Извадки от статии на Без Лого, на независими чужди журналисти и масовите медии, които биха могли да ни помогнат да сглобим пъзела на историческите промени, в които живеем.

Ключово е разбирането, че Американската империя и „Новият световен ред“, тоест глобален деспотизъм под ръководството на мафиотския финансов елит, са две различни неща. Русия не се бори с „Новия световен ред“, а с Американската империя и със Западния империализъм. Разпадането на Американската империя, изградена върху доминацията на долара, ускорява въвеждането на Новия световен ред. Русия и Китай водят Западния свят в Индустрия 4.0, електронни валути на централните банки, а мултиполярният ред по никакъв начин не спира и не пречи на Новия световен ред. Съществува риск залезът на Американската империя да бъде съпроводен с голяма война или множество по-малки конфликти, което също само по себе си ще улесни въвеждането на повече контрол и авторитаризъм, до още по-уплашено и травмирано население, което евентуално би приело с отворени обятия глобалната деспотична технократска система с фалшиви обещания за мир, спокойствие и устойчивост.

13 юни, 2015 година, Джейм Корбет от Доклада на Корбет:

Специални права на тираж: новата световна резервна валута?

„Нека започнем с основните неща. Специални права на тираж бяха създадени, за да се справят със структурен недостатък на системата Бретън Уудс – световният монетарен и финансов ред, създаден на конференцията в Бретън Уудс, Ню Хемпшир, в края на Втората световна война. Системата Бретън Уудс се основаваше на щатския долар като резервна валута, подкрепена със злато, към която другите валути бяха обвързани с фиксирани обменни курсове. Много бързо САЩ изпаднаха в дефицит по платежния си баланс, докато се опитваха да поддържат щатския долар на ниво от 35 долара за унция злато. През 60-те години на ХХ в. става ясно, че това не е просто мимолетен проблем, а фундаментален недостатък на Бретън-Уудската система. Световният производител на резервната валута (САЩ) трябваше да поддържа снабдяването на света с долари, за да може доларът да функционира като резерв за централните банки; оттук и дефицитът на платежния баланс. Въпреки това, за да поддържат доверието в долара и да предотвратят масово изтегляне на злато от американската хазна, САЩ трябваше да имат излишък в платежния баланс. Този парадокс, известен като „дилемата на Трифин“ по името на белгийско-американския икономист, който пръв го описва, води до ситуация, в която става ясно, че системата долар/злато трябва да бъде допълнена със синтетичен резервен актив – друг инструмент, който да служи като заместител на златото и да осигурява ликвидност на централните банки. Този актив беше „СПТ“.“

„Както вече установихме, понастоящем СПТ е конвертируема в една от четирите основни валути: долар, йена, паунд и евро. Но на всеки пет години МВФ извършва преглед, за да определи дали валутната кошница на СПТ наистина представлява най-използваните валути в света. Последният преглед се проведе през 2010 г., когато беше установено, че китайският юан, макар и да представлява значителен и нарастващ дял от световния износ, не притежава необходимата гъвкавост на капиталовата сметка, за да бъде валутата наистина конвертируема. В резултат на това през същата година юанът не беше включен в кошницата. В момента обаче тече прегледът за 2015 г. и всичко сочи, че юанът е на път да бъде включен в кошницата на СПТ.

И така, какво всъщност означава това? Какво всъщност ще се случи, ако юанът бъде включен в кошницата на СПТ?

Като начало, това включване ще доведе до нарастване на инвестициите в китайски активи. Оценките варират – от оценката на Standard Chartered, според която включването ще стимулира покупки на китайски облигации за 999 млрд. долара до края на десетилетието, до оценката на AXA Investment Managers, според която сумата ще надхвърли 1 трилион долара – но няма съмнение, че този ход ще доведе до вълна от инвестиции в Китай.

Както посочва Йоахим Нагел от германската Бундесбанк, това също така ще увеличи значително резервните притежания на юани от страна на банките по света: „Ако юанът бъде включен в кошницата на СПТ на МВФ, всеки член на МВФ косвено инвестира в юан [. . .] Това ще увеличи вероятността да държи юана като резервна валута като цяло. Ако вече сте изложени на нещо, тогава решението да разширите експозицията си се взема по-лесно.“

Подобен ход би бил също така важен знак, че дългогодишната борба за реформа на МВФ – предоставяне на повече правомощия и по-голям дял от правото на глас на нововъзникващи икономики като Китай – най-накрая ще продължи, въпреки постоянното протакане от страна на Вашингтон.

В двуизмерната шахматна игра на световната геополитика не е трудно да се разбере защо САЩ биха отказали да ратифицират тези реформи на МВФ или защо група американски сенатори лобира пред президента на МВФ Лагард да дисквалифицира юана от включването му в СПТ заради (фалшивите) китайски хакерски атаки срещу американски правителствени компютри.

Нека сега да сме наясно: настоящата световна парична парадигма се основава на щатския долар като световна резервна валута и при такава система няма съмнение, че правителството на САЩ (а оттам и съюзниците му) ще загуби сегашния си статут на световната сцена и възможността да финансира безкрайно дълговете си в размер на 18 скуадрилиона долара (губя бройката след стотици милиарди) чрез печатницата. В резултат на това на двуизмерната шахматна дъска има играчи, които биха загубили, ако доларът бъде изместен като световна резервна валута.

Но както знаят онези, които следят работата ми от известно време, мисля, че всъщност се провеждат две шахматни партии едновременно. Двуизмерната геополитическа шахматна партия, описана по-горе, в която САЩ и Китай са съперници (точно както се представя в медиите), и триизмерната олигархична шахматна партия, в която глобалистките финансисти на САЩ са също толкова ангажирани с унищожаването на долара, колкото и глобалистките финансисти на Китай. И в тази шахматна партия всичко върви по план: Юанът поскъпва, доларът се срива, а на хората по света се внушава, че само международните финансови институции и мултинационалните валутни кошници могат да ни спасят. Крайната цел? Глобално правителство с глобална данъчна мрежа, разбира се, деноминирана в глобална валута.

5 май 2021 година, Financial Times:

Защо CBDC вероятно ще бъдат базирани на цифров идентификатор?

„Централните банки осъзнават, че CBDC (цифрови валути на централните банки) ще трябва да бъдат тясно свързани с идентичността, за да се справят с незаконното финансиране и риска от прекъсване на банковото посредничество.

Отделът за икономически изследвания на Goldman Sachs, оглавяван от Ян Хациус, публикува тази седмица доклад за състоянието на цифровите валути на централните банки и неволно се спира на два фактора, които все повече се разбират като съществени в структурите на CBDC по света.

Първият се отнася до анонимността, а вторият – до начина, по който салдата могат да бъдат третирани или ограничавани, за да се избегне лихвеният арбитраж, който изчерпва финансирането от конвенционалната банкова система.

Както се отбелязва в доклада:

Централните банки са предпазливи, за да избегнат два основни риска, които CBDC могат да създадат. За да избегнат прекъсването на посредничеството на банките, като ги лишат от депозитната им база, централните банки са налагали тавани на салдата, не са плащали лихви по CBDC или са обмисляли налагането на наказателен лихвен процент за наличностите над определен праг. За да избегнат улесняването на незаконната дейност, централните банки в повечето случаи са взели решение да не откриват напълно анонимни сметки или да ограничават анонимните трансакции и са възложили на посредниците от търговските банки да наблюдават клиентите и трансакциите.

Макар че на първо четене нищо от това не звучи противоречиво, струва си да се разгледа по-широката картина.

Това, което изглежда показват изследванията и експериментите на CBDC, е, че ще бъде почти невъзможно да се емитират такива валути извън всеобхватна национална система за управление на цифрови идентификатори. Значение: CBDC вероятно ще бъдат обвързани с лични сметки, които включват лични данни, кредитна история и други форми на релевантна информация.

18 август 2021 година, Без Лого:

Голямото нулиране

„Елитът изглежда, че предвижда финансова криза, последвана от въвеждане на електронни валути на централните банки. За да се случи това, банките, Световният икономически форум, корпорациите имат нужда от функционираща и валидна онлайн идентификация на всеки човек на планетата.

Електронна идентичност, свързана с електронен портфейл за превод на средства в електронни пари (Безусловен базов доход, който няма да е безусловен).

Цифровите валути на Централните банки ще са виртуални средства, софтуер, с който целят да заместят парите кеш.

„Умни пари“, които ще бъдат обвързани с  нашият електронен идентификационен номер, с  интернет и ще позволяват всички транзакции да бъдат проследявани. Зад този персонален публичен адрес ще са нашите лични данни, сертификати и QR кодове, в последствие цял цифров аватар, симулация на физическата ни същност. С коронавирусната пандемия ни поставиха в онлайн среда, с което целят сливане на нашата физическа, биологична и цифрова идентичност в преход към общество на  трансхуманизъм. Трансхуманизъм означава „след човека“, нов вид хуманоид.

Умните пари премахват всяка анонимност, присъща за банкнотите и монетите и могат да разгърнат цифровата икономика. Тези пари позволяват да бъдат програмирани и пряко да контролират потреблението и личната свобода на хората. Един експеримент с дигитален Юан, например, има срок на годност. Така могат лесно да бъдат забранени покупките на недостатъчно „зелени продукти“. Или да бъдат спрени „безусловните“ средства на „теоритици на конспирацията“. Или каквото си поискат. Бизнесът ще се контролира с отпускане на средства, които ще бъдат достъпни само за компании, отговарящи на произволните критерии на новата финансова система за социални, зелени и управленски рейтинги и чрез кредитиране посредством въглеродни/зелени облигации. (ESG рейтинг)

В нашият, български случай, след приемане на дигиталното евро, накъдето ни водят всичките ни политици, ако няма съпротива от хората, Европейската Централна Банка ще ни програмира „умните пари“.

„SWIFT системата (Световна система за междубанкови разплащания), един от лостовете за доминация на долара, ще бъде сменена с технологични решения. Вероятно, постепенно доларът ще бъде изместен и обезценен като резервна валута, което би обяснило участието и съучастието на Русия и Китай в най-голямата дистопия.“

28, ноември 2021 година, Без Лого:

Разказ за дълг и пари:

„Дилемата на Трифин обикновено се цитира, за да се формулират проблемите, свързани с ролята на щатския долар като резервна валута в рамките на Бретън-Уудската система. Джон Мейнард Кейнс е предвидил тази трудност и се е застъпил за използването на световна резервна валута, наречена “Банкор”. Понастоящем СПТ (специални права на тираж) на МВФ са най-близкото нещо до предложения “Банкор“, но те не са приети достатъчно широко, за да заменят долара като световна резервна валута.

След финансовата криза от 2007-2008 г. управителят на Китайската народна банка посочи статута на резервната валута на щатския долар като фактор, допринесъл за глобалните дисбаланси в спестяванията и инвестициите, довели до кризата. По този начин дилемата на Трифин е свързана с хипотезата за глобалното пренасищане на спестяванията, тъй като ролята на долара като резервна валута задълбочава дефицита по текущата сметка на САЩ поради повишеното търсене на долари.

Поддържайки постоянни търговски дефицити с Китай или ЕС, САЩ отслабват икономическата си мощ, собствената производствена база. Но за да поддържат силна валута, способна да запази статута си на резерва, се нуждаят от силна икономика, в което се изразява парадоксът.“

28, ноември 2021 година, Без Лого:

Смяна на финансовата система

„Според управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) във Вашингтон Кристалина Георгиева:
“Днес сме изправени пред нов “момент” на Бретън Уудс.”
Призивът е споделен в реч от 15.10.2020г, озаглавена “Нов Бретън Уудс момент”.

Всички държави девалвират валутите си, за да се състои финансовият ресет. С обезценяването на фиатните пари и залеза на хегемонията на долара, ще настъпи ерата на цифровите валути, стабилните койнове и ‘зелената’ финансова система, която няма да контролира нефта, а се стреми да се подплати с ресурсите на земята.
Токъни, които се въвеждат с големия финансов ресет и ще вървят на блокчейн (или съвместима база данни), която позволява изпълението на ‘умни договори’ (тригери, програмен код върху блокчейн), са дигитални валути на централните банки (CBDC).“

„Като илюстрация на връзката между ‘зелените сертификати’, цифрова идентичност, финансовата система и конструирането на система за социален рейтинг,  в която човешките права и достъпът до услуги, икономически и обществен живот се управлява от електронното ни досие:

ЕС стартира портфейл с цифрова самоличност, стимулиран от пандемията и цифровите технологии

БРЮКСЕЛ, 3 юни (Ройтерс) – В четвъртък Европейската комисия обяви плановете си за цифров портфейл за самоличност, който да позволи на европейците да имат достъп до публични и частни услуги чрез мобилния си телефон, тъй като пандемията COVID-19 подчерта необходимостта от лесни за ползване онлайн услуги.“

Подробната цифрова самоличност е в центъра на технократската система на надзорен капитализъм и централно управление от играчите, които стоят зад Целите за устойчиво развитие на ООН, а именно централните банки, големите хедж фондове като Блек Рок и Вангард, които притежават централните банкери, хищнически институции като Голдман Сакс и Джей Пи Морган Чейс, големите корпорации от Силициевата долина и военнопромишления комплекс. От своя страна Блек Рок и Вангард са притежавани от могъщи кланове като Морган и Дюпон, Орсини и Уиндзор, ако можем да вярваме на списъците с акционери.“

26 февруари 2022 г., Без Лого

Войната и финансовата система

„ЕС и Англия заплашват Русия с изключване от SWIFT системата (Световна система за междубанкови разплащания), един от лостовете за господството на долара, но със смяната на доларовата система с електронни валути на централните банки, SWIFT вероятно ще отстъпи място на XRP.

Ако Русия бъде изключена от SWIFT сега, тя може да се обърне към Китай и китайската система за трансгранични междубанкови плащания CIPS, да развие своята SPFS, допълнително ще подкопае статуса на долара като резервна валута и може да преустанови износа на газ към Европа.“

1 март 2022 г.

Американската журналистка Ким Иверсон прави анализ на сложните геополитически промени, настъпили в резултат на руската инвазия в Украйна.

Икономическите ни санкции срещу Русия ще се обърнат срещу нас. Вече имаме неконтролируема инфлация, която ще ни вкара в рецесия.

Централната банка ще вдигне лихвения процент и ще стане по-лошо. Напълно вероятно е да навредим повече на себе си, отколкото на Русия. Икономическите санкции ще им навредят, но няма да ги убият.

Те виждат какво се случва в Иран. Може да не ви се вярва, но там се справят с икономическите санкции, а Русия е в по-добра позиция от Иран. Русия и Китай се стремят да подменят долара като световна валута.

И дори да не го подменят, то поне да добавят още една или две валути, нещо, което се споменава в тяхното споразумение, в което заявяват, че са за създаването на многополюсен световен ред. И това изглежда все по-вероятно. Мнозина мислят, че няма начин доларът да бъде изместен,заради неговите преимущества. Доларът имаше преимущества, които го направиха световна валута, но те намаляват.
Поддържането на ограничена инфлация, беше една от причините светът да избере долара, но това вече не е валидно.“

24 март, 2022 година, Без Лого

Украинската криза и Новият световен ред: Мисията на Русия

„Подобни твърдения са в разрез с всички факти за Русия от пандемичните години, с нейния принос в големия скок в технокрацията и трансхуманизма, известен като “ковид” пандемията. Могат да бъдат приведени множество примери за ролята и усилията й в тази посока. Например разработката на цифрова рубла, която е почти готова и с която Русия ще се справя със санкциите и нефтодолара, като обърнем внимание, че смяната на финансовата система и демонтирането на нефтодолара са ключова трансформация в Големия ресет; базата данни на Путин с генетична информация, дигитализацията на образованието, ваксините Спутник, пряко свързани със Световния икономически форум, разработени от Сбербанк, същата банка, която разигра Киберполигон със СИФ, безкешовото общество и безконтактно плащане по идентифицикация на вените на дланта.“

„Дугин участва в този отвратителен преврат срещу човешкия дух, в целия пландемичен цирк и нека да цитирам един от бисерите му:

Постепенно става ясно, че няма привикване към вируса. Стадният имунитет, колективният имунитет са невъзможни. Постепенно нашите власти, европейските власти и всички останали дори престанаха да говорят за това. Просто не може да има колективен имунитет, ако става дума за биологично оръжие.

Призоваваше за заключване на руското общество и припознаваше в пандемията “уникален шанс за традиционализма“. Наративът за това как вирусът бил преборил “глобализма”, “неолиберлизмът” бил паднал от опасния вирус, а “отвореното общество” било наказано от Божията чума, която показала колко неустойчива е тази система, е изцяло фалшив. “Това е своеобразно наказание”, забелязва Дугин, наказание “за глобализацията”. Никакъв опасен вирус нямаше, да не говорим за такъв, който е способен да свърши толкова много поразии, колкото и корумпирана да е системата. Ако кукловодите не искаха грипът да събори системата, капитализмът, спасителите на животи и традиционалистите нямаше да разберат за никакъв вирус, да не говорим той да предизвика някакви невъобразими икономически и геополитически катаклизми. Контролираната опозиция вдясно по линията на Тръмп, Стив Банън, Дугин и разбира се, Си Дзинпин, подобно на контролираната лява опозиция, която беше най-активна в налагането на фашистките “мерки”, припознаха във вируса “краха” на системата, което говори за това, че или лъжат и са не по-добри от корпоративните медии, или корпоративните медии успешно са успели да ги заблудят.“

„Tака се получава, че последният завой на борбата с Големия ресет, ускорява цензурата до нива, екстремни дори в контекста на ковид цензурата, разпадането на продоволствените вериги, продължение на “локдауните”, въвеждането на електронни валути на централните банки, обслужва традиционната политика на САЩ за предотвратяване на съюз между Германия и Русия, осуетяването на Северен поток 2 и ускоряването на “енергийна независимост”, част от “зелената сделка”, в която ние, разбира се, се включваме с огромен ентусиазъм, като възнамеряваме да прекратим договора с Газпром.

Случайно или не, “борбата на Русия с глобалистите”, създава толкова много главоболия на глобалистите, че просто треперят от страх.“

24 март, 2022 година, Без Лого

Украинската криза и Новият световен ред: Американската империя

„Така наречените “глобалисти” не страдат от лоялност към определена нация или икономически блок, те са наднационални и притежават достатъчно пари и власт, внедрени марионетки във всички правителства, както показа “пандемията”, и изградени наднационални структури, чрез които успешно могат да манипулират и да насочват развитието на целия свят. Ако до скоро Американската империя беше техният предпочитан инструмент за доминация, то днес може би властта повече се измества към ООН и Китай (интервюто с Джеймс Корбет „China, Wall Street and the New Global Economy with James Corbett“ на Уитни Уеб е изключително важно за изясняване на тези въпроси). Може би след години ще имаме няколко супер държави от така наречения “мултиполярен свят”, точно както в 1984 година. Дори традиционни фашистки правителства и фашистки страни, с достатъчно полицейска бруталност и с монопол върху медиите, могат успешно да изпълняват препоръките, политиките и “мерките” на надционалните структури, които са лоби организации на “глобалистите”. Може би мултиполярният свят ще е по-справедлив за страните, съсипани от Американската империя и Западната експлоатация, но от друга страна осигурява на елита стабилност и устойчивост, която империята не може да осигури. Защото империите имат жизнен цикъл, а когато надхвърлят възможностите си с неосъществими амбиции, умират.“

Няколко думи за Партията

През 1884г. (100 години преди 1984 година) Джордж Бернард Шоу основава Фабианското общество, към което след това се присъединяват Бертранд Ръсел (математик, философ и автор), Джордж Оруел, Ани Бесант (окултист) и други. Джордж Бърнард Шоу е ирландски писател – драматург, есеист, театрален критик и близък приятел на Асторите, една от най-богатите фамилии в света.

Друго известно име от фабианците и от кръга на Асторите е Джордж Оруел. Дейвид Астор е син на Нанси Астор, близка приятелка на Джордж Бернард Шоу, член на Обществото на Пилгримите и главен редактор на Обзървър, където Оруел публикува произведения. Днес Гардиън и Обзървър, модел за имитация и подражание на голяма част от грантаджийското ляво, се финансират от фондация Рокфелер и фондация Форд. Гардиън е сред най-истеричните медии, пръскащи омраза срещу бялото население на Англия, алармистка климатична пропаганда, която не стъпва на никакви доказателства и са изтъкнат адвокат на малтусианството.

Дейвид Астор и Джордж Оруел са толкова добри приятели, че Дейвид му става кум през 1949г. Уалдорф и Нанси Астор са членове на групата на Милнър.

Фабианци като Джордж Бернард Шоу, Сидни и Беатрис Уеб и Бертранд Ръсел са членове на групата на Коефициентите, елитен клуб за среща на ‘социални реформатори’ и ‘империалисти’. Империалистите в клуба са имена като Лео Амери и Алфред Милнър.
Лео Амери е баща на Джулиан Амери, председател на Европейския клон на Кръгът на Пинай, член на Клуба на консервативния понеделник и групата на Милнър .

Алфер Милнър (1-ви виконт Милнер) е основател на тайното общество групата на Милнър, от което произлизат Кръглата маса, Съвета за външни отношения и групата на Билдърбърг. Сред основателите са Алфред Милнър, Сесил Роудс (минен магнат, империалист, който с финансиране от барон Натан Ротшилд слага монопол върху диамантените мини) и барон Натан Ротшилд.

Друг известен фабианец е писателят Хърбърт Уелс, който пише книгата „Новият световен ред“ по време на Втората световна война и се застъпва за глобален мир.

Журналистът, изследовател и блогър Иан Дейвис представя НСР (Новия световен ред) на широката общественост:

Представяне на Новия световен ред

Противно на мненията на пропагандаторите и разобличителите, „Новият световен ред“ е добре дефиниран глобалистки проект. Целта е да се установи глобално управление. Той е стартиран преди повече от 100 години и е претърпява множество промени през следващите поколения.

Макар че притежава огромно политическо влияние, той не е „всемогъщ“. По своята същност системата на „Новия световен ред“ е тиранична и деспотична, откъдето произтича необходимостта от хитрост и прикриване. Неговите архитекти не могат просто да наложат своята диктатура и да очакват да им се размине. Ние ще се съпротивляваме и ако го направим в достатъчен брой, те няма да могат да направят много по въпроса.“

„Новият световен ред (НСР) е идея, която за първи път е предложена от Движението на кръглата маса на Сесил Роудс. Тя е  предвидена като тайна система за глобално управление, ръководена от англо-трансатлантически съюз. Но не остана „тайна“ за много дълго време.

Не само че политиците и ръководителите на промишлеността, търговията и финансите често говореха за нея, но беше и обстойно разкрита от историци и изследователи. Може би най-вече от професорите Карол Куигли и Антъни К. Сътън.

Няма нищо ново в НСР

Тираните винаги са се стремели да наложат властта си на възможно най-много хора. Подобно на шумерските царе или римските императори, лидерите на НСР се стремят към абсолютно същия деспотизъм, макар и в по-голям мащаб. С напредването на технологиите целта за централизирана власт над глобална управленска структура става все по-постижима.

Макар че техниките за манипулация и контрол са се усъвършенствали, целта не се е променила. Този стремеж е толкова стар, колкото и самата цивилизация. Винаги е имало хора, които искат да управляват, и много повече такива, които са доволни да бъдат управлявани.

Нашето колективно подчинение на властта гарантира тиранията. НСР в никакъв случай не е първата клептокрация, която култивира и експлоатира нашия конформизъм.

Подобно на всички предшестващи я империи, от самото си начало предложената НСР е замислена да приеме формата на публично-частно партньорство между правителството и една изключително богата „суперкласа“. Често тези лица и семейни династии произхождаха от света на международните финанси или банковото дело, но водещи индустриалци и медийни магнати също бяха известни.

Те формираха ръката зад трона. Както отбелязва професор Куигли през 1966 г:

Наистина съществува „световна система за финансов контрол в частни ръце“, която е „в състояние да доминира политическата система на всяка страна и икономиката на света“. [Сега те контролират всяка голяма международна институция, всяка голяма мултинационална и транснационална корпорация, както публична, така и частна, всяка голяма национална и международна банкова институция, всяка централна банка, всяка национална държава на земята, природните ресурси на всеки континент и хората по света чрез сложни взаимосвързани мрежи, които приличат на гигантски паяжини. [Те са отговорни за Първата световна война, Втората световна война, [. . .] Те създадоха периоди на инфлация и дефлация, за да конфискуват и консолидират богатството на света. [Това богатство сега се използва за изграждане и поддържане на Световната империя, която е в последния етап на развитие. [. . .] Главните архитекти на тази нова Световна империя планират нова война – Трета световна война, за да премахнат от лицето на земята всички остатъци от политическа, икономическа и религиозна свобода. След това те ще контролират изцяло земята и нейните природни ресурси.“

Новият световен ред днес

Не е ясно дали „Обществото на избраните“ или „Асоциацията на помощниците“ все още съществуват. Това, което може да се каже, е, че сегашната глобална управленска мрежа е разделена на части и представлява авторитарни структури. Всичко, което е предложено за първи път от Пилигримите на Роудс, продължава да е в ход и изглежда е пред завършване.

НСР преминава през няколко итерации и е рекламирана многократно под различни форми. По време на псевдопандемията ковид-19 на вниманието на обществеността попадна Голямото нулиране на Световния икономически форум. Това е просто нов бранд за НСР, тъй като СИФ прави заявка да бъде централен стълб на Глобалното публично-частно партньорство (ГПЧП, G3P). ГПЧП представлява настоящата управленска структура на Новия световен ред.

Предложената операционна система за глобално управление на НСР е технокрация. Съществуват няколко ключови елемента, които, веднъж инсталирани, ще сложат край на последните остатъци от човешката свобода и ще поставят населението на света под тоталитарния контрол на технократите. На свой ред технократите ще служат на интересите на паразитната класа, а не на човечеството.“

„В момента световната икономика се трансформира, тъй като се създават нови пазари. Както е посочено в документа на ООН „Дневен ред 21“ от 1992 г. (раздел 8.41), „основата за действие“ вече е създадена. Глобалната счетоводна система за всички предприятия ще използва показателите на капитализма на заинтересованите страни за оценка на активите, като гарантира „интегрирането на устойчивото развитие в икономическото управление“.

Механизмите за оценяване, като например екологичните, социалните и управленските рейтинги (ESG), ще позволят централизирано глобално икономическо планиране. То ще определя кои предприятия получават или не получават инвестиции. Привилегированите корпоративни партньори в рамките на ГПЧП ще се справят много добре, стига да насърчават целите на ГПЧП. Тези, които не го правят, без съмнение ще фалират.

Рейтинговата система осигурява „по-добро измерване на решаващата роля на околната среда като източник на природен капитал“. Дружествата за природни активи ще превърнат горите в „услуги за поглъщане на въглерод“, а природните водни източници – в „услуги за ресурсите на населените места“ или нещо подобно.

Твърдейки, че притежават природата, ГПЧП ще създаде нови пазари на прогнозна стойност 4 квадрилиона долара. По този начин петролът ще бъде премахнат като основна стойностна стока и ще бъде заменен с природата (природни активи). Тази трансформация се нарича „устойчиво развитие“. Тя няма нищо общо с екологията или борбата с „изменението на климата“.

„Международната валутна и финансова система (МВФС) също претърпява трансформация. С въвеждането на цифровите валути на централните банки (CBDC) тя ще бъде революционизирана. Новите валути ще се емитират от централните банки като тяхна отговорност. Те носят пълна отговорност за това задължение. CBDC винаги ще бъде тяхна парична единица.

CBDC са електронни пари, следователно те са програмируеми пари. Това означава, че централните банки ще имат пълен контрол върху всяка единица валута CBDC. Независимо дали е в портфейла ви, или не, тя е пари на централната банка и тя ще разрешава или отказва всяка транзакция, която правите с нея.“

„За да функционира технокрацията, всеки гражданин трябва да бъде непрекъснато наблюдаван и контролиран от държавата (Технокрацията). Технологията, която е в състояние да направи това, вече се разпространява в световен мащаб като част от така наречената Четвърта индустриална революция (4ИД).

В интернет на нещата (IoT) всяко устройство, което използваме, ще докладва за това на центровете за данни на Technate. Интернет на телата (IoB) ще подобри възможностите на Техната да ни наблюдава в реално време. В съчетание с цифровата идентификация, към която се стреми всяка държава, наблюдението и контролът на всеки отделен „гражданин на света“ ще се управляват централно на ниво глобално управление.

Новият световен ред, в рамките на настоящата управленска структура на Глобалното публично-частно партньорство, е пред завършване. Това е истинска глобална система на управление. Никъде по Земята няма водещи правителства, които да му се противопоставят. Всички се надпреварват да го приемат с еднакъв ентусиазъм.

Ваня Милева

2 thoughts on “Геополитически и финансов обзор”
  1. […] Важно е да разберем колко добре се съчетават парчетата на по-широкия политически/геополитически/социален/финансов пъзел и как всички събития от последните две години обединяват тези парчета. Разгръщането на биосигурността налага необходимостта от паспортите за ваксини. Паспортите на ваксините въвеждат цифровия идентификатор. Цифровият идентификатор осигурява инфраструктурата за CBDC (виж Геополитически и финансов обзор). […]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40