оборудване и т.н.). Този принцип въведен в здравеопазването означава, че търговските дружества, предлагащи здравни материали, консумативи и грижи за пациентите, на практика приравняват здравето и живота на ползвателите на техните грижи в „стоки и услуги“, а пациентите, имащи нужда от тях – в „клиенти“. Освен че въвеждането на този принцип е крайно нехуманно, то и означава, че човешкото здраве и живот са неща, с които може да се търгува, и тяхната стойност може да бъде определена от „търсенето и предлагането“ и „пазарът на здраве“.

Освен това, търговските дружества работят с множество партньори (контрагенти), които им помагат в доставката на необходимите материали, консумативи или експертиза (лекари, специалисти, лаборанти и т.н.) и на които те заплащат част от определените им бюджетни средства, за да реализират дейността си. Голяма част от тези партньори са лекари-специалисти, които действат отново като търговски дружества и предоставят/продават знанията и експертизата си на болниците, като ползват техни помещения, оборудване, пациентска база, консумативи и т.н., които са платени от бюджета на болницата, но които се използват от тези лекари за трупане и максимизиране на собствени печалби към техни или свързани дружества.

С две думи, използването на търговски дружества и техните принципи на функциониране в здравеопазването води фундаментално до обезценяването на стойността на човешкото здраве и живот (върховният обществен и национален ресурс!) и използването му за лично облагодетелстване на ръководителите/собствениците на здравните учреждения и свързаните с тях търговски дружества и специалисти, без да се интересуват от същинското ниво на здравеопазването и здравето на пациентите си – единствено важно е да се печели! Не случайно, въпреки непрекъснатото увеличение на бюджета на Здравната каса, България продължава да стои на дъното на световните класации за нивото на здравето на населението, качеството и здравеопазването и продължителността на човешкия живот.

Държавата трябва да се намеси активно и не просто да опитва да регулира общо дейността в здравеопазването, а напълно да преструктурира и замени търговските дружества с държани или държавно-частни структури, за които „печалбата“ трябва да се изразява не само във финансов резултат, а и в достигнатото високо равнище на здраве и пълноценен човешки живот, както на пациентите, така и на докторите, медицинските служители и специалистите, работещи в системата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40