След като конституционният съд на Словения пресече мераците на властта да търси „зелени паспорти“ за каквото и дойде наум, като ги нарече „дискриминационни и незаконни“, каквито са си, вчера, съдът е обявил и маските за персона нон грата. Така че скоро „светът“ няма да чуе нито звук от Словения – там, психопатите се налага да си налягат парцалите…

Разбира се, тук (авторката на този текст е българка живееща в Хърватска, бел.ред.) „медиите“ мълчат, защото имат други, по-важни „новини“ за бълбукане, но на това вече свикнахме… Пък и Словения е току зад оградата, ако някой се провикне, се чува в Загреб. Чудя се само защо е това криене на фактите – нали са непоклатими, нали нищо не може да ги спре? Вече съвсем заприличаха на щрауси, главата в пясъка и готово, нищо не е станало. Готово, готово, колко да е готово? Дебелите ви з@дници се виждат, господа психопати.

И в този ред на мисли – до този момент не съм чула за нито едно решение на нито един съд от нито една точка от планетата, който да се е произнесъл в полза на „бедствието“ под кодовото име „пандемия“ и вървящите в пакет с него „мерки“.

Ама за нито едно!!! Ей така, от кумова срама барем един съд да беше присъдил, че паспортите са нещо много демократично, че маските са единствената ни защита, че заключванията са „ок“ и са в интерес на здравето ни. ТЦ, ТЦ и пак ТЦ!

Мисля си, че освен страха, огромна роля да се случи това, което се случи, изигра и дресировката, на която бяхме подложени и която очевидно е била много успешна. От години,  политик да е корумпиран, нагъл, нахален, безочлив си е в реда на нещата, естествено е някак! Даже и някой да пробва да не е такъв, това му носи само подигравки и съжаление не само от „колегите“, а и от всички нас.

Ами такива ще са, щом ние нямаме нищо против! Четем всекиденевно за такива случаи, често сме и лично потърпевши от някое самозабравило се местно величие, но реакция нула. Махваме с ръка и дълбокоумно заключаваме: ами това си е в реда на нещата. „Не ме интерсува, няма аз да променям света“. А а напоследък любимото ми: ама те имат План… Сакън да не им объркаме Плана! Еле пък ако някой малък човек се осмели да се противопостави, на секундата се превръща в наивник и смешен глупак, който освен съжалително пренебрежение и подигравки не заслужва нищо друго.

Писала съм много пъти и много пъти съм преглъщала „разумните“ доводи на хора, които уважавам, че „няма смисъл да се обръщаш към съда“, че „предварително е ясно как ще завърши такова дело“, че „това е само губене на време“, че „Планът няма начин да не стане реалност“. И така си се търкаляха дните, месеците, годините… докато стигнахме дотук!

Оказа се има смисъл, оказа се, че за да реши нещо съдът, все пак ТИ трябва да се обърнеш към него.

Хайде сега да си представим какво щеше да се случи, ако още март миналата година, когато ни прибраха по къщите, че да ни спасяват, нали, всички ние бяхме казали НЕ. Хайде да си представим какво щеше да се случи, ако когато ни наредиха да сложим намордниците, бяхме категорични и се бяхме противопоставили, още тогава в началото. Единици не ги сложихме никога, пък ето преживяхме! Никой не ви е карал насила да слагате маски, вие сами ги окачвахте на ушите си, сакън да не излезете от рутината. Хайде да си представим, че масово бяхме отказали да се тестваме. Аз до този момент нито веднъж не съм се тествала, т.е. не съм помпала „бройки“, които пък да бъдат „оправдание“ за репресии… пък ето още шавам. Никой насила не ви е карал да се тествате, вие се редяхте на опашки, за да сте „свободни и да пътувате“.

Никой насила и не ви ваксинира – вие се подписвате, че го искате!

Всичко до този момент се случи с НАШЕТО СЪГЛАСИЕ!

Нима още тогава не беше ясно, че всичко това е противозаконно! Нима тогава тези закони, които днес знаем и цитираме, не ги е имало? Защо ни трябваха почти 2 години, за да отворим очи, 2 години, в които всеки, който пожела, издевателстваше над нас необезпокояван – от политици до „учени“, от „журналисти“ до „лекари“, от продавачки на гащи до месари, от охранители до портиери. Всеки един от тях изживя най-славните мигове в живота си, почувства се важен, повярва, че може да ни тъпче, унижава, издевателства и малтретира безнаказано! Ние му помогнахме да повярва!

А ние гълтахме и търпяхме. И чакахме да се смилят над нас, надявахме се всичко да свърши ей така от само себе си. Е, не свърши!

Нима още тогава, през март 2020г, не беше ОЧЕВАДНО, че ни се отнемат основни човешки права? Че безогледно се газят всички национални и международни закони?

Без да съм юрист, като средно интелигентен човек, ще изброя няколко документа, които ни защитават безапелационно и които е подписала всяка държава членка на ЕС (и не само). Тези закони си стоят, стояха си и през изминалите 2 години, а ние не вярвахме в тях! Сега плащаме за това!

 1. КОНСТИТУЦИЯТА

Няма европейска конституция в която да няма текст:

„Никой не може да бъде подлаган на каквато и да е форма на насилие в името на медицински или научни експерименти без негово съгласие.“

 1. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИЕ

Има го всяка европейска държава.

 1. ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2016/C 202/02)

– Член 1. Човешкото достойнство е ненарушимо. То трябва да бъде уважавано и защитено.

– Член 3. По-специално, в областта на медицината и биологията трябва да се спазва следното: свободното съгласие на заинтересованото лице, въз основа на иформирането му и в съответствие с процедурите, установени със закон.

 1. РЕЗОЛЮЦИЯ No 1000/2013 НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА 2 361, от 27.01.2021 г.

според която трябва:

„Да се гарантира, че гражданите са информирани, че ваксинацията не е задължителна и че никой не упражнява политически, социален или друг натиск за ваксиниране, ако не искат да го направят сами. Да  се гарантира, че никой няма да бъде дискриминиран, ако не се ваксинира поради евентуални рискове за здравето, или  не желае да бъде ваксиниран.“

 1. МЕЖДУНАРОДЕН ПАКТ за граждански и политически права

– Член 4. Точка 1. В момент на извънредна ситуация, при която оцеляването на народа е застрашено и официално обявено, държавите – страни по настоящия пакт, могат, доколкото това е строго определено от тези изключителни обстоятелства, да предприемат мерки, дерогиращи задълженията си по настоящия пакт, при условие че тези мерки не са несъвместими с другите им задължения съгласно международното право и не предполагат дискиминация основана на раса, цвят, пол, език, религия или социален произход.

– ЧАСТ III – член 7. Никой не може бъде подложен на изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. По-специално, забранено е дадено лице да бъде подложено на медицински или научен експеримент без неговото свободно съгласие.

 1. КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И ДОСТОЙНСТВО

(В частта биология и медицина.)

Конвенция за правата на човека и биомедицината

– Член 1 Страните по настоящата конвенция защитават достойнството и идентичността на всички човешки същества и гарантират на всички, без дискриминация, зачитане на тяхната цялост и други права и основни свободи по отношение на прилагането на биологията и медицината.

 ПРЕДИМСТВО НА ЧОВЕШКОТО СЪЩЕСТВО.

 Член 2. Интересите и благосъстоянието на човешкото същество имат предимство пред интереса на обществото или науката. ( М? А? Къде тук се вписва мантрата “ваксинирай се заради другите?)

– Член 5 Процедура, свързана със здравето, може да се извърши само след като засегнатото от процедурата лице бъде информирано и то даде свободно съгласие за това.

На това лице се дава адекватна информация предварително за целта и естеството на процедурата, както и за последиците и рисковете от нея. Заинтересованото лице може СВОБОДНО И ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ОТТЕГЛИ СЪГЛАСИЕТО СИ.

– Член 16 ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, НАД КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ИЗСЛЕДВАНИЯ – Изследванията върху дадено лице могат да се предприемат само ако са изпълнени всички изброени по-долу условия:

– няма алтернатива на сравнима ефикасност с човешките изследвания,

– рисковете, на които е изложено това лице, не са непропорционални на потенциалните ползи от научните изследвания, изследователският проект е одобрен от компетентния орган след независимо изследване на неговата научна стойност, включително значението на изследователската цел и мултидисциплинарната оценка на неговата етична приемливост,

– че лицата, които подлежат на научни изследвания, са информирани за правата си и гаранциите, предписани от закона за тяхната защита,

– че необходимото съгласие, предвидено в член 5, е получено изрично и конкретно и е документирано. ТОВА СЪГЛАСИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. (ето по тази причина ви раздаваха онези листчета на които се продписвахте, че сте съгласни да участвате в експеримент … нищо, че от “нищо не ги е страх и законите не ги ловят“)

– Член 28. ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ Страните по настоящата конвенция гарантират, че основните въпроси, произтичащи от развитието на биологията и медицината, подлежат на  ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ,  с оглед на съответните медицински, социални, икономически, етични и правни последици, а евентуалното им прилагане подлежи на подходяща консултация.

 1. ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БИОЕТИКА И ПРАВА НА ЧОВЕКА, ЮНЕСКО, 2005 г.

– Член 3.1 Човешкото достойнство, правата на човека и основните свободи трябва да се спазват изцяло.

– Член 3.2 Интересите и благосъстоянието на индивида следва да имат ПРЕОРИТЕТ пред интересите  науката или обществото.

 1. НЮРНБЕРГСКИЯ КОДЕКС
 1. ДЕКЛАРАЦИЯТА ОТ ХЕЛЗИНКИ

Предполагам, не, сигурна съм, че всеки юрист може да намери още много източници в тази посока. Няма съд, който да може да издаде присъда, пренебрегвайки тези закони!

Какво чакаме? Тези „хора“ могат и трябва да бъдат осъдени по безброй закони, конвенции.

И ще бъдат, не се съмнявам в това! Без нашето активно участие обаче, това ще продължи още дълго!

Смехотворни и жалки сцени се разиграват в Хърватска след решението на Щаба, че лекарите и медицинския персонал трябва да имат или зелен паспорт, или да са преболедували, или тествани. Тези, които отказват да направят това, всеки Божи ден стоят пред вратите на болниците и настояват:

 1. да излезе шефът на болницата и да им обясни на какво основание прави това – от шефа ни вест, ни кост, изпокриха се като плъхове;
 2. да им се връчи писмен документ, че са суспендирани, уволнени или каквото там – ТЦ, не щат да им дадат;
 3. вече се скриха и охранителите, щото изглежда им просветна, че това, което правят, е незаконно! В член 5. от Конституцията на Хърватска пише: „Всеки е длъжен да спазва Конституцията и да зачита правния ред на Република Хърватия. В разпоредбите на член 20. от конституцията: „Всеки, който наруши разпоредбите на Конституцията относно правата на човека и основните му свободи, Е ЛИЧНО ОТГОВОРЕН И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОПРАВДАН С НАРЕЖДАНЕ ОТ ПО-ВИСША ИНСТАНЦИЯ“. Те така стоят нещата, господа ятаци – портиери, охранители, продавачи на кинкалерия.

Изобщо много безумна картинка. Колко може да продължи това? Не много, разбира се, ама колкото – толкова. Психопатите се борят със зъби и нокти това да продължи още малко, още мъничко… Да кажа и това, че както в цял свят, така и в Хърватска вече са повдигнати стотици различни съдебни производства: от искове за дискриминация, до искове за уронване на човешкото достойнство, от наказателни обвинения срещу отговорните лица до съдебни дела за най-тежкото престъпление – геноцид  срещу човечеството.

ЛЪЖЛИВИЯТ МИР НЕ Е МИР! МИР БЕЗ СПРАВЕДЛИВОСТ НЕ Е МИР!

Всеки, който извършва престъпление, рано или късно отговаря за постъпките си!

Местните корумпирани и некомпетентни чираци и ятаци на това безумие ще бъдат прибрани до края на жалкия си живот там, където им е мястото, защото въпреки предупрежденията и очевадните факти, те продължиха и продължават да извършват ПРЕДУМИШЛЕНО престъпление! Престъпление, с което поставиха планетата на колене!

ПРОШКА НЯМА ДА ИМА!

Нека съм „наивна“, не ми пука и с никого няма да споря, защото вярвам в това! Достатъчен ми е фактът, че „наивниците“ с всеки изминал ден ставаме все повече и повече!

БОЙКОТ!!!

Мариана Иванова, фейсбук профил

 

 

 

 

 

 

One thought on “Прошка няма да има!”
 1. Мариана Иванова БРЕСТЯЩА СТАТИЯ. СПОДЕЛЯМ НАПЪЛНО ВАШЕТО МНЕТИЕ. ТО СЪВПАДА С МОЕТО. НО СЪМ НА ГРАНИЦАТА НА ОТЧАЯНИЕТО, ЗАЩОТО В БЪЛГАРИЯ НЕ ВИЖДАМ ИНСТАНЦИЯ КОЯТО МОЖЕ ДА ВРАЗУМИ ТРЕТАТА ВЛАСТ (ПРОКУРОРИ И СЪДИИ) ДА ПРИЛАГАТ И СТАЗВАТ ЗАКОНИТЕ, ЗАЩОТО В МОМЕНТА ТЕ ТЪЛКУВАТ ЗАКОНИТЕ. АЗ НЕ РАЗБИРАМ МНОГО ОТ ПРАВО, МАШИНЕН ИНЖЕНЕР СЪМ, ОБИЧАЩ ПРАВДАТА И ИСТИНАТА И НЕ МЪЛЧА. МОЛЯ ВИ ЗА ПОМОЩ КАК ДА ЗАСТАВИМ ПРОКУРОРИТЕ И СЪДИИТЕ ДА СПАЗВАТ ЗАКОНИТЕ. ЗА КОНТАКТ 0884 98 48 40. НА МЕН МНОГО МИ ХАРЕСАХА АНГЛИЧАНИТЕ КАКВО НАПРАВИХА ПРЕДИ НЯКОЛСО ДНИ Англия пее КРАЛИЦАТА ЩЕ БЪДЕ АРЕСТУВАНА ПО ХАЛАТ
  https://www.youtube.com/watch?v=tJsuyM-wgi4

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40