Стана модерно да се пишат конституции. Управляващата мафия има желание да пренапише „основния документ“ така, че да ѝ бъде по-удобно да упражнява геноцида си над „държавния суверен“. Знайни и незнайни анимационни герои се засилиха да пишат проекти за нова конституция, в които се упражняват как хем по-стабилно да укрепят властта на шайката, хем да не изглежда съвсем неприлично.


Ние решихме, че е време да си спестят грешните мъки в убеждаването на малцината, на които все още им пука, че конституцията защитава нещо повече от властта на организираните банди над неорганизираното човешко стадо. Затова им предлагаме своя проект за основните начала на основния закон, според който се управлява нашата държава – без смокинови листа пред срамните части. Понеже богаташите вече са изяли достатъчно безплатен обяд, ще склоним да поправим останалите глави на конституцията само срещу съответното заплащане.

Институт за интелектуално спомоществователство на бандитите

Конституция на Република България

Такава, каквато е

Ние, народните представители от Седмото Велико Народно събрание, почти без изключение под контрола на полицейските служби, като се подиграваме с думите: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост; като издигаме във върховен принцип правата на всеки богаташ, неговото спокойствие и сигурност; като съзнаваме, че се очаква от нас да пазим статуквото върху територията под наша власт, наречена България, прогласяваме своята решимост да укрепим поредната бандитска държава, за което приемаме тази

Конституция

Глава първа: Основни начала

Чл. 1.

Цялата държавна власт произтича от бандите. Тя се осъществява от тях непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
Различните политически банди в България събират най-големите си лицемери в парламент.
Никоя банда не може да си присвоява властта само за себе си, поне за пред хората.
Непосредствен израз на властта е богатството.

Чл. 2.

В Република България не се допускат дребни бандити. Цялата власт е на бандата, завзела държавата.
Териториалната цялост на Република България е неприкосновена, докато управляващата банда не намери начин да заграби нови територии.

Чл. 3.

Официалният език в републиката е българският. Но властта разбира само езика на насилието.

Чл. 4.

Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната, написани, за да задържат властта на бандите над стадото.
Република България гарантира живота, достойнството и правата на богатите личности. И създава условия за свободно развитие на добитъка и на гражданското общество, когато има полза от това.
Република България е най-бедната провинция на Европейския съюз.

Чл. 5.

Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да ѝ противоречат. Дали законът противоречи на конституцията решават същите, които го пишат.
Разпоредбите на Конституцията служат за заблуда на противника (стадото).
Ако някой не може да бъде осъден за нещо, може да бъде осъден за друго нещо. Ако не може да бъде осъден за нищо, може да бъде пребит.
Международните договори задължават бандата, управляваща България, да се подчинява на по-големите банди, управляващи света.
Всички нормативни актове се пишат, за да се спазват от бедните и да се нарушават от богатите.

Чл. 6.

Всички хора се раждат подвластни на държавата. Достойнството и правата им не струват нищо пред парите и насилието.
Всички поданици са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, освен ако управляващата банда реши да ги ограничи.

Чл. 7.

Всички вреди, причинени от незаконни актове или действия на държавните органи и длъжностни лица, се заплащат от пострадалото стадо. Бандата се изчервява, ако се наложи.

Чл. 8.

Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна. Зад всички тях стои властта на богаташите.

Чл. 9.

Въоръжените сили гарантират самозащитата на управляващата банда и прислужват на международните бандити, владеещи тази част от света.
Дейността на въоръжените сили се урежда така, че да останат под контрола на бандата.

Чл. 10.

Изборите, националните и местните референдуми се произвеждат когато, както и доколкото е удобно на властта.

Чл. 11.

Политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия бандитизъм.
Идеологията на националната държава не се оспорва. В нейните рамки различните банди могат да разделят и противопоставят стадото според нуждите си.
Партиите съдействуват за заблуда на гражданите чрез различни идеологии и изразяване на политическата воля на бандите.
Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, освен ако не е същата основа, като на управляващата банда. Насилствено завземане на държавната власт е запазено само за бандата, която контролира армията и полицията.

Чл. 12.

Сдруженията на гражданите служат за задоволяване и защита на техните интереси, доколкото не пречат много на управляващите.
Сдруженията на гражданите, включително синдикалните, не могат да си поставят за цел да променят реда, установен от бандите.

Чл. 13.

Вероизповеданията, одобрени от властта, са свободни.
Религиозните институции са отделени от държавата, но тя ги контролира както намери за добре.
Традиционна религия в Република България е източноправославното вероизповедание. Кръвта по ръцете на бандитите се измива чрез дарения в православния храм.
Религиозните общности и институции, както и верските убеждения, не могат да се използват за борба срещу бандите.

Чл. 14.

Семейството и майчинството са средство за разделяне на хората. Децата са задължение на родителите си, но собственост на държавата. Обществото има правото да клюкари за тези неща.

Чл. 15.

Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда около имотите на богаташите. Природните богатства и ресурсите на страната се използват разумно за обогатяване на богаташите.

Чл. 16.

Трудът се гарантира и защитава, когато служи за обогатяване на богаташите.

Чл. 17.

Правото на собственост и на наследяване важи, когато силният взима от слабия.
Собствеността е частна и публична. Собствениците са богати грабители и бедни глупаци.
Частната собственост е неприкосновена, освен когато не потрябва на властта.
Режимът на обектите на държавната и общинската собственост се определя в услуга на управляващата банда.
Принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става само без да бъдат ощетявани богаташите.

Чл. 18.

Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати; континенталния шелф и изключителната икономическа зона за проучване, разработване, използване, опазване и стопанисване на биологичните, минералните и енергийните ресурси; радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения; са държавна собственост.
Държавата е собственост на управляващата банда.
Със закон може да се установява държавен монопол върху каквото има нужда.
Държавата предоставя концесии за обектите и разрешения за дейностите по предходните алинеи така, че да богатеят бандитите чрез тях.
Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на управляващата банда.

Чл. 19.

Икономиката на Република България се основава на свободното експлоатиране и ограбване на по-бедния.
Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за ограбване на бедните.
Инвестициите и стопанската дейност на богатите се закрилят от закона.

Чл. 20.

Държавата създава условия за балансирано обогатяване на бандитите чрез финансовата, кредитната и инвестиционната политика.

Чл. 21.

Земята е основно национално богатство, което се ползва от особен интерес от страна на държавата.
Бедните могат да използват обработваемата земя само за земеделски цели. Промяна на нейното предназначение се допуска само ако не пречи на някой бандит.

Чл. 22.

Бандити, неконтролирани пряко от българската държава, могат да придобиват право на собственост върху земя при условията, определени от по-големите банди като ЕС и САЩ.
За приемане на условията е нужно мнозинство две трети от всички лицемери в парламента.
Режимът на земята се определя от лицемерите в парламента според нуждите им.

Чл. 23.

Държавата дава пари за науката, образованието и изкуствата, историческото и културното наследство, ако подпомагат нейното съществуване и охранването на богаташите.

Чл. 24.

Външната политика на Република България се осъществява в съответствие с инструкциите от чужбина.
Основни цели на външната политика на Република България са сигурността и благоденствието на местните бандити, за което се осигурява съдействие на големите международни бандити.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40